Prirodzená detoxikácia

Každý človek je jadrom a zdravé jadro života nepozná žiaden únik, pre zdravé jadro neexistuje kompromis, je to systém o kvantovej fyzike kmitočtov príjmovej energii – plynový pedál = detoxikácia, a o výdajovej energii pre telo – brzdný pedál – zdravá imunita človeka. Prebudená vedomá duša – jadro si uvedomuje, že funguje na chémii, ktorá je emóciami človeka, preto:

 1. Prosí: rozpoznáva temnotu života, ktorá plní úlohu prirodzenej detoxikácie v štyroch fázach: v myšlienkach, v slovách, v skutkoch a v odbornosti. Jasne vidí a počuje nespokojnosť človeka, označuje ju hašterivou, vrieskajúcou macochou, kde človek v plnom vedomí pozná, že stroskotá na svojej ceste života, s výhovorkami – neplodnými argumentami stráca postavenie života ako Marfa – rozprávka Mrázik
 2. Ďakuje: uvedomuje si svetlo života, ktoré plní úlohu prirodzenej, zdravej imunity v štyroch fázach: v myšlienkach, v slovách, v skutkoch a v odbornosti. Jasne vidí a počuje spokojnosť človeka, označuje ju tichou krstnou matkou múdrosti gejzíru kvetu života v ľudskom organizme, kde človek v sebe vypestoval číru, jasnú žiaru ako Nastenka – rozprávka Mrázik
 1. Myšlienky sú prvou fázou kvetu života, ponúkam opornú barličku stálych živých príbehov pre každý deň, pre každú chvíľu, tu vždy vládne: prorok Lót a slovanský Boh Perún, na hranici myšlienky a slova vládne: plodný Abrahám a slovanský Boh Rod, človek je vždy v živom kompromise mysle a slova, pre prirodzenú detoxikáciu a následnú pevnú imunitu
 2. Slová sú druhou fázou kvetu života, ponúkam opornú barličku stálych živých príbehov pre každý deň, pre každú chvíľu, tu vždy vládne: neplodný prorok Abrám, prorok Noe, kde krkavec krúži nad korábom – vynálezca (prijal si výzvu života v minulosti), holubica so zelenou ratolesťou – novodobý učiteľ pokroku (prijal si učenie v prítomnosti), holubica, ktorá sa nevrátila späť – učivo sa stalo vyšším Ja v rutine života (žiješ prirodzenú inteligenciu budúcnosti), a slovanský Boh Svarog, človek je vždy v živom kompromise v slove a v skutku, pre prirodzenú detoxikáciu a následnú pevnú imunitu
 3. Skutky sú treťou fázou kvetu života, ponúkam opornú barličku stálych živých príbehov pre každý deň, pre každú chvíľu, tu vždy vládne: prorok Mojžiš a slovanská bohyňa Mokoša, na hranici odbornosti vládne neplodná prorokyňa Saraj, kde všetko neplodné padne ako domček z karát, prorok Eliáš a slovanský Boh Weles, človek je vždy v živom kompromise v skutku a v odbornosti, pre prirodzenú detoxikáciu a následnú pevnú imunitu
 4. Odbornosť je štvrtou fázou kvetu života, ponúkam opornú barličku stálych živých príbehov pre každý deň, pre každú chvíľu, tu vždy vládne: prorok Noe, ktorý je živým kompromisom pre vypustenie krkavca – vynálezcu človeka, vypustenia holubice, ktorá sa vrátila so zelenou ratolesťou – odovzdávanie novodobého učenia, holubica, ktorá sa nevrátila – ukotvené učenie mysle, slov a skutkov pre odbornosť, tak následne v odbornosti vládne prorokyňa plodná Sára a slovanská Bohyňa Lada, človek je vždy v živom kompromise v skutku a v odbornosti, pre prirodzenú detoxikáciu a následnú pevnú imunitu

