Informačná tabuľa človeka

Body od 1 – 14 je zmodernizovaná krížová cesta.

Pozeraj pozorne, inteligencia človeka rastie ako príroda. Pozorne pozri, čo znamená miluj seba. Čo dosiahneš, vybrúsením svojej inteligencie? Zbavíš sa sebectva? Vinníkov? V akom stave je tvoj duch? Ako zvládaš korene života? Pohľad na svojich blížnych. Ako si vážiš koreň života? Dary mysle, slova, skutku, odbornosti? Chceš nové poznávať? Najprv sa musí všetko vychytať. Je to práca s päť cípom. Tak sa dostaneš do koruny života. Kde sú zdravé svaly. Zdravé svaly zastupuje otec. Kde sú v poriadku toky všetkých vôd. Na mysli mám systémy: lymfatický, svalový, nervový, cievny, tok šiestich meridiánov… . Čisté toky vôd zastupuje Matka.

Máš strom života živý ? Je v plnej funkcií? Máš rešpekt v každej oblasti? Uznávaš, spoznávaš pokrok, žije ti pokrok v tvojich žilách? Pozri na všetko okolo seba. Na svojich blížnych, na systémy. Čo je dobré, v pokore udržiavaj, zostávaš pod plnou silou pokroku. Čo sa ti nepáči, v pokore, v detskej zvedavosti pros. Prebúdzaj, otváraš nové dvere pokroku. Každá situácia a blížny, je tvoj nový letokruh života. Posilníš sval v tele, máš v sebe zodpovedného otca. Hľadáš funkčné riešenie, máš rešpekt pred tabuľkami, máš čisté vody. Máš čistotnú Matku – zdravé systémy v tele.

Zoznámte sa s kohútom. Pozrite si krížovú cestu, dvanásty bod. Ježiš na kríži zomiera. V trinástom bode začína plodnosť života. A slovo sa skutkom stalo. Zdravou psychikou a fyzikou velíš učeniu. Poriadna robota sa chváli sama. Zomiera nevedomosť, pokoríš pýchu, nastupuje vedomie pokrokovo žiť. Nevedomosť neospravedlňuje. Človek rastie, až si uvedomí v sebe kikiríka, lebo spracováva energiu pokroku. Potrebuješ byť plodný života, len tak sa dostaneš k žĺtku života, čo je od pása dole. Od Pása dole, znamená od planéty Zem k Slnku. Máme tri centrá v tele. Voláme ich čakry. Od pása hore máme bielok vajíčka, štyri centrá menom čakry. Blanu života pre zdravé nové pokrokové nápady. Škrupinu života pre špičkovú realizáciu. Poriadna robota sa chváli sama – žiara života. Všetko je stavba zdravých svalov s inžinierskymi sieťami.

Lekcia mínus 3.

Všetko nové sa rodí v človeku, podľa 14 fráz plodnosti.

Tabuľky kľúčových slov pre 14. častí: krížová cesta človeka

  • Novodobá krížová cesta
  • Príroda
  • Remeslo
  • Obloha
  • Krížová cesta
  • Šachovnica v človeku
A. zákazka života1. sejemNové remesloKozorožecI.pešiak
2. stíšim sa2. polievamPrihlásim saVodnárII.pešiak
3. dávam čas3. dávam časČakám na majstraRybyIII.pešiak
4. plodnosť života4. pukne klíčekMajster sa ma ujalBaranIV.pešiak
5. Prijímam blížneho5. priestorRešpektujem hoJednorožecV.pešiak
6. spoznávam slovo6. druh ploduSpoznávam teóriuBýkVI.pešiak
7. slovo živé7. živý rastŽivý pohybBlíženciVII.pešiak
8. zákazka života8. schádza úrodaZoznamujem sa s praxouRakVIII.pešiak
9. múdrosť života9. úroda rastieVytrvávam v praxiLevIX.veža
10. vytrvalosť života10. úroda zakvitlaÚspechy praxiPannaX.jazdec
11- J. zvládnuté učivo11. opelenieUmelecké dieloVáhyXI.strelec
12- Q. vyššie Ja12. úroda zarodilaOdbornosť učeniaŠkorpiónXII.dáma
13- K. Kráľ života13. zber úrodyOdovzdávanie skúsenostiHadonosXIII.kráľ
2x joker14. uloženie úrodyVyučený odborníkStrelecXIV.šachovnica

Lekcia mínus 2.

