Človek je strom poznania

Človek je strom poznania.

Myslieť- poznávať, byť vo svojom nebi, používať anjelov- majstrov, diela dokonalosti- programovať sa.
Každá emócia je anjelom na ceste poznania, dokonalosti, spravodlivosti, spásy seba samého. Premeny človeka.

Myšlienky:
dobrí anjeli menovite: „to čo vieš.“
zlí anjeli menovite: „to čo nevieš.“
nezávislí anjeli menovite: slobodná vôľa

Je tu Babylon slov, ktorým treba dať dôstojné miesto v ľudskom správaní. Vyberám sedem slov. Spolu sa volajú: „Sedem hlavných hriechov.“

Pýcha.
Za všetko, čo sa ti páči i nepáči, ďakuj, aby si vypol jadrovú energiu. Tak neprepáliš svoje telo, nezostarne. Zachováš si pružnosť energie zeme. Človek vyháňa energiu z duše- z neba, do tela- na zem.

Smilstvo.
Za všetko čo sa ti páči, čo počuješ, čo vidíš, ďakuj- programuješ si budúcnosť. A slovo sa skutkom stalo.

Závisť.
Všetkých vplyvných ľudí vyváž so svojím čistým Ja- duša človeka, na svojej nesmrteľnej, dokonalej, spravodlivej váhe, tak sa dostaneš z priepasti stratenej ovce. Ja som Pán, Boh tvoj! Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal.

Obžerstvo.
Všetko čo vieš, uč iných. Rozdaj svoj majetok chudobným. Skutky zmeň na drobné. Ináč sa skutky nepočítajú. Je to len pol cesty poslania človeka. Koľkokrát máš odpustiť? Pripomenúť, aby si z človeka neurobil zviera- lenivosť. Činnosť človeka je potravou pre dušu. Nevezmeš Božie meno nadarmo.

Lakomstvo.
„Miluj svojho blížneho ako seba samého.“ Je to nabíjačka človeka, aby posvätná energia mysle, slov a skutkov mohla vojsť z duše do fyzického tela. Vytvorila klinový remeň.
„Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.“

Hnev.
Tvoj hnev je oprávnený. Väčšie prasa ako chliev. Na človeka pôsobí energia hada. Prekoná hnev, zbaví sa starej kože, aby ochutnal novú kožu. Tu sa skrýva rast človeka. Nájsť svoj správny kabát. Tu sa skrývajú ostatné božie príkazy, ktoré ovplyvňujú rast človeka alebo spôsobia zakrpatenie- obnovovanie bunky.

Lenivosť.
Jadro bunky je vypnuté. Len zo svojím úprimným chcením poznania, otváraš Jadrovú energiu svojej duše.

S pozdravom a úctou Anna Matejová

Vytlačiť Vytlačiť