5x alfa a omega seba ničenia

5x alfa a omega seba ničenia, hrozivý program človeka.

Narodenie Ježiša:
A – matka istá
B – otec neistý

1. Ako prišlo k počatiu: – mať rád človeka – za akých okolnosti prišlo k počatiu dieťaťa- mať rád sex- deti na rodičov sa nepodobajú, otec utajený, neistý

2. útek – Herodes a Ježiš: – strach pred veľmocou – pýcha- všetko smie, všetko si môže dovoliť

3. úžas: – v puberte deti múdrejšie ako múdri vladári – v puberte deti neovládateľné, tyrani

4. zrelý vek: – učenie Ježiša Krista- rešpekt vodcu – závisť človeka, zradca, vrah, zlodej detských duší- tyran nevedomých

5. zničenie vodcu v 33 rokov: – šikovnej mysle Ježiša Krista – programuje ľudský vek – 1/3 žiješ len jednu tretinu programovaného života – 2/3 žiješ dva tretiny programovaného života – 3/3 žiješ celý program trojice- dostal si tri možnosti účastní boja o ohnivý koč.

Program ktorý ľudia uctievajú už viac ako 2010 rokov je to program týrania, šikanovanie, páchaných zločinov na človeku. Program, ktorý sa udržuje každý deň, každú nedeľu a v malých a veľkých sviatkov volá: „človek vo zvieracej koži.“

Dostaneme program ELIÁŠ!!!

Kedy konečne vytiahneme životopis: „ELIÁŠ“, aby sme putovali vesmírom na ohnivom koči? Potrebujeme k tomu: sebakontrolu, sebaúctu, sebadisciplínu, sebaovládanie – nabíjačka ohnivého koča je duša človeka, aby kabátik duše- fyzické telo sa mohol voziť maxi rýchlosťou po celom maxi vesmíre.

Choďte a naplňte vesmír svojou prítomnosťou.

Vytlačiť Vytlačiť