Všetko má svoju úsečku.

Tabuľky kľúčových slov pre pár:

NocDeň
PsychikaFyzika
ProsĎakuj
ZačiatokKoniec
NevedomosťVedomosť
Nebo Zem
TeóriaPrax
Plynový pedálBrzdný pedál
Všetko má začiatok a koniec. Záleží od jedinca ako si verí. posilňuje svojho ducha pravdy.
Aká zvedavá a zodpovedná myseľ, také výsledky v tele. Práca ducha človeka.

Lekcia mínus 1. Korienky, korene a koreň života.

Všetko má štyri ročné obdobie.

Prídu hodiny, ako miluješ boha. Dar univerza.

Tabuľky kľúčových slov pre štvôr cíp:

zimajaroletojeseň
sýpkasiaťpestovaťžať
severvýchodjuhzápad
vzduchoheňvodazem
živel vzduchživel oheňživel vodaživel zem
nocránodeňvečer
nádejvieraláskaživot
SpasiteľJežišKristusMesiáš
Duchovný vodcaPolitický vodcaLekár špecialistaRevízia
MyseľSlovoSkutokOdbornosť
guľačerveňzeleňžaluď

V sekunde vieš, ako miluješ seba. V minúte vieš, ako miluješ svojho blížneho. Hodiny ťa preveria, ako si užíval dar boží: život.

Miluj svojho blížneho, ako seba samého. Miluj seba – korienky života. Miluj svojho blížneho – korene života. Miluj boha – dar života.

Čierny JOKER, zdravá psychika.
Červený JOKER, zdravá fyzika.
Miluj seba:
1111: Som esom svojho života
2222: Stíšim sa: slovom prosím, prebúdzaš svoju silu slovom ďakujem, uspávaš svoju silu
3333: Dávam čas na rozpálenie alebo na schladenie sily
4444: Pre plodnosť svojho života
5555: Pre prijatie svojho blížneho
6666: Pre prijatie nového pokrokového slova
7777: Božie slovo žije sedem dní v týždni
8888: Pre zákazku svojho života
Miluj svojho blížneho:
9999: Pre múdrosť svojho života
10101010: Pre vytrvalosť svojho života
11111111: Pre pochopené učivo života
12121212: Pre prijatie vyššieho Ja
Obháj svoje dary:
13131313: Pre inteligentné kraľovanie v každom obore
JOKER JOKER: Pre zdravú psychiku a fyziku

Lekcia 0- základ života. Kmeň života.

Obháj svoje dary: zdravú psychiku a fyziku.

Obháj svoju statiku: myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou.

Statika človeka je skúšaná živlami: vzduch, oheň, voda, zem.

Základ života päť cípu v kockách.

Základ života v päť cípu vo hviezde.

Tabuľky kľúčových slov pre päť cíp:

kovvodastromoheňzem
Pľúca,
hrubé črevo
Obličky,
močový mechúr
Pečeň, žlčníkSrdce,
tenké črevo
Žalúdok, pankreas,
slezina
čuchsluchzrakhmatchuť
pikantnáslanásladkáhorkásladká
hadkorytnačkatigerdrakfénix
afrodiziakumhudbataneczodpovednosťzrelosť
LótAbramMojžišSarajNoe
88889999101010101111111112121212
zákazkamúdrosťvytrvalosťpokrokvyššie Ja

Lekcia 1. Slnko – dokonalosť života, prvá čakra. Kmeň – žĺtok života.

Päť cíp čítaš podľa čísel: 1,2,3. Jednotka nám znázorní sekundu. Dvojka minútu. Trojka hodinu. Je to päť cíp, tak päťkrát sa vymenia všetky pozície k všetkým. Pohybuje sa v smere hodinových ručičiek, vždy o jednu pozíciu vpred. Tam kde stojíš je sekunda uvedomenia si, ľavá ruka drží minúty posunúť sa vpred, pravá ruka drží hodiny, pre realizáciu vynálezcu pokroku.

