Slnko skalu rozpustí

Text A. Matejová Spev L. Sobolčíková
Článok k pochopeniu k textu. Používaj rozum – svetlo života.
Text A. Matejová Spev a klavír L. Sobolčíková

Vytlačiť Vytlačiť