Nová doba: „Jeden pastier jeden ovčinec“

Nová doba: „Jeden pastier jeden ovčinec.“

Človek je dieťa bože, ktoré sa rodí v maštali- emócie.
Každá nová vec, napredovanie človek prežíva prejavené, alebo neprejavené emócie. Zlá emócia sa nazýva krst. Tu sa stretávame s Jánom Krstiteľom.

1: človek je postavený do novej situácie. Krst Jána Krstiteľa vodou. Oboznámenie sa s pokrokom, vývojom, vedou technikou, rozvojom. Človek ktorý chce napredovať.

2 Keď máme dobrého manažéra, vie zadeliť činnosť, aby sa rozbehla na všetky strany. Človek s jasným postupom práce vypúšťa múdrosť, holubicu ducha svätého- každé mávnutie krídlami je krok ktorý nasleduje ďalej. Až dielo má zdarné ukončenie.

3: Ján krstiteľ v temnici, prichádza o hlavu pre intrigy druhých.
Človek má návyk, nespracúva svoje nálady, ktoré Bohom sú pomenované: „Zvieracia koža.“ Naučiť sa otvárať a zatvárať zvierače, orgány, bunky. Zlá emócie je nový začiatok: „temnica,“ zatvorený zvierač, orgán, bunka. Utíšiť svoje myšlienky, aby si otvoril zvierač orgánu, bunky napálil nové informácie z iniverza. Dobrá emócia je pokrok vedy techniky rozvoja napredovanie človeka. Za dobrú emóciu ďakujeme, aby telo zaplo chladiaci systém. Zatvoril zvierač orgánu, bunky.

4. Keď kritizujeme, súdime iných strácame obetný stôl, ochranný systém človeka. Stiahneme vírus pre naše fyzické telo. Zvierače orgánov, bunky stratili svoj význam. Sú nefunkčné. Nepodieľajú sa na zázrakov: „vedy, techniky, rozvoja, pokroku a vývoja.

Modlitba.
Modlitba je sústredenie sa na prítomnú situáciu. Tak ako máš natrénovaný otčenáš, ktosi ho vymyslel, ktosi ťa to naučil, dal ti na to čas, aby si postupne zdarne presne sa pomodlil. Tak isto pristupuješ k činnosti. Má začiatok pokračovanie a koniec.

Duchovná svätá omša.
Každá nepríjemná situácia je pozvánka Boha na vyšší stupeň, napredovanie človeka. Kdesi, ktosi ťukol a ti si bol mrzutý, prejavil si negatívnu emóciu a náväznosť je tu. Je to prvé čítanie duchovnej svätej omše Boha- tvojich chutí. Ty chceš situáciu vylepšiť. Urobiť to inak lepšie. To je druhé čítanie tvojho nového zákona. Rozhodnúť sa je to tvoje duchovné evanjelium. Kázeň, pridržiavaš sa najnovším kritériám. Práca urobená je to duchovné sväté prijímanie. Nová skúsenosť. Je to tvoj žiarivý kruh tvojich dotykov, diela tvojej mysle a rúk. Podrástol si. Keď si s dielom spokojný rozkvitol si. Máš úspech? Ďakuj za víno – spokojnosť, lebo prichádzajú včely medonosné. Odovzdávanie informácií. Stávaš sa učiteľom: „duchovným Ježišom Kristom“ v danej oblasti. Amen- tak je.

Duchovná svätá Spoveď.
1.Duchovná spoveď je informovať sa nachádzať pravých odborníkov remesla, profesie.
2. Meditácia, chcieť svoju nespokojnosť riešiť, nájsť svetlo danej problematike.

Duchovná Sviatosť oltárna.
Každý dotyk tvojej mysle je použitý systém Boží: „mikrovlná energia“ voláme ho: „Profesia.“

Každý dotyk tvojej rúk je použitý systém Boží: „mikrovlná energia“ voláme ho: „REMESLO“

Je to dotyk duše, tela, mysle. Prosíš: „ Ježiš rozprávaj mojimi ústami, užívaj moje údy. Každá chvíľa je sviatok. Práca tvojej mysle- neba. Činnosť rúk- zem. Čo rozviažeš v nebi bude rozviazané aj na zemi. Čo zaviažeš na zemi bude zaviazané v nebi…

Duchovné Birmovanie.
Hľadanie nových riešení- svetla. Krotenie svojej nespokojnosti.

Duchovné Pomazanie nemocných.
Uvedomenie si svojich zlých návykov, kde bunka, zvierač prestala plniť svoju funkciu, pre tvoju kritiku, prísahu, zviazanosť… stratená slobodná vôľa.

Duchovný posvätený kňaz.
1:Je to majster profesie ktorému mysli a ukazuje.
2:Niektorý majstri majú zlaté ruky a drevený jazyk.
3:Majstri profesie majú telegrafickú pamäť, čo robia so zlatými rukami?

Duchovné manželstvo.
Naša duša sa volá Adam. Naše telo je stvorené zo zeme, prepojenie rebrom spiaceho Adama. Budeme svoju myseľ tíšiť, aby sme prebudili a počuli našu dušu Adama? Tak vyživovali svoje telo Evu.

Litánie.
Opakovanie ľudského systému – činnosti- mikrovlná energia.

Ruženec.
Učenie sa nových návykov, nového remesla, nových profesií.

Kritika bez riešení je stratená tvoja ovca. Ovca v priepastí. Stratené svetlo človeka, prijatá temnota. Uškrtená, prerušená mikrovlná energia.

Každý človek je pastierom svojich myšlienok. Každú zlú myšlienku treba utíšiť- zahnať hlad vlka, sýtosť mikrovlnej energie, len tak ovca z vlkom môže v jednom košiari prebývať.

Každá situácia vyžaduje od teba aby si bol pozorný, normálny, naučil sa nové veci ako veľké vlnité búrky na mori s kľudom a rozvahou prijať. Prinášaš Betlehemské živé svetlo svojim blížnym.

Človek je po celý život živý strom ako jedľa, krehký ako vianočná guľa, sladký ako maškrty na stromčeku a chce cítiť jemný dotyk odloženého jabĺčka, aby tlak blížneho odrážala v budúcnosti tvoju pomocnú ruku.

Prišiel si na svet, aby tvoja duša dostala košieľku – postavila si chrám pre svoju dušu.

S pozdravom a úctou Anna Matejová

Vytlačiť Vytlačiť