Lekcia 2. Merkúr – tvorivosť života, druhá čakra. Kmeň – žĺtok života.

Päť cíp čítaš podľa čísel: 1,2,3. Jednotka nám znázorní sekundu. Dvojka minútu. Trojka hodinu. Je to päť cíp, tak päťkrát sa vymenia všetky pozície k všetkým. Pohybuje sa v smere hodinových ručičiek. Ľavá ruka ide o dve pozície vpred. Tam kde stojíš je sekunda uvedomenia si, ľavá ruka drží minúty posunúť sa vpred, pravá ruka drží hodiny, pre realizáciu podnikateľa pokroku.

Lekcia 3. Venuša – možnosti života, tretia čakra. Kmeň – žĺtok života.

Päť cíp sa mení na korunu života. Označíme si číslami od jedna do sedem. Začíname na 9999, dáme číslo 1 a 6. 10101010 dáme číslo 2 a 7. 11111111 dáme číslo 3. 1212121212 označíme číslom štyri. 8888 dáme číslo 5. Keď máme označený postup môžeme začať. Začínam 9999, múdrosťou života som dosiahol vyššie Ja v rutine života. 12121212. dám do stredu jadra. Zvládaš prvý krok Venuše. 10101010 vytrvalosť života zrovnáš s 8888, pre prijatie zákazky života. Zvládaš druhý krok Venuše. 11111111 je zvládnuté pokrokové učivo, ktoré som dosiahla svojou múdrosťou. Čísla 9999 s označeným číslom 7 dáš kolmo pod čísla 11111111. Zvládaš tretí krok Venuši. Si v políčku odbornosti, kde je oranžová 13. a číslo 4. Svoju odbornosť som dosiahol svojou vytrvalosťou. Presun čísiel 10101010 k červenej 13. Zvládaš štvrtý krok Venuše. Piaty krok Venuše je zákazka života, čísla 8888. Zákazku života zvládam pokrokovým učivom života. Čísla 11111111 presuniem k čiernej 13. Šiesty krok Venuše je múdrosť života, označené číslami 9999. Múdrosť života som dosiahol, vyšším Ja v rutine života. Čísla 12121212 sú oproti hore. Dvanásta hodina. Siedmy krok Venuše je vytrvalosť života, číslo 10101010. Svojou vytrvalosťou života môžem kraľovať myšlienkami, slovami, skutkami a odbornosťou. Čísla 13131313 uložím do políčka odbornosti.

Lekcia 4. Zem – Otec a Matka, štvrtá čakra. Koruna – bielok života.

Uzatvorená mužská energia: 10 dedko, – 12 otec, – 8 syn. Uzatvorená ženská energia: 11 – babka, 9 – matka, 13 – dcéra. Spolu chránia zdravé jadro bunky, označené Jokerom.

Vypracoval si sa. Máš zdravého Otca, horný trojuholník. Otec je slnko života. Zdravé orgány, svaly v tele. Je to dar pravice, pravej ruky. Slnko v pravej ruke, značí zdravé orgány pre korunu života.

Máš čisto pod nohami, to je tvoja matka, čisté toky vôd v človeku. Matka je mesiac. Je to dar ľavice, ľavej ruky. Mesiac v ľavej ruke, pre vysokú kvalitu toku energie pre výživu zdravých orgánov v tele. Matka dáva život korune života.

Lekcia 5. Mars – počuješ energiu, piata čakra. Koruna – bielok života.

Zdravé jadro energie aktivujeme: 8888 pre zákazku života. Zvládam prvý krok Marsu. Pre zákazku života potrebujem 9999 múdrosť života. Zvládam druhý krok Marsu. Svojou múdrosťou života 9999 obhájim v prítomnej chvíli vyššie Ja v rutine života 12121212. Zvládam tretí krok Marsu. Svojim vyšším Ja v rutine života môžem kraľovať 13131313 v odbornosti. Zvládam štvrtý krok Marsu. Moja odbornosť spočíva v troch prútoch: mysli, slov a skutkov mojej vytrvalosti 10101010. Zvládam piaty krok Marsu. Moja vytrvalosť sa opiera o zvládnuté pokrokové učivo života 11111111. Zvládam šiesty krok Marsu. Pre zdravé jadro psychiky a fyziky. Zvládam siedmy krok Marsu.

