Opakujeme a vynovujeme učivo: Lekcia mínus tri z „Manuál života“

Opakuješ/m/ si učivo lekcie mínus tri „Manuál života“ z dňa 08.10.2020 a z dňa 15.01.2021 pre rozkvet a pokrok človeka: Prebúdzaš/m/ v sebe spiacu, skrytú vojenskú silu, stišuješ/m/ v sebe konateľa ducha pravdy, umiestňuješ/m/ kotvu – hlad pre nové pokrokové informácie. Prísne strážená kotva admirálom – Adam lír om, čítaš/m/ pomedzi riadky odkaz géniov slov: Adam je hudobníkom pre telo Evu, dokonalý internet – konateľ duch psychiky menom Adam sa spája s Univerzom, tak pozorne čítaš/m/ z večnej knihy života informácie pre pokrok, pohyb ľudstva. Stíšením plynie čas, admirál – Adam lír spracuje emócie pre tancujúcu prosperitu nazývanú menom, ktorá je od počiatku sveta telom Eva dokonalého internetu – zdravých plodných buniek. Večné otázky človeka: Ako? Prečo? Načo? Začo? Vidíš/m/ a počuješ/m/: človek je pre človeka čarovným perom pokroku, podľa vety: „Miluj svojho blížneho, ako seba samého, hľadáš/m/ slovo pravdy: A slovo sa skutkom stalo“. Klopte a otvorí sa Vám. Hľadajte a nájdete. Proste a dostanete. A iné frázy pre pokrok života. Všetko je dávno napísané pre zdravú zrelú obnovenú bunku – dokonalý internet.

V základných hodinách času velí admirál – Adam lír, pre tancujúce prosperujúce telo Evu – dokonalý internet, kde si/som/ videl/a/ a počul/a/ hodiny času, velí Admirál – Adam lír? A kde velí generál – gén reál, dopraješ/m/ si svetlo života vo svojich génoch? Pozeráš/m/ tabuľky, kľúče od všetkých nebeských brán do všetkých kútov zeme:

myseľslovoskutokodbornosť
vietoroheňvodazem
živel vietor
generál
živel oheň
generál
živel voda
admirál
živel zem
generál
zimajarletojeseň
severvýchodjuhzápad
sýpkasiaťpestovaťžať
študentprezidentpremiérgénius
ukazovákprostredníkprstenníkmalíček
nádejvieraláskaživot
nocránodeňvečer
duchovný vodcapolitický vodcalekár špecialistaprevencia, revízia
modrázelenáčervenážltá
Mozog prijíma spektrum farieb, tabuľky si spoločne dopisujme podľa predlohy potreby okolnosti profesie alebo remesla

Uvedomelá, pevná, rúča armáda velí vo vzduchu, bojuje s ohňom vo vode i na súši, stráži rovnakú výbavu pre všetkých ľudí planéty zem, pre nové. reálne, pokrokové, pohybové informácie. Konateľ duch psychiky – palec, otvára dvere tvojho/môjho/ vnútra, pozoruješ/m/ uchopenie tvorby pohybu pokroku v tvojej/mojej/ dlani, zvládaš/m/ emócie – divokosť mysle, slov, skutkov, odbornosti pre inteligentné napredovanie ľudskosti, dotýkaš/m/ sa božej dokonalosti, tak vidíš/m/ a počuješ/m/ hodiny času – zrkadlo spravodlivosti skutku, použitý a vždy pripravený admirál – Adam lír prosperujúce, poslušné, tancujúce telo Evu podľa informovaného slova – dokonalého internetu. Pravda slova vždy svedčí v neobmedzenom časopriestore o využitých možnostiach boja, o produkujúce zdravé vitálne telo Evu s dokonalým internetom – zdravou plodnou bunkou.

Prišla nová doba, priniesla slovo „covid 19“ – čítaj slovo odzadu divo c čítaj pomedzi riadky: veľakrát žiješ/m/ divoko bez citu, hľadáš/m/ zamilovanosť v mysli, v slove, aby sa v rukách objavil hravý skutok, žiť dokonalosť v tisíc týždňovej mladosti hoci život ide ďalej. Tvoje/moje/ skúsenosti prekročili 19 rokov rannej mladosti, si/som/ v plnej plodnej sile, zobudíš/m/ svoju dokonalú výbavu svojho vnútra, tvojich/mojich/ teplých dlaní, tