Vykúpenie človeka

Človek sa vykúpi: Pozitívnym pohľadom človek na človeka a na systém, sa vykúpi, tak spláca dlh: mysle, slova, skutku a odbornosti, žije každý moment v kolobehu života – používa Boží klinový remeň – kvantovú fyziku, sýti posilňujúcou energiou seba, aj blížnych, z toho jasne vyplýva, že každý pre každého je slovom otcom života a skutkom matkou života. Človek svojim životom je pre druhých vyhľadávanou autoritou.

Človek sa zatratí: Negatívnym pohľadom človek na človeka a na systém sa zatracuje, tak nespláca dlh: mysle, slova, skutku a odbornosti, nežije každý moment v kolobehu života – zanedbáva Boží klinový remeň – kvantovú fyziku, znásilňuje, zanedbáva seba, zavádza – klame, zaťažuje druhých, z toho vyplýva, že každý je pre každého záhadným otcom života – hľadá riešenie (slovo) a slobodnou mamičkou života, aby žil charizmatický život (skutok). Vedomý človek (jasne vidí rozprávkového Ďura truľa – ktorý svoj Boží rozkvet nemá jasne v hlave), pre druhých je inšpiráciou svojim životom a tak sa následne stáva autoritou pokroku nových možností.

Nikomu nepozerajme do taniera, je to blížnych slobodná voľba, kritikou im robíme BAPOS – ich špinu sťahujeme na seba, preto používajme svojim ukazovákom vetu: „Bože nepočítaj im to za hriech, lebo nevedia, čo činia“, každý zatratený človek, je pre blížneho strážcom pokladu, aktivuje, odhaľuje pokrokovú novú silu, vyspelý – vypracovaný človek v danom odbore – profesii, funguje ako blesk, je účastníkom energie laser šou kvantovej fyziky – Božieho klinového remeňa. Psychicky, slabšieho, zlomeného človeka, treba podporiť pri nových situáciách, posilňujme mu sebadôveru, bezcitnému človeku – strážcovi pokladu požehnávajme: Bože, Ty ma cez neho učíš, nedajme sa zlomiť, je to nabíjanie energiou, vyhrajme svoju energiu laser šou – „vyrovnávajte si Božie chodníky – váhy života“, príde, prichádza nový pokrokový nápad, ktorý následne prejde kolobehom života – obháji Boží klinový remeň, tak platíš Boží dlh – prelievaš – presypávaš energiu z duše do tela, spájaš sa s Bohom Univerzum.

Človek má voči Bohu Univerzum poslanie rozkvetu: myslieť, hovoriť, slovo preverovať v praxi, a tak získavať dokonalosť – odbornosť. Každá kultúra ponúka barličky pre zvládnutie svojich emócií, každý sám slobodne rozhoduje, ktorou cestou sa poberie – putuje. Poznávame cestu: rastu – tvorivosti a rozkladu – paralyzovania sa, preto dbajme na svoju inteligenciu. Človek vidí sám na sebe každý moment svojho života, ako pracuje na svojom poslaní v myšlienkach, v slovách, v skutkoch a v odbornosti, po takej ceste putuje, za koho sa v daný moment postaví do radu (vykúpenie – rozkvet alebo zatratenie – rozklad) v každodennom kolobehu života. Pripomeňme si vetu z Biblie: „Pripravte pánovi chodníky“ – každý sám a pomocou blížnych si buduje cestičky, cesty života. Každá emócia má svoju postavičku v Biblii, v Slovanských Bohoch a v každej kultúre mala svojich Bohov pre spracovanie emócií. Emócie sú spracované inscenácie, je jedno, ktorú kultúru použijeme.

Rad rastu – Ďakuješ – posilňuješ brzdy života: Človek rastie, je obklopený pomocou Boha Univerzum, Biblie, Slovanských Bohov, tak následne tvorí, prebúdza sa ako zrno do kolobehu – zmysluplného plodného života:

  1. Myseľ: Lót – Perún = zima života, nahrávanie programu, uvedom si, že si v sýpke života
  2. Slovo: Abrahám – Rod = jar života, nahraný program, uvedom si, že seješ
  3. Skutok: Mojžiš – Mokoša = leto života, funkčný program, uvedom si zodpovednosť za rast
  4. Odbornosť: Sara – Lada = jeseň života, program rutiny života, uvedom si žatvu života

Rad rozkladu – Prosíš – posilňuješ, alebo likviduješ plynový pedál života: Človek sa zatracuje, je obklopený večným zatratením Boha Univerzum, Biblie, Slovanských Bohov, tak sa následne rozkladá, dobrovoľne spí – „trestná lavica“:

  1. Myseľ: čert – Morena = zima života, zamknutá sýpka života
  2. Slovo: satan – Kaščej Černobog = jar života, kúkoľ života – lož
  3. Skutok: diabol – Nij Skyper Zver = leto života, násilie, pomsta
  4. Odbornosť: lucifer – Stribog = jeseň života, blud

Človek od nepamäti žije živý príbeh emócií, tak Biblia, Slovanskí Bohovia, ale aj každá kultúra má svoje postavičky pre obsadenie temna – blokovanie zrelosti človeka a pre svetlo – rozkvet osobnosti človeka (základné obsadenie hlavných úloh inscenácií života človeka). Aké podmienky v momente vyberáš pre seba, pre rodinu, pre obec, pre štát? Zvládaš – nezvládaš spracovať svoju nespokojnosť na spokojnosť? Prechádzaš ako zrno v kolobehu života. Spoznávaš nové vône pre svoj zdravý dych života? Všetko má svoj čas. Si – nie si rozprávkovým hrdinom svojho, rodinného, obecného, štátneho, svetového rozkvetu? Každý sám je pre seba hrdinom svojho života.

Vyspelá zdravá psychika človeka rozpoznáva statiku – rast inteligentnej bytosti, ktorá následne zrkadlí zdravú kvantovú fyziku od narušenej psychiky, týraním človeka človekom, kde človek svoju kvantovú fyziku rozbije – rozkladá na márne kúsky. Človek je večne skúšaný v nových príkladoch, tak ako sa správa každé zrno v kolobehu života, vždy príde nový náboj, človek má slobodnú vôľu prijať – neprijať, kráčať – nekráčať Božou cestou, platiť svoj Boží dlh – neplatiť svoj Boží dlh myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou. Je známe, že psychika človeka lieči, udržiava zdravú kvantovú fyziku vyspelého človeka.

S pozdravom a úctou Anna Matejová

V Bardejove 17.06.2021

PS: Ďakujem za knihu BOHOVIA STARÝCH SLOVANOV od autora: Peter Weleslaw Kuzmišín, kde je kniha veľmi dobre spracovaná podľa emócií človeka. Pre mňa to bola a je krásna hra pre inscenáciu, priraďovania miesta každej postavičke v inteligentnom kolobehu života, vidieť, čo je už prijaté – spracované, a čo nám ešte treba prijať – spracovať pre svoj rast, pre svoje vykúpenie. Sami seba oslobodzujeme, každý vie, čo ešte musí rozsvietiť – rozžiariť v sebe, a tak sa následne pripojí k pokrokovej inteligencii svojho života. Vždy máme šancu sa zaradiť do kolobehu života.

Vytlačiť Vytlačiť