Lekcia 6. Jupiter – vidíš energiu, šiesta čakra. Koruna – bielok života.

Minulosť, prítomnosť, budúcnosť. Raz hore, raz dole sú toky energií. Jupiter začína zvládnutým pokrokovým učivom 11111111. Zvládam prvý krok Jupitera. Zvládnuté pokrokové učivo 11111111 si dosiahol svojou vytrvalosťou 10101010. Zvládam druhý krok Jupitera. Svojou vytrvalosťou 10101010 si obhájil múdrosť života 9999. Zvládam tretí krok Jupitera. Svojou múdrosťou života 9999 chrániš svoje jadro bunky, jadro svojho ducha Joker pre psychiku a Joker pre fyziku. Zvládam štvrtý krok Jupitera. Svojou zdravou psychikou Joker a fyzikou Joker obhájiš v prítomnej chvíli vyššie Ja v rutine života 12121212. Zvládam piaty krok Jupitera. Vyšším Ja v rutine života 12121212 môžeš kraľovať myšlienkami 13, slovami 13, skutkami 13, odbornosťou 13. Zvládam šiesty krok Jupitera. Kraľovaním 13131313 svojho života môžeš hravo plniť zákazky života. Zvládam siedmy krok Jupitera.

Lekcia 7. Saturn – rozum funguje, siedma čakra. Koruna – bielok života.

Siedma čakra je pre veriacich kresťanov radostný ruženec. Začíname od čísla 10101010, čo je vytrvalosť človeka. Zvládam prvý krok Saturna. Svojou vytrvalosťou 10101010 zvládam pokrokové učivo života 11111111. Zvládam druhý krok Saturna. Svojim pokrokovým učivom 11111111, môžem kraľovať 13131313. Zvládam tretí krok Saturna. Pri svojom kraľovaní 13131313 používam múdrosť života 9999. Zvládam štvrtý krok Saturna. Moja múdrosť života 9999 v prítomnej chvíli má dar vyššieho Ja v rutine života 12121212. Zvládam piaty krok Saturna. Moje vyššie Ja v rutine života 12121212 plní zákazku života 9999. Zvládam šiesty krok Saturna. Mojou zvládnutou zákazkou 9999 života obhajujem jadro bunky, zdravú psychiku a fyziku, zdravého ducha Joker. Zvládam siedmy krok Saturna.

Lekcia 8. Urán – kvet – blana života. Nápady života.

Zdravá psychika, posilňuje zdravú fyziku. Zdravá fyzika uzatvára svoje jadro. Okolo uzatvoreného jadra fyziky, psychika vytvára kvet – blanu života, štrnásťbodový kruh. Poďme na kvet – blanu života. Kvet – blana života nám robí kruh prvý, myseľ – živel vzduch. Druhý kruh je slovo – živel oheň. Tretí kruh je skutok – živel voda. Štvrtý kruh je odbornosť – živel zem. Začíname od čísla 1111. Som esom svojho života, mysle, slov, skutkov, odbornosti. Jednotky uložím do priestoru mysle, kde kraľuje vzduch života. Zvládam prvý krok Uránu. Pokračujeme s 2222 stíšim sa. Dvojky uložím do priestoru mysle, kde kraľuje vzduch života. Zvládam druhý krok Uránu. Na rade sú 3333 dávam všetkému čas. Trojky uložím do priestoru mysle, kde kraľuje vzduch života. Zvládam tretí krok Uránu. Pre plodnosť svojho života 4444. Položím na pomyslenú pol šiestu. Medzi vzduch života a oheň života. Zvládam štvrtý krok Uránu. Pre prijatie svojho blížneho 5555. Päťky uložím do priestoru slova, kde kraľuje oheň života. Zvládam piaty krok Uránu. Pre prijatie nového pokrokového slova 6666. Šestky uložím do priestoru slova, kde kraľuje oheň života. Zvládam šiesty krok Uránu. Slovo žije sedem dni v týždni 7777. Sedmičky uložím do priestoru slova, kde kraľuje oheň života. Zvládam siedmy krok Uránu. Pre zákazku svojho života 8888. Čísla osmičiek uložím do priestoru skutok, kde kraľuje voda života. Zvládam ôsmy krok Uránu. Pre múdrosť života 9999. Deviatky uložím do priestoru skutok, kde kraľuje voda života. Zvládam deviaty krok Uránu. Pre vytrvalosť života 10101010. Desiatky uložím do priestoru skutok, kde kraľuje voda života. Zvládam desiaty krok Uránu. Pre zvládnuté pokrokové učivo 11111111. Jedenástky dáš na vrchol, ako pri päť cípe. Jedenásty krok je hrádzou vody života a zeme života. Zvládam jedenásty krok Uránu. Pre vyššie ja v rutine života 12121212. Dvanástky uložím do priestoru odbornosť, kde kraľuje zem života. Zvládam dvanásty krok Uránu. Pre odborné kraľovanie v obore 13131313. Trinástky uložím do priestoru odbornosť, kde kraľuje zem života. Zvládam trinásty krok Uránu. Pre zdravú psychiku, na psychickej úrovni. Joker uložím do priestoru odbornosť, kde kraľuje zem života. Zvládam štrnásty krok Uránu.

