Peklo je prázdne

Peklo je prázdne.

– každá duša je liečená činnosťou. – každá duša potrebuje nadobudnúť ohnivý koč . Eliáš hovorí, že sú rôzne typy lietajúcich tanierov- aury. – na druhej strane nečaká nijakú dušu diván, ale učenie všemožnosti.

Peklo je závislosť. – k peniazom – k majetku – k rodine – k seba samému- genetická – ku svojej kariére – k citom – k činnosti – k mysli
-……k jednej pravde, nie je jedna pravda, ale sú rôzne systémy

Kto otvoril peklo.
Každá bytosť, ktorá sa modlila za pokoj duše, na ktorých si nikto nespomenie. Plus tichosť a láska vypestovaná jedincami.

Zatratené duše odišli preto, že poniektorí ktorí tú energiu cítili, poskytli im lásku, aby svoju dušu mohli odviesť do vesmírneho servisu k svetlu.

Duša potrebuje telo- posuvný, alebo odrazový bod- lásku.

Pomáhajú nám Majovia, a všetci ktorí premenili svoje telá na niečo podobné ako ohnivý koč.

Je to pevná schránka duši, mať sa od čoho odraziť- mikrovlný systém..

Čo je naša matička zem? – výrobňa tiel- pevného bodu

Akú úlohu má človek? – premena tela na žiarivú bytosť – naplniť celý vesmír

Boh chyby nerobí, zanechal nám všetku múdrosť v tichosti, aby viera rástla- skúsenosť.

S pozdravom a úctou Anna

Vytlačiť Vytlačiť