Život je premiéra

V človeku sa mení hadia sila dvadsaťštyri hodín denne, ako vojenské hodnosti (vieš vojenské hodnosti vymenovať, pozri si tabuľky zo dňa13.1.2021). Pre vedomý život v premiére, chceš vždy správne zložiť slovo: „prežiť deň = prezident“ (riešený chaos života = slovanský Boh Perún, alebo príbeh biblického Lóta), na najvyššej úrovni a v plnej vybavenosti a kvalite […]

Hľadaj charizmu života

Poslaním a cieľom života človeka je žatva života – charizma. Každý z nás so svojou nespokojnosťou štartuje na ceste svojho života svoju inteligenciu, skáče od nespokojnosti ako kozľa s mliekom na brade – objaviť – vynájsť niečo nové, aby človek v sebe zrodil svetlo života a tak z toho následne vznikne dojná krava – spokojnosť, […]

Vykúpenie človeka

Človek sa vykúpi: Pozitívnym pohľadom človek na človeka a na systém, sa vykúpi, tak spláca dlh: mysle, slova, skutku a odbornosti, žije každý moment v kolobehu života – používa Boží klinový remeň – kvantovú fyziku, sýti posilňujúcou energiou seba, aj blížnych, z toho jasne vyplýva, že každý pre každého je slovom otcom života a skutkom […]

Vedomý zdroj sily

Tvorivý človek používa vedomý zdroj čistej sily, pri tom si aktivuje imaginárne rany Ježiša Krista: bok – prirodzeným hlbokým nádychom a výdychom, ruky a nohy zachytávajú citlivý prúd energie rozlievajúc sa do celého tela. Celý proces spútanej bezmocnosti človeka sme mali stále na očiach. Bezmocnosť – je stav nespracovanej psychiky, zhmotnený strach ,krivda, zlosť…a pýcha, […]

Čistota svetla v človeku

Dnes si pripomenieme biblického neveriaceho Tomáša v človeku, ktorý je určený pre živú prirodzenú detoxikáciu pri každej pochybnosti, pre čisté riešenie pravdy, biblia Ján, kapitola 20: Keď sa s nimi stretol a oni mu povedali, že Ježiš žije, Tomáš nechcel uveriť, dokiaľ … do rán po klincoch svoj prst a svoju ruku do jeho boku nevložím, neuverím. Pri každej spokojnosti udržujeme […]

Prirodzená detoxikácia

Každý človek je jadrom a zdravé jadro života nepozná žiaden únik, pre zdravé jadro neexistuje kompromis, je to systém o kvantovej fyzike kmitočtov príjmovej energii – plynový pedál = detoxikácia, a o výdajovej energii pre telo – brzdný pedál – zdravá imunita človeka. Prebudená vedomá duša – jadro si uvedomuje, že funguje na chémii, ktorá […]

© 2023 Anna Matejová - PREMENA | Všetky práva vyhradené, obsah podlieha autorskému zákonu