Človek, ľud, od nepamäti čaká na proroka, aby ho vykúpil. Boh Univerzum urobil svoje dielo dokonalé, dal nám živých prorokov, Bohov podľa živého kvetu poznania, ktorý je gejzírom jadra výživy pre telo vedomej duše, tvorí ju prirodzená detoxikácia človeka, ktorá spočíva v tichej zvedavosti riešiť problém a nájsť riešenie. Najväčšou barličkou sú možnosti sudoku, ktoré podvedomé upútali génia pána Teslu, ktoré boli prioritou jeho systémov, pri riešení a poznávaní počas svojho života. Zoradené čísla od jeden po deväť, človeka vyzývajú, aby sa človek a ľudstvo držalo cesty napredovania pokroku života, pre otváranie nových technológií, kde človek pre pochybnosti svoje, alebo blížneho zanedbáva sústavne detoxikáciu. Od desiateho po štrnáste pravidlo v človeku vládne vojenská disciplína 24 hodín denne hľadať a udržiavať mier pokroku pre pevnú imunitu človeka. Udržať si Božiu dôstojnosť v sebe – zdravý návyk. Pozrime si význam slov v tabuľke.

Ako je to v prírode?Ako je to v remesle?Čo hovorí novodobá krížová cesta?
1.SejemNové remesloSom esom života – zdravé jadro
2.PolievamPrihlásim saStíšim sa
3.Dávam časČakám na majstraSebe, blížnemu a systému dávam čas
4.Pukne klíčekMajster sa ma ujalPre plodnosť života
5.Potrebuje priestorRešpektujem majstraPre prijatie blížneho a systému
6.Druh ploduSpoznávam teóriuPre prijatie nového pokrokového slova – nápad
7.Živý rastŽivý pohybSlovo Božie žije sedem dní v týždni
8.Schádza úrodaSo záujmom praxujemPre zákazku života
9.Úroda rastie Vytrvám v praxiPre múdrosť života
10.Úroda zakvitáÚspechy v praxiPre vytrvalosť života
11.OpelenieUmelecké dieloPre zvládnuté pokrokové učivo v praxi života
12.Úroda zarodilaOdbornosť učenia obhájenáPre vyššie Ja v rutine života
13.Zber úrodyOdovzdávanie skúsenostiPre kraľovanie: mysle, slov, skutkov, odbornosti
14.Uskladnenie úrodyVyslúžilý odborník s praxouPre zdravú psychiku a fyziku – zlatý dukát života

Vojenská disciplinovaná sila je vždy po ruke človeka 24 hodín denne, pre zdravú, živú prirodzenú detoxikáciu – emócie = nespokojnosť, a tak následne budovať v sebe mier života, získať prirodzenú pevnú imunitu = spokojnosť, prijať v sebe učivo: Manuál života, ktoré má štrnásť stálych lekcií. Karty v štyroch farbách kvetu života: guľa – myseľ, červeň – slovo, zeleň – skutok, žaluď – odbornosť:

