Život je premiéra

V človeku sa mení hadia sila dvadsaťštyri hodín denne, ako vojenské hodnosti (vieš vojenské hodnosti vymenovať, pozri si tabuľky zo dňa13.1.2021). Pre vedomý život v premiére, chceš vždy správne zložiť slovo: „prežiť deň = prezident“ (riešený chaos života = slovanský Boh Perún, alebo príbeh biblického Lóta), na najvyššej úrovni a v plnej vybavenosti a kvalite získať charizmatickú chvíľu – žatvu života = čistú premiéru srdca, vidiac v pohybe skryté rany Ježiša Krista – veľké, aktívne body sily = vždy budeme chcieť niečo pevne uchopiť (vypracovať sa cez príbeh ako slovanský Boh Svarog, alebo biblický Noe), aby to malo prirodzenú jemnosť (pevnosť pod nohami, ako slovanský príbeh Bohyne Lady, alebo príbeh biblickej Sáry), lebo čas je skúška správnosti (svetlo života, príbeh slovanského Boha Welesa, alebo príbeh biblického Eliáša), odhaľuje pevnosť čistoty statiky (zvládnutú otrokársku prax života, príbeh slovanskej Bohyni Mokoši, alebo príbeh biblického Mojžiša). Všetkému raz príde večer – odhalenie pravdy, ako sme aktivovali bunky = prelievali – presypávali energiu z duše do tela (prebudené zlaté vajce z chaosu: príbeh slovanského Boha Roda, alebo príbeh biblický Abraháma), pracuješ so psychikou, aby fyzika podala výkon mysle, slova, skutku a odbornosti v odbore – profesii:

 1. ako zvládaš myšlienky – temnotu noci!!!
 2. ako položíš základ slova rána – máš čisté slnečné ráno, počítal si so spravodlivosťou v dnešných dňoch chaosu, alebo s hlúposťou, naivnosťou ľudí okolo seba
 3. akú máš prax života deň za dňom – máš cesty pevné – čisté skutky, alebo vyhľadávaš cestičky spadnutého domčeka z karát = staviaš blud na blud
 4. tak vždy príde večer života – vypracoval si sa na tvorivého odborníka – čistá žatva života, máš pevné cesty života, alebo na podvodníka, revízna kontrola preverí, odhalí ťa, že si len travič dokonalosti

Statika = kríž človeka bola, je, aj bude. Všetko, čo sa ti nepáči, nemá poriadok, je to večne živý Kain života, ktorý čaká na spravodlivosť: Ábela života, ktorý prechádza kolobehom života, čistej vojenskej sily = žije pre mier = premiéru života, cez novodobú krížovú cestu, prebúdzaš v sebe príbeh slovanského boha „Rod“, ktorý spí v zlatom vajci, alebo sa prebudí v tebe príbeh neplodný prorok Abrám, aby našiel plodného Abraháma:

 1. prvá čakra pre statiku: dokonalosť = tu spia všetci traviči, chcú dobro, spoliehajú sa na vetu – som Božie dieťa, alebo som esom svojho života
 2. druhá čakra pre statiku: tvorivosť = všetko je firma života, vyžaduje zodpovednosť – stíšim sa
 3. tretia čakra pre statiku: možnosti = všetko má originalitu postupnosti – sebe, blížnemu, systému dávam čas
 4. štvrtá čakra pre statiku: otec – slovo a matka skutok = úcta k premiére života – pre plodnosť života
 5. piata čakra pre statiku: koho počuješ? macochu – nevieš, alebo matku – vieš = pre pohyb tela – pre prijatie blížneho
 6. šiesta čakra pre statiku: koho vidíš? minulosť – začal si riešiť, zvládol si noc života, svitlo ráno života, ukazuje ti prítomnosť ako to chodí v praxi, vždy počítaš s revíznou kontrolou, a tak máš o budúcnosť postarané: žneš žatvu života, plne si uvedomuješ, že všetko má čistý priebeh, – pre prijatie nového pokrokového slova – nápad
 7. siedma čakra pre statiku: rozum ti funguje, spracovaná myšlienka – noc života, slovo – ráno života, skutok – deň života a odbornosť – večer života, – Božie slovo žije sedem dní v týždni
 8. ôsma časť života: blana, alebo kvet života = máš poctivú blanu života – rozkvitáš v charizmatických dňoch svojho života – pre zákazku života
 9. deviata časť života: škrupina, alebo plod života = zberáš charizmatické úspechy svojho života – pre múdrosť života
 10. desiata časť života: živá žiara života = si kapacitou vo svojom odbore – prorok, – vytrvalosť života
 11. jedenásta časť života: máš certifikát = si vyhľadávaným znalcom života – zvládnutá prax s novým pokrokovým učivom života
 12. dvanásta časť života: našiel si vnútorný pokoj života = tvoja budúcnosť ťa vždy prekvapí možnosťami, – dosiahol si vyššie Ja v rutine života
 13. trinásta časť života: vieš oddychovať = listuješ v knihe Boha Univerzum, – kraľuješ svojej mysli, slovu, skutku, si odborníkom v odbore svojho života
 14. štrnásta časť života: úspech je šperkom života = si vzácnym kameňom života s dokonalým chodom šesť – cípej hviezdy, ktorá je diamantom života, – pre zdravú psychiku a fyziku života, ktoré udržiavajú a vládnu zlatému dukátu života

Prešli sme si život s príbehom prebudeného slovanského Boha „Roda“, alebo príbeh s neplodným Abrámom, aby sme prijali príbeh plodnosti Abraháma s novodobou krížovou cestou pevnej statiky života – našli sme múdrosť života. Vždy hľadaj čistý pohyb, aktivuješ si energiu cez rany Ježiša Krista (každý prst si v mysli vlož do imaginárnej rany Ježiša Krista na svojom tele, pozorovaním aký máš cit v rane (teplo, tlkot srdca, mravčenie…), aktivuješ si energiu, stúpa ti vojenská hodnosť kvality energie), aby ti slúžili ruky, nohy a prirodzený hlboký nádych a výdych z rany v boku Ježiša Krista, kde je pečeň = čistota človeka. Systém Boha Univerzum je dokonalý, vždy má skúšku správnosti, odhalí ťa, či si travič – zostal si v prvej čakre spať – máš spadnutú hadiu silu, alebo každý deň máš premiéru, hľadáš čisté možnosti života, lebo vieš, že všetko má skúšku správnosti, tak ako sa pravidelne točí čínsky zverokruh terajšieho vládcu kovového byvola sprava doľava, nad čínskym zverokruhom panuje mesiac so štrnástimi bodmi kontroluje (pozri 06.02.2021 desiatu časť Manuál života), ako si sa dopracoval k dvanástemu bodu k vyššiemu Ja v rutine života:

 1. čisto tvorivo – si Spasiteľ – myslíš 1- 3, si Ježiš – hovoríš 4 – 7, si Kristus – konáš 8 -10, si Mesiáš – učíš, prirodzene staré učenie zomiera a nové pokrokové učenie ukazuje nový, čistý smer života 11 – 14
 2. sebecký travič svojho života, tvoja hadia sila zaspala – si sám pre seba zradcom Judášom, zanedbal si materiál temnoty pre pokrok – prirodzenú noc života pre dary Boha Univerzum, zanedbané body života: 1 – 3, a tak následne máš temné rána strachu, krivdy, zanedbané body života: 4 – 7, zažívaš temné dni bez radosti života, zanedbané body života: 8 – 10, utrpela tvoja odbornosť života Božieho dieťaťa – si esom svojho života, nepoznáš cit charizmy, zanedbané body života: 11 – 14

Je tu stála dokonalá spravodlivosť a neposlušnosť človeka, preto je čas poučiť sa z histórie. Boh Univerzum odovzdal ľuďom dokonalý systém, aby odhaľovali nové hry života. Majme sa na pozore, všetko má skúšku správnosti, psychikou si dobíjaš fyzické baterky života, aby myseľ, slovo, skutok v odbornosti prešli Božou kontrolou: všetko, čo sa ti nepáči vstávaj, prebúdzaj svoju vnútornú vojenskú silu – 1, stíš sa – 2, daj tomu čas – 3, pre plodnosť svojho života – 4, od ktorej záleží ako si zvládol laserovú šou rastu: „Miluj svojho blížneho, ako seba samého! – 5, tak prichádzajú nové nápady – 6, lebo sú večné živé – 7, pre zákazku života – 8, pre múdrosť života – 9, pre vytrvalosť života – 10, len tak zvládneme prax, s novým pokrokovým učivom – 11, pre vyššie Ja v rutine života – 12, tak následne môžeš kraľovať svojej mysli, slovu, skutku, odbornosti v odbore, profesii – 13, lebo máš zdravú psychiku a fyziku – 14, ktorá je zlatou mincou človeka.

S pozdravom a úctou Anna Matejová

V Bardejove: 26.06.2021

Vytlačiť Vytlačiť