Prvá adventná nedeľa, pozýva nás do piatej dimenzie prvýkrát.