Kto prichádza o svoj chrám

Kto prichádza o svoj chrám, o svoju košeľu duše, stáva sa duchovným bezdomovcom.
Každý zapredáva svoju dušu svojou kritikou, spoliehaním sa na druhých. Tak nevyužíva svoj vlastný zdroj energie- internet- svoju vlastnú dušu- svoju tichosť a pokoru, ktorá má názov: “VIERA”, aby našla priestor s názvom: “NÁDEJ”. TO všetko skrýva skutočný zdravý cit zdravého človeka s názvom:“LÁSKA”

Aj dnešných časov človek kričí, púšťa Barabaša- poukazuje na vraha nášho tela.
Čítaj, používaj medzerník. Každý kritizuje, hovorí detskou rečou ba,( ba- je to nechutné, špinavé, zbabelé…., sú to skúsenosti človeka) rab- (mám kopu skúsenosti, kde rabovali našu múdrosť a šikovnosť nie len nám, ale aj našim predkov) aš- ( každá prítomná chvíľa je sústo v ústach, výživa orgánov, zvoní ako srdce zvona. Dáva nám oznam že je tu. Prejde čas, a z danej výživy máme vyživovaný organ, sval, alebo zvon prejavený, otlačený cit srdca zvona. To čo sme vyvýšili, pritlačili k ohňu- uvarili sme orgán sval, stvrdol. To čo sme ponížili, oheň lásky sa nedotýkal, urobila sa diera. Zhnil, splesnivel sval organ.)

Čokoľvek človek kritizuje, poukazuje na svoj blok mysle a rúk. Boh nazval to slovo diabol. Čítaj s medzerníkom DIA BOL – Diéta mysle, alebo rúk.

Každý kto špiní námahu blížneho.
Kto špiní ústami námahu ľudských rúk robí čerta. Boh človeka stvoril na svoj obraz, preto očakáva od svojho diela kópiu. Naše ústa majú ponúkať dobro. Ako človek k tomu dospel, z čoho sa to skladá, ako sa toho dotýka, aby človek napredoval- robil zázraky. Naše ústa majú rozprávať detský: „ če- če, majú rozprávať naše rty. Použitý medzerník. To sú božie plány. To je obetný stôl, váhy, miluj blížneho svojho ako seba samého.

Lúč svetla.
Každé tvoje myslenie, konanie odhalí tvoje fyzické telo. Chodil si v temnosti- v kritike je to tvoj lucifer, alebo vo svetle: „Luc i fér.“ Každá myšlienka je lúč istoty a všetko je fér. Používaš medzerník, kľudné dýchanie- prítomnosť duše, čistička, motor nášho tela . Si v svetle nášho stvoriteľa boha.

Používaš Satana- kritiku, aby si zatemnil myseľ človeka. Podcenil si zručnosť, šikovnosť
človeka, pre zisk a pominuteľné veci? Používaš kosu zubatej- smrť pre svoj boží chrám. Tak vyhorí, vyhasne tvoja božia sila. Stráca sa boží zámer, aby si mal siedmi deň odpočinku.

Siedmi deň odpočinku je nájdeme v siedmom páde v skladačke slova: „SATAN- SATANEM“- (ja som zo Šariša.) rozdelíme materiál písmen. na SAT A NEM. Čítame obrátene – tas- vyber svoj zlatý meč, svoju tichosť a čistotu mysle. A, zostáva neporušene na svojom mieste. Pridáme k písmenu a odzadu, naopak men a máme slovo amen- tak je. Tak sa mi to páči. Dosiahol som mier vo svojom srdci. Dotkol som sa svojej duše, svojho pána pocitu, ktorí hovorí gól – energia je v cieli, svetlo betlehemské sa zažalo. Zrodil sa nový nápad.

Boh svoje dielo urobil dokonalé. Každá nepríjemná situácia je núkaná nová sviečka, nová cesta, nové poznanie božích zámeroch. Boh nechce aby sme sa tu nudili, ale používali myseľ a zručnosť našich rúk- pohyb vesmíru.

Človek funguje ako mikrovlná. Má presné body kde má energia sa dostať. Má jasná cieľ- pozitívne myslenie.

Kritikou presmeruje energiu, vytvára bludné informácie, tým vytvára voľné radikáli v tele. Človek pomaly a isto zomiera.

Zlý pocit človeka je križovatka, výhybka novej koľaji, aby energia našim nádychom prijala nové dieťa a výdychom odišiel starec- starosť. Tak pocit rozhodne ktorá koľaj, ktorý orgán dostane energiu.

Kontrolka božích plánov:
Pýtaj sa sám seba, to čo počúvam, vidím, voniam, hmatám, chutnám, rozprávam, ukazujem má obetný stôl- presné citlivé váhy- miluj blížneho svojho ako seba samého.

Ján Krstiteľ.
Každý kto sa dostane do zložitej situácie a stretol pomocnú ruku človek stretol Jána Krstiteľa. Ján Krstiteľ nám čistí myseľ, vidíme a počujeme zvuk nového remesla. Z nevedomých nás robí vedomých. Stretli sme Majsta, ktorý zastupuje v našom živote Ježiša. Čítaj slovo s medzerami: JE- všetko je, ži- rozmýšľaj a vytváraj dielo rukami. Dotyk mysle a dotyk rúk vytvárajú stále mikrovlné prepojenie medzi telom a dušou. Pokoj, aby si počul svoj dych počuješ mikrovlnú energiu svojej duše.

Spokojnosť človeka je pohľad na dobré vykonané dielo. Ďakuj, aby oheň duše nikdy nevyhasol.

Táto stránka je o vyrovnávaní psychiky človeka, je pre slabých, chorých, bezvládnych, opustených… s možnosťou naštartovania energie duše, aby očistila, ošetrila, vyliečila telo. V tom spočíva božia múdrosť, dokonalosť.

Po prvom prečítaní mojich článkov je človek ako po búrlivej Silvestrovskej noci..
Články čítajte viackrát, aby ste prebudili energiu duše.

S pozdravom a úctou Matejová

Vytlačiť Vytlačiť