Deň:Vojenské hodnosti:Karty a čakry:Ľudský význam pre inteligenciu človeka:
1.VojakAAAASom esom – Božím dieťaťom – supermanom svojho života – jadro
2.Slobodník2222Stíšim sa: slovom prosím prebúdzam svoju silu, slovom ďakujem uspávam svoju silu
3.Desiatnik3333Dávam čas na rozpálenie alebo na schladenie sily: sebe, blížnemu, systému
4.Čatár4444Pre plodnosť môjho života
5.Rotný5555Pre prijatie môjho blížneho
6.Rotmajster6666Pre prijatie nového pokrokového slova – nápad
7.Nadrotmajster7777 Slovo Božie žije sedem dní v týždni
8.Štábny nadrotmajster8888Pre zákazku môjho života
9.Podpráporčík9999Pre múdrosť môjho života
10.Práporčík
Aktivácia energií učiva
10101010Pre vytrvalosť môjho života
11.Nadpráporčík
Mínus 3 lekcia
JJJJPre prijaté nové pokrokové učivo v praxi môjho života
12.Štábny práporčík
Mínus 2. lekcia
QQQQPre prijatie vyššieho Ja v rutine môjho života
13.Poručík
Mínus 1. lekcia
KKKKPre inteligentné kraľovanie v každom odbore – profesii v mojom živote
14.Nadporučík
Nultá lekcia
Joker JokerPre zdravú fyziku a psychiku v mojom živote – zlatý dukát života
15.Kapitán 1. lekcia1. čakraSlnko môjho života – dokonalosť
16.Major 2. lekcia2. čakraMerkúr môjho života – tvorivosť
17.Podplukovník
3. lekcia
3. čakraVenuša môjho života – možnosti
18.Plukovník 4. lekcia4. čakraZem môjho života – slovo sa skutkom stalo: otec slovo, matka skutok
19.Brigádny generál
5. lekcia
5. čakraMars môjho života – slovo počuješ: nespokojnosť macochu v sebe – detoxikáciu, spokojnosť matku ticha v sebe – imunitu
20.Generálmajor
6. lekcia
6. čakraJupiter môjho života – slovo vidíš: minulosť, prítomnosť, budúcnosť
21.Generálporučík
7. lekcia
7. čakraSaturn môjho života – slovu rozumieš práca: mysle, slov, skutkov a odbornosti
22.Armádny generál
8. lekcia
Kvet životaUrán môjho života – kvet môjho života, blana môjho života
23.Generál
9. lekcia
Plod životaNeptún môjho života – som plodom môjho života, som škrupinou môjho života
24.Prezident
10. lekcia
Žiara životaPluto môjho života – som žiarou môjho života
Hráme sa so slovami, hľadáme odkazy v slovenskom jazyku: Pozri na slovo prezident, odkaz našich predkov: PRE ŽIŤ DEŇ 3x spínaj ruky – použitá diakritika mäkčeňov, aby si bol pravý odborník života – premiér: pre mier, obháj dĺžeň svietiace slnko života, ináč pri nespracovaných emóciách máš zdvihnutý prst života – neukotvenú energiu, problém s detoxikáciou – zabíjaš/m/ seba, alebo blížnych.
 1. úprimne ďakujem za môj zdravý návyk, že som načúval Bohu Univerzum, lebo kráčam cestou podľa „strom poznania“: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“, udržiavam si pevnú imunitu
 2. úprimne prosím za môj zlý návyk, že som načúval Bohu Univerzum, lebo kráčam cestou podľa „kohút a vajce“: ,,Ja Boh a za mnou už len potopa“, prevencia prirodzenej detoxikácie

Tabuľky prebudenej duše hovoria jasnou rečou, neexistuje kompromis, prosíš, alebo ďakuješ, buď zvládneš prirodzenú detoxikáciu pre svetlo života zdravej imunity, alebo zahynieš bez nového poznania – bez detoxikácie, lebo vytváraš prezretú energiu čiernej diery, kde sa všetko prepadá, stratil si neobmedzený časopriestor: držíš sa minulosti – čo bolo = ničíš jadro duše, je pripútaná, zablokovaná príjmová energia – prijímať pokrok a výdajová energia – rozdávať pokrok v časopriestore. Stratil si prítomný priestor pre prítomnú výživu tela, je to zatratený duch v chráme Božom, ktorým sa následne fyzické telo oslabuje, zostane len púšť tela bez ducha, márniš čas pre absolvovanie detoxikácie, strácaš svetlo života, lebo si zanedbal nové učenie poznania.

Každý v sebe nosí živé príbehy prorokov, alebo slovanských Bohov, uvedom si svoju pozíciu prebudenia svetla v sebe, zvládnuť prirodzenú detoxikáciu pre pevnú imunitu. Človek je živým gejzírom jadra svetla slnečnej sústavy, záleží ako hospodáriš s vetami:

 1. miluj svojho blížneho, ako seba samého
 2. rešpektuj neobmedzený časopriestor tretieho oka, ktorý vidí a počuje čas teraz, aby sa mohli následne odvíjať časy minulé – začal som čisto tvoriť v raji, prítomné – žijem priebeh raja, budúce – obhajujem certifikát ľudskosti v raji
 3. bloky máme: dedičné, podvedomé, vedomé, karmické

Posilňuješ si jadro svojou chémiou? Po čom máš hlad: po kritike, alebo múdrosti? Sám vidíš a počuješ svoju vrieskajúcu macochu – detoxikáciu i krstnú matku – imunitu, každý zdravý človek je prebudenou vedomou dušou. Nezodpovedný človek tvrdo spí na vavrínoch, čaká na požehnanie od vládcov sveta, ktorí obhajujú svoj životný certifikát imunity ľudskosti, aby zapálili aj tvoj osobný olympijský oheň inteligencie. Sám sebe si sudcom – vieš, si učiteľom, alebo obhajcom – si učeníkom = učíš sa, svoju silu jadra s chémiou (zvládnuté emócie) prebúdzať.

S pozdravom a úctou Anna Matejová

V Bardejove: 06.06.2021

Vytlačiť Vytlačiť