Lekcia 9. Neptún – ovocie – škrupina života. Realizácia života.

Ovocie života prinášajú zdraví ľudia, so zdravou fyzikou. Preto dávajte pozor na škrupinu života. Poďme vytvoriť plod – škrupinu života. Je to sieť pavúka. Zoradia sa vždy za radom myseľ, slovo, skutok, odbornosť. Kocky psychiky sú vonkajším kruhom. Kocky fyziky kladieme na vnútorný kruh. Som esom svojho života 1111. Kocky 1111 položím do vnútra kruhu k 1111. Preplietam priestor medzi živlom vzduch a chystám sa na výpravu do živlu vody. Zvládam prvý krok Neptúna. Stíšim sa 2222. Vchádzam do priestoru živlu vody k osmičkám položím 2222. Zvládam druhý krok Neptúna. Dávam všetkému čas 3333, zo živlu vody prichádzam späť do živlu vzduch. 3333 položím k číslom 2222. Zvládam tretí krok Neptúna. Na rade je plodnosť života 4444, cestu vediem zo živlu vzduch do živlu voda. 4444 položím k číslom 9999. Zvládam piaty krok Neptúna. Pre prijatie svojho blížneho 5555. Cesta vedie zo živlu vody, do živlu vzduch. 5555 položím k číslu 3333. Zvládam piaty krok Neptúna. Pre zvládnutie nového pokrokového slova 6666. Cestujem zo živlu vzduch do živlu voda. 6666 položím k číslom 10101010. Zvládam šiesty krok Neptúna. Slovo žije sedem dni v týždni 7777. Cestujem zo živlu voda na hranicu živlov vzduch a oheň. 7777 položím k číslom 44444. Zvládam siedmy krok Neptúna. Pre zákazku života 8888. Cestujem z hranice živlov vzduch a oheň na hranicu živlov voda a zem. 8888 položím k číslom 11111111. Zvládam ôsmy krok Neptúna. Pre múdrosť života 9999. Z hraníc živlu vody a zem cestujem do živlu oheň. 9999 položím k číslom 5555. Zvládam deviaty krok Neptúna. Pre vytrvalosť života 10101010. Zo živlu oheň cestujem do živlu zem. 10101010 položím k číslom 12121212. Zvládam dvanásty krok Neptúna. Pre zvládnuté pokrokové učivo 11111111. Zo živlu zem, cestujem do živlu oheň. 11111111 položím k číslom 6666. Zvládam jedenásty krok Neptúna. Pre vyššie Ja v rutine života 12121212. Zo živlu oheň cestujem do živlu zem. 12121212 položím k číslom 13131313. Zvládam dvanásty krok Neptúna. Pre zdravé kraľovanie v danom obore 13131313. Zo živlu zem cestujem do živlu oheň. 13131313 položím k číslom 7777. Zvládam trinásty krok Neptúna. Pre zdravú fyziku na fyzickej úrovní Joker. Zo živlu oheň cestuješ do živlu zem. Joker položíš k Jokrovi. Zvládam štrnásty krok Neptúna.

