Zažni svoje svetlo

Zažni svoje svetlo.

Prvá kniha Mojžišova – Genesis, 1. kapitola
Stvorenie sveta 1 Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. 2 Zem však bola beztvárna a pustá; tma bola nad prahlbinou a Duch Boží sa vznášal nad vodami.

Táto kniha je kriminálka. Dospela som po dlhých rokoch. Všetko je vpísané do prvej základnej vety.

Každá kriminálka začína prvou vetou, dejom. Spomínam a vidím ako mi s úsmevom hovorí jeden s priateľov pozitívneho myslenia. Dnes po mnohých rokoch, dávam mu za pravdu.

Dnes prvý odstavec z tejto knihy sýtí moje telo a hovorí jasnou rečou spravodlivosti.

Na počiatku rozhoduje ľudská chuť, myseľ a telo. Zdravé telo bez problémov je nuda. Všetko kritizujeme, to vytvára priepasť a vzdiaľuje sa od božej múdrosti- voda, od božích plánov -láska.

Všetko čo hodnotíme kritikou, odsudzujeme vytvorí sa lúč- had, akoby sme zo svojho stroja vybrali, odhodili súčiastku. Tak si vytvoríme dlhý okruh energie, kde nedostatočne a veľmi pomaly vyživujeme svoje fyzické telo. Na dlhých trasách vznikajú nánosy plesní, alebo kvasiniek. Vzniká diagnóza až v prahlbine sa stratí dar lásky: „Ľudský chrám- fyzické telo.“

Postavíme základ slov nie a áno:

Každé nie, je ťahanie z priepasti svojej vlastnej energiu. Stačí sa s ňou vítať, podávať jej v mysli ruku. Vytvoríme ručičky hodín svetla, posilníme a obnovíme svoje orgány a energia duše- svetla začína naplno pracovať. Tento dej sa volá napredovanie, hľadanie dokonalosti. Pros. Tvoj orgán pracuje mechanicky. Tak tvoje duchovné hodiny duše začínajú pracovať.

Každé áno je túra zvládnuť vrchol. Každá hra má svoje levely– top. Keď sa to iným páči si v cieli. Ďakuj. Tvoj orgán pracuje automaticky.

Naučíš sa narábať so svojou dušou, aby si so svetlom vedel narábať?

Utíš sa, aby si našla svoje Ja, svoju božiu dušu praenergiu istoty. Čo znamená: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i naveky vekov amen.

Pozitívne myslenie je duchovný vodičsky preukaz.

Vytlačiť Vytlačiť