Aby človek bol človekom

Ľudské jedené nešťastné jablko je nedokončená práca človeka. Nezrelosť, zrelosť, pre zrelosť (hniloba) Naše vyššie Ja sa volá VYZRETIE vo- vede, technike, rozvoji, pokroku a vývoji človeka na zemi. (((…………..))) – Čo je to chrám boží?-„Fyzické telo.“ – Čo sú to kostol, kostoly?- pre naše JA a na úrovní Ja- osobné, živé spomienky maratónca na minulosť: „Našej […]

Kto prichádza o svoj chrám

Kto prichádza o svoj chrám, o svoju košeľu duše, stáva sa duchovným bezdomovcom.Každý zapredáva svoju dušu svojou kritikou, spoliehaním sa na druhých. Tak nevyužíva svoj vlastný zdroj energie- internet- svoju vlastnú dušu- svoju tichosť a pokoru, ktorá má názov: “VIERA”, aby našla priestor s názvom: “NÁDEJ”. TO všetko skrýva skutočný zdravý cit zdravého človeka s […]

Nová doba: „Jeden pastier jeden ovčinec“

Nová doba: „Jeden pastier jeden ovčinec.“ Človek je dieťa bože, ktoré sa rodí v maštali- emócie.Každá nová vec, napredovanie človek prežíva prejavené, alebo neprejavené emócie. Zlá emócia sa nazýva krst. Tu sa stretávame s Jánom Krstiteľom. 1: človek je postavený do novej situácie. Krst Jána Krstiteľa vodou. Oboznámenie sa s pokrokom, vývojom, vedou technikou, rozvojom. […]

Trojjediný boh

Trojjediný boh. Ako môj poklad, ako to ide, verím že vo všetkom nájdeš spokojnosť, keď vieš že myslenie je začínajúca sila volá sa: “Nepoškvrnená Panna Mária” Tu narazíš na problém ľudského myslenia, čo všetko človek vymysli, domysli, vyhodnotí tu na rukách ťa drží Sedembolestná Panna Mária. Vieš, že všetko má viac riešení, pýtaj sa, spovedaj […]

Spoznávaj činnosť svojho zvona

Spoznávaj činnosť svojho zvona. Nohy: – Tam, kde stojíš, to sú tvoje korene, tvoje nohy, kde sa rozprúdi energia kovu a vody. Tak telu vytvoria minerály- pozitívne myslenie.Negatívne myslenie vytvára toxické látky. Pri uvedomení si skutočnosti, stíšením a úprimným prianím riešenia, čistíš si svoje telo a napreduješ. Ideš do vyššieho, širšieho poznania. Ruky: – Čohokoľvek […]

Človek je strom poznania

Človek je strom poznania. Myslieť- poznávať, byť vo svojom nebi, používať anjelov- majstrov, diela dokonalosti- programovať sa.Každá emócia je anjelom na ceste poznania, dokonalosti, spravodlivosti, spásy seba samého. Premeny človeka. Myšlienky:dobrí anjeli menovite: „to čo vieš.“zlí anjeli menovite: „to čo nevieš.“nezávislí anjeli menovite: slobodná vôľa Je tu Babylon slov, ktorým treba dať dôstojné miesto v […]

Zažni svoje svetlo

Zažni svoje svetlo. Prvá kniha Mojžišova – Genesis, 1. kapitolaStvorenie sveta 1 Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. 2 Zem však bola beztvárna a pustá; tma bola nad prahlbinou a Duch Boží sa vznášal nad vodami. Táto kniha je kriminálka. Dospela som po dlhých rokoch. Všetko je vpísané do prvej základnej vety. Každá kriminálka […]

Peklo je prázdne

Peklo je prázdne. – každá duša je liečená činnosťou. – každá duša potrebuje nadobudnúť ohnivý koč . Eliáš hovorí, že sú rôzne typy lietajúcich tanierov- aury. – na druhej strane nečaká nijakú dušu diván, ale učenie všemožnosti. Peklo je závislosť. – k peniazom – k majetku – k rodine – k seba samému- genetická – […]

5x alfa a omega seba ničenia

5x alfa a omega seba ničenia, hrozivý program človeka. Narodenie Ježiša:A – matka istáB – otec neistý 1. Ako prišlo k počatiu: – mať rád človeka – za akých okolnosti prišlo k počatiu dieťaťa- mať rád sex- deti na rodičov sa nepodobajú, otec utajený, neistý 2. útek – Herodes a Ježiš: – strach pred veľmocou […]

Ležiaca osmička – nekonečno

Ležiaca osmička- nekonečno. Od ležiacej osmičky neodpočítaš. Zastavený pohyb- nikdy. Nezačal si rozmýšľať, ako poriešiť svoju situáciu zlosti- chorobu duševného zraku a strachu- chorobu duševného sluchu. Máš len kritiku, hnev, strach, pýchu, lakomstvo, smilstvo, závisť, obžerstvo, lenivosť. Prácu s kameňom odvádzaš nezodpovedne. Ľudské nie a ľudské áno je riadiaci panel, ktorý človek nepoužíva- je chorý […]

© 2023 Anna Matejová - PREMENA | Všetky práva vyhradené, obsah podlieha autorskému zákonu