Lekcia 10. Pluto – žiara života. Poriadna robota sa chváli sama.

Rozhovor medzi dieťaťom psychikou a starcom fyzikou. Karty psychiky dávame do vnútra kruhu. Zatvárame žiaru života.

Zo živla robíme prvok. Zvládaš živel vzduch na prvok voda: Myseľ.

Som esom svojho života 1111, hovorí psychika. Som esom života1111, odpovedá fyzika. Vymeníš kocky, vonkajšie za vnútorné. Zvládam prvý krok Pluta. Stíšim sa 2222, hovorí psychika. Dávam ti čas 3333, odpovedá fyzika. Vymeníš kocky, vonkajšie za vnútorné. Zvládam druhý krok Pluta. Dávam ti čas 3333, hovorí psychika. Prijímam svojho blížneho 5555, odpovedá fyzika. Vymeníš kocky, vonkajšie za vnútorné. Zvládam tretí krok Pluta.

Zo živlu oheň, robíme prvok oheň. Zvládaš živel oheň na prvok oheň: Slovo.

Prijímam plodnosť svojho života 4444, hovorí psychika. Slovo žije sedem dni v týždni 7777, odpovedá fyzika. Vymeníš kocky, vonkajšie za vnútorné. Zvládam štvrtý krok Pluta. Prijímam svojho blížneho 5555, hovorí psychika. Prijímaš múdrosť života 9999, odpovedá fyzika. Vymeníš kocky, vonkajšie za vnútorné. Zvládam piaty krok Pluta. Prijímam nové pokrokové slovo 6666, hovorí psychika. Mám zvládnuté pokrokové učivo 11111111, hovorí fyzika. Vymeníš kocky, vonkajšie za vnútorné. Zvládam šiesty krok Pluta. Slovo žije sedem dni v týždni 7777, hovorí psychika. Ja kraľujem v obore 13131313, odpovedá fyzika. Vymeníš kocky, vonkajšie za vnútorné. Zvládam siedmy krok Pluta.

Zo živlu voda, robíme prvok voda. Zvládaš živel voda na prvok voda: Skutok.

Mám zákazku života 8888, hovorí psychika. Stíšim sa 2222, odpovedá fyzika. Vymeníš kocky, vonkajšie za vnútorné. Zvládam ôsmy krok Pluta. Mám múdrosť života 9999, hovorí psychika. Som plodná života 4444, odpovedá fyzika. Vymeníš kocky, vonkajšie za vnútorné. Zvládam deviaty krok Pluta. Mám vytrvalosť života 10101010, hovorí psychika. Mám nové pokrokové slovo života 6666, odpovedá fyzika. Vymeníš kocky, vonkajšie za vnútorné. Zvládam desiaty krok Pluta.

Zo živlu zem, robíme prvok zem. Zvládaš živel zem na prvok zem: Odbornosť.

Mám zvládnuté pokrokové učivo 11111111, hovorí psychika. Prijíma novú zákazku života 8888, odpovedá fyzika. Vymeníš kocky, vonkajšie za vnútorné. Zvládam jedenásty krok Pluta. Mám vyššie Ja v rutine života 12121212, hovorí psychika. Mám vytrvalosť života 10101010, odpovedá fyzika. Vymeníš kocky, vonkajšie za vnútorné. Zvládam dvanásty krok Pluta. Kraľujem na psychickej úrovni 13131313, hovorí psychika. Mám vyššie Ja v rutine života 12121212, odpovedá fyzika. Vymeníš kocky, vonkajšie za vnútorné. Zvládam trinásty krok Pluta. Mám zdravú psychiku Joker, hovorí psychika. Mám zdravú fyziku Joker, odpovedá fyzika. Vymeníš kocky, vonkajšie za vnútorné. Zvládam štrnásty krok Pluta.

Vytlačiť Vytlačiť