Opakujeme a vynovujeme učivo: Lekcia prvá: „Manuál života“

Opakuješ/m/ a vynovuješ/m/ si učivo z lekcie prvej „Manuál života“ zo dňa: 08.10.2020 a 28.01.2021 pre rozkvet a pokrok človeka, ktorá má udržať aktívneho ducha na planéte Zem „pečeň“, pre všetky zdravé orgány tela cez mimozemské civilizačné domovy, pre spevňovanie všetkých orgánov tela. Človek svojím vedomím prebúdza vedomého ducha, pri tom dodržuje päťkrát zásady dopravy […]

Opakujeme a vynovujeme učivo: Lekcia nula: „Manuál života“

Opakuješ/m/ a vynovuješ/m/ si učivo z lekcie nula „Manuál života“ zo dňa: 08.10.2020 a 25.01.2021 pre rozkvet a pokrok človeka, udržať si zdravý hormonálny systém = statika – koráb – kríž – kompas, aby si sa stal géniom tvojho/môjho života a mal funkčné inžinierske siete rovnakých pravidiel pre každého človeka na planéte Zem v myšlienke, […]

Opakujeme a vynovujeme učivo: Lekcia mínus jedna: „Manuál života“

Opakuješ/m/ a vynovuješ/m/ si učivo z lekcie mínus jedna „Manuál života“ zo dňa: 08.10.2020 a 16.01.2021 pre rozkvet a pokrok človeka, udržať si zdravé vitálne korene „so živým mečom života a so živým perom života“. Pri lekcii mínus dva máme obrázok zo zrkadlovej miestnosti inžinierskych sietí zloženú z kľúčových slov pre cirkuláciu systémov: nervový, cievny, […]

Opakujeme a vynovujeme učivo: Lekcia mínus dva: „Manuál života“

Opakuješ/m/ a vynovuješ/m/ si učivo z lekcie mínus dva „Manuál života“ zo dňa: 08.10.2020 a 15.01.2021 pre rozkvet a pokrok človeka, psychickú a fyzickú detoxikáciu po okružných cestách so spektrom farieb inžinierskych sietí pre zdravú výživu orgánov. K tomu potrebuješ/m/ kľúče od všetkých brán – ktorými sú pevné ustálené tabuľky, riaď sa nimi, spevňuješ/m/ si […]

Opakujeme a vynovujeme učivo: Lekcia mínus tri z „Manuál života“

Opakuješ/m/ si učivo lekcie mínus tri „Manuál života“ z dňa 08.10.2020 a z dňa 15.01.2021 pre rozkvet a pokrok človeka: Prebúdzaš/m/ v sebe spiacu, skrytú vojenskú silu, stišuješ/m/ v sebe konateľa ducha pravdy, umiestňuješ/m/ kotvu – hlad pre nové pokrokové informácie. Prísne strážená kotva admirálom – Adam lír om, čítaš/m/ pomedzi riadky odkaz géniov slov: […]

Opakujeme a vynovujeme učivo: Úvodu z „Manuál života“

Opakuješ/m/ si učivo úvodu z „Manuál života“ pre rozkvet a pokrok človeka: Prebúdzaš/m/ v sebe spiacu, skrytú vojenskú silu zotročovaného človeka na covid, čítaj slovo opačne: divo c“ – človek divo žije bez citu, nevie sa stíšiť, nespracováva emócie. Naši múdri predkovia objavovali a pomenovali armádne hodnosti pre strážený tok hnacej živej sily, ukrytej vo […]

© 2021 | Anna Matejová - PREMENA | Všetky práva vyhradené, obsah podlieha autorskému zákonu
Web by: MG