Vedomý zdroj sily

Tvorivý človek používa vedomý zdroj čistej sily, pri tom si aktivuje imaginárne rany Ježiša Krista: bok – prirodzeným hlbokým nádychom a výdychom, ruky a nohy zachytávajú citlivý prúd energie rozlievajúc sa do celého tela. Celý proces spútanej bezmocnosti človeka sme mali stále na očiach. Bezmocnosť – je stav nespracovanej psychiky, zhmotnený strach ,krivda, zlosť…a pýcha, a neustále pripomínajúci sa rituál inscenácie krížovej cesty: „Pod lampou býva najväčšia tma“. Ako si aktivovať prirodzenú silu pre charizmatický život človeka? Otočila som negatívne na pozitívne v učení: „Manuál života“, a tak následne som s úžasom zistila, že som prepísala predlohu krížovej cesty.

Dnes sa chcem venovať emóciám, použijem pri tom knihu: Bohovia starých Slovanov, ktorú napísal Peter Weleslaw Kuzmišín. Pri pozornom čítaní knihy starých Slovanských Bohov, zistíš, že sa opisujú emócie temna a svetla človeka, preto pozývam Vás, ktorí mate záujem pochopiť samých seba, prečo sa to človeku deje, keď človeka stvorila dokonalá bytosť na svoj obraz. Každá bytosť starých slovanov sa nás bytostne týka: „bez vetra sa ani lístok nepohne“ – ako človek pracuje s emóciami, tak si programuje svoj život, používa pri tom Slovanských Bohov, alebo démonov, vždy nám ide o aktualizáciu štvrtej čakry, kde v kostoloch vidíme srdce Ježišovo – pre slovo vedomého čistého poznania pravdy života a srdce Pannej Márii pre skutok vedomého, čistého, koordinovaného pohybu pravdy života.

Začíname rad radom podľa knihy Bohom Rod, pre kresťanov Abrahám, podľa „Manuál života“: múdrosť.

 1. všetko má: začiatok – tma – nevedomosť, koniec – svetlo – vedomosť
 2. Rod spí v zlatom vajci – každý človek sa môže zobudiť, rozžiariť si auru, nájsť svoju spokojnosť pri výkone tvorivého človeka
 3. Rod plával v mori chaosu – čomu sa človek v problematike nevenuje, nerozumie – má v tom chaos
 4. Rod zacítil zimu – nespokojnosť, zobudil sa – potrebuje spoznať problematiku – riešiť problém
 5. Rod rozbil vajce zvnútra – človek potrebuje sám chcieť riešiť, alebo byť nápomocný, aby otvoril silu žiary zo svojho vnútra, nič nefunguje poď chlieb zjem ťa, ústa sú pripravené na konzumáciu, aby som trávil – vychutnával, ktosi musí všetko pripraviť aj zlé – začiatok diania, aby sa ukázalo dobré – koniec diania = kolobeh života
 6. Rod stvoril Ladu – plodnosť života: vtákov – nápady, Zemskú kačku – každý nápad je overovaný v praxi = boj slova teórií s praxou, s následným ukotvením = odbornosťou
 7. Prebudením vedomého poznania vznikne prebudené svetlo človeka – jediná ochrana človeka pre plodný život

Iná verzia:

 1. Rod vyriekol prvé slovo, a zrodil sa syn Svarog, ktorý mal troch synov. Podľa biblie: Noe, ktorý vypustil krkavca, holubicu a holubicu, ktorá sa nevrátila späť, podľa ,,Manuál života“: vytrvalosť života a Bohyňu Lad. Podľa biblie Saraj – Sara, podľa ,,Manuál života“: kraľovanie myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou
 2. Rod ďalej stvoril kozu Sedum a kravu Zumen, kde sa následne narodili dvaja bratia: Perún… Podľa biblie: Lót, podľa ,,Manuál života“: zákazka života, a Veles. Podľa biblie: Eliáš, podľa ,,Manuál života“: vyššie Ja v rutine života
 3. Z vemien kozy Sedun a kravy Zemun sa rozlialo mlieko a z masla vytvoril Rod Svaroga, Ladu a Mokošu. Podľa biblie: Mojžiš, podľa ,,Manuál života“: zvládnuté nové pokrokové učivo v praxi
 4. Rod zalial zem vodami, kde vládne Zemská kačka, ktorá neskôr stvorila A: bohov – vydarená tvorivosť rastu spokojnosti: proces mysle, proces slova, proces skutku, proces svetla odbornosti, B: démonov – rôzne nálady nespokojnosti človeka: blok mysle, blok slova, blok skutku, blok odbornosti temna pre rozklad človeka

Rod vytvoril kameň bytia Alatyr – liečivé svetlo pre každého človeka, ktoré udržujeme požehnávaním a ďakovaním, keď ťa zaujíma riešenie, klopeš na kameň Alatys, aby si poznal múdrosť, tak Svarog je vynálezcom, učiteľom, pre pokrok všedných dní, a Lada je kráľovnou mysle, slov, skutkov, odbornosti

 1. chceš riešiť – slúžia ti synovia svetla vedomosti na čistom stole Roda: Svarog, Veles, Perún, je to trojuholník podľa biblie: otec – Veles, syn – Svarog, duch sväty – Perún = rozžiarenie červeného trojuholníka pre pokrok človeka
 2. nechceš riešiť – si pod tlakom temnoty synov Roda: Dija, Nija, Kaščeja = zatratenie pokroku, pretrvávajúci chaos

Kto je Boh Rod pre človeka? Prekonanie chaosu a túžba po múdrosti, aby si mal celé zlaté vajce. Prebudiť zlaté vajce, to znamená, riešiť chaos podľa Božej pravdy: „a slovo sa skutkom stalo“ – slovo overené v praxi. Otvárame žiarivé zlaté vajce podľa ,,Manuál života“, drevo kríža: je prvých sedem bodov, ktoré tvoria kríž a aktivujú sedem Bohom daných základných žiarivých čakier, ďalších sedem bodov je pre aktualizáciu zdravého tela, s tvorivým poznávaním človeka udržujeme zdravé orgány tela:

 1. prvá čakra: dokonalosť = som esom svojho života
 2. druhá čakra: tvorivosť = stíšim sa
 3. tretia čakra: možnosti = sebe, blížnemu, systému dávam čas
 4. štvrtá čakra: otec – slovo, matka – skutok = pre plodnosť života
 5. piata čakra: vreskot macochy – temnota neplodnosť života, alebo tichosť matky – plodnosť života = pre prijatie blížneho, systému
 6. šiesta čakra: minulosť – pozitívne myslím, prítomnosť – realizácia procesu slova a skutku, o budúcnosť mám postarané – ukončený odborný proces = pre prijatie nového pokrokového slova
 7. siedma čakra: funkčný rozum pre myseľ, slovo, skutok, odbornosť
 8. šesť – cípa hviezda: Perún, Lót = zákazka života
 9. šesť – cípa hviezda: Rod, Abrahám = múdrosť života
 10. šesť – cípa hviezda: Svarog, Noe = vytrvalosť života
 11. šesť – cípa hviezda: Mokoša, Mojžiš = zvládnutá prax, nového pokrokového učiva
 12. šesť – cípa hviezda: Veles, Eliáš = vyššie Ja v rutine života
 13. šesť – cípa hviezda: Lada, Sara = kraľovanie mysle, slov, skutkov, odbornosti
 14. šesť – cípa hviezda stred: obhájené svetlo života – zlatý dukát človeka = zdravá psychika a fyzika

Démoni sú nespracované emócie – živené kritikou človeka, kde prirodzená detoxikácia je zablokovaná, a tak následne oslabuje imunitu, je to životný tanec založený na špine – klamstve, podvodoch života, preto dôveruj ale preveruj. Slovanskí Bohovia sú spracované emócie zvedavosti človeka, kde následne prebieha prirodzená detoxikácia, pre budovanie zdravej imunity žiarivého svetla života človeka, pre životný koordinovaný tanec na čistom žiarivom Božom stole, so žitým slovom overeným praxou.

S pozdravom a úctou Anna Matejová

V Bardejove: napísané 15.06.2021, zverejnené 03.11.2021

Vytlačiť Vytlačiť