Hľadaj charizmu života

Poslaním a cieľom života človeka je žatva života – charizma. Každý z nás so svojou nespokojnosťou štartuje na ceste svojho života svoju inteligenciu, skáče od nespokojnosti ako kozľa s mliekom na brade – objaviť – vynájsť niečo nové, aby človek v sebe zrodil svetlo života a tak z toho následne vznikne dojná krava – spokojnosť, druhé zrodenie v rutine života vyššieho Ja – učiteľ.

Dnes má prebudil sen, ktorý Vám vyložím. Nebudem písať, čo sa mi konkrétne snívalo, lebo bolesť treba pochopiť, hľadaním riešenia – svetla života, preto som si vybrala príbeh z Biblie: „Kain a Ábel.“ Všetko, čo človek chce pochopiť, pochopí, vychytá, odovzdá skúsenosti, je to cesta Ábela, energia svetla života – najcennejší šperk života, preto sa stišujeme, aby sme všetko energiou naštartovali – duchovne rozkvitli, pretože všetko sa skrýva za: vedu, techniku, rozvoj, pokrok, vývoj, a tak zo všetkého nastáva rutina života. Preto si chráňme vzácne charizmatické chvíle, ktoré sú šperkami života, úprimne za všetko krásne, charizmatické ďakujeme, je to rozžiarená, žiarivá žiara života. Dávajme pozor, aby sme si neublížili – nevyhoreli, preto úprimne ďakujeme za nové nápady, ktoré realizujeme pre rast a vyzretie človeka.

Všetko, čo odmietame, kritizujeme, vo vajci tvrdo (aure) spí. Všetko, čo si privlastňujeme, vyhorí, preto prosme a ďakujme, človek je vždy za volantom. Zvedavý, tvorivý človek prosí, dvíha energiu rastu, ďakuje – udržiava energiu rastu a rozkvetu pre plodnosť života, zažíva charizmatické chvíle života. Každý systém má svoje predom určené váhy, pre pokrok ľudstva. Nič sa nedá zastaviť, putujeme ako hviezdy po oblohe. Čo sa nezaradí ako hviezda, stroskotáva na psychickej, alebo fyzickej úrovni = prichádza o zlatú mincu života, až nakoniec úplne vypadáva z hry. Preto rešpektujme kolobeh života, plaťme svoj dlh Bohu Univerzum: myslí, hovor, praxuj, ukazuj, tak budeš žiť v Božom bohatstve.

S čímkoľvek bojuješ, prehráš kmitočty kvantovej fyziky – klinový remeň, lebo systém rastu sa nedá kúpiť, len poctivo na ňom pracovať, pretože všetko kráča cestou kolobehu života, aby si nemusel za svoje sebectvo, alebo neprajnosť tvrdo platiť, že si ako hviezda kritikou vybočil zo svojich koľají zvedavosti, zaspíš, zaspávaš na vavrínoch.

Keď požehnávaš, si ako májový dážď, ale keď sa staráš, si ako traja zamrznutí, „zamrzne ti myseľ, slovo, skutok“, prídu a všetko spália – “ nedá sa nám: myslieť, hovoriť, trénovať“, preto ticho, pomaly dýchajme, čakajme ako novokňaz na svoju vysviacku, keď leží na zemi – aby zacítil energiu rastu, vtedy nás biskup požehná. Každý z nás nosí palicu, ktorá je pre ukotvenie energií, prejsť cestou váh kolobehu života, a takto spracovanie energiu pokroku.

Strata blížneho veľmi bolí, človek sa hneď potrebuje niečím obklopiť, aby ho negatívna energia nestiahla dole vodou. Človek je stvorený pre tvorbu – tvoriť a tvorbu zdokonaľovať, kráčať ako štafeta do cieľa, nie je stvorený na kritiku – byť konzumným človekom – zostávaš vždy len pri stole, od stola si sa nikde nepohol – „stávaš sa prasaťom pri žľabe“. Kritikou človek krpatie, zlomí sa a prestane rásť. Ani jedna kosť človeka nesmie byť zlomená!!! – preto sa nedajme kritikou dolámať, ale stíšme sa, naprogramujme si zvedavosť, že všetko má dokonalú cestu s dokonalými váhami kolobehu života, aby sme narástli a tak má duch tela priestor pre aktiváciu, pretransformovať energiu pre zdravý chod svojho tela.

Každý systém má svojho ducha, iskru života. Naučíme sa iskru života rozpaľovať, alebo sme svojou kritikou zabili ducha pravdy pokroku? V tom spočíva slobodná vôľa, pokrokovo žiť – mať klinový remeň – kmitočty kvantovej fyziky, alebo sa dobrovoľne stať Kainom, ktorý zabíja Ábela. Ábel má od nás odchádzať podľa hymny lásky: „Keď príde nové, staré opustíme“. Kain bude večne živý, aby nevnikol stereotyp, lebo vždy bude treba niečo vynoviť, pokrokovo žiť, preto rozpoznávajme nový zrod – malého Ábela, kde všetko začína Kainom, až prejde systém kolobehom života celého rozkvetu, tak nám Ábel odovzdá svoju charizmu – žatvu života.

Každý sám rozhoduje, či už systém „Manuál života“ pozná, alebo nepozná, pravidlá sú jasné: „Miluj svojho blížneho, ako seba samého“ – je to veta o dokonalých váhach života človeka, kde všetko rozkvitá a rodí, jedno v akej kultúre si sa narodil, alebo žiješ, každá kultúra potrebuje ovládať – spracovávať emócie.

S pozdravom a úctou Anna Matejová

V Bardejove: 20.06.2021

Vytlačiť Vytlačiť