Čistota svetla v človeku

Dnes si pripomenieme biblického neveriaceho Tomáša v človeku, ktorý je určený pre živú prirodzenú detoxikáciu pri každej pochybnosti, pre čisté riešenie pravdy, biblia Ján, kapitola 20: Keď sa s nimi stretol a oni mu povedali, že Ježiš žije, Tomáš nechcel uveriť, dokiaľ … do rán po klincoch svoj prst a svoju ruku do jeho boku nevložím, neuverím. Pri každej spokojnosti udržujeme zdravú pevnú imunitu: Ježiš sa opäť zjavil učeníkom a Tomáša vyzval, aby vložil prsty do jeho rán: … Tomáš je zárukou a istotou, že apoštoli skutočne stretli zmŕtvychvstalého Krista.

Človek je pre človeka dokonalou knihou života, z ktorej sa odvíja osobný pokrok a následné napredovanie. Stíšením sa, použijeme múdrosť čistoty z pravého boku Ježiša Krista, kde človek má pečeň, ktorá je chemickou čističkou pre detoxikáciu tela. V dnešnej dobe poriadny človek je nevedomý, všetko robí zo srdca a tak následne ohrozí svoje hospodárstvo kyslíka. Pozrime sa na jasnú chudobu človeka, bez kľúča kyslíka a jasné bohatstvo s kľúčom kyslíka:

  1. pri nespokojnosti sa človek nevie stíšiť, nevie prosiť – nemá výplatu kyslíka pre celok telo, prebýva v pravej strane svojho srdca, kde sa krv pripravuje ešte len na okysličenie. Si pred nebeskou bránou života. Je to práca s dutou žilou – s prázdnotou človeka, takýto človek dostal prezývku: dutý človek
  2. pri spokojnosti sa nevie človek stíšiť, nevie ďakovať – má práve výplatu kyslíka pre celok, lebo prebýval v ľavej strane svojho srdca, kde krv je už okysličená pre rozvoz kyslíka do celého tela. Prešiel si nebeskou bránou života. Je to práca s aortou – s plnosťou človeka, takéhoto človeka sme nazývali: uletený človek

Ježiš vyzýva každého človeka hladného po pravde, aby používal čistotu z jeho rán z kríža, preto sa následne pozrieme na svoje imaginárne rany na svojom tele po klincoch, pre rozžiarenie sily svojho tela pohybu, preto pri neveriacom Tomášovi nachádzame múdrosť života, pre rozvoz kyslíka do celého tela:

  1. pri nespokojnosti prosme, vnímajme všetky Ježišove rany po klincoch a kópiou pre ranu v boku Ježiša Krista, takto aktivujeme silu, nájdeme – požičiavame kópiu informácií z Božieho archívu, pre pokrok svoj a blížnych, aby sme posilnili prúd krvi v dutej žile pre zdravý systém pohybu tela
  2. pri spokojnosti ďakujeme, vnímame všetky Ježišove rany po klincoch a kópiu rany v boku Ježiša Krista, našli sme aktívnu silu, do nových sýpok – „aktívni žiaci“ rozsievame kópiu informácií z Božieho archívu, pre pokrok svoj a blížnych, aby sme udržali prúd aorty, tepny pre zdravý systém pohybu tela

Človek prechádza kolobehom života, tak ako planéta zem:

  1. všetko má svoju zimnú sýpku: myseľ
  2. všetko má svoju jar, preto seje: slovo
  3. všetko má svoje leto, preto pestuje: skutok
  4. všetko má žatvu, preto učí: odbornosť

Rešpektujme fázy života, pri každej pochybnosti:

  1. pri nespokojnosti štartuješ svetlo cez rany Ježiša Krista na vyšší level, prebieha modernizácia doplnením kyslíka, používaš svoju detskú zvedavosť, otváraš si nebeské brány pre pokrok svojho života: krv čaká na okysličenie pre otvorenie kľúča kyslíkom pre nové informácie v srdci
  2. pri spokojnosti brzdíš a tak udržiavaš svetlo cez rany Ježiša Krista pre vyšší level, prebehla modernizácia s doplnením kyslíka, máš otvorené nebeské brány pre pokrok svojho života: krv v bunkách otvorila kľúčom kyslíka informácie pre pokrok

Buďme múdri, naučme sa svoje telo psychicky a fyzicky zdravo používať, je to zlatý dukát človeka.

S pozdravom a úctou Anna Matejová

V Bardejove: 12.06.2021

Vytlačiť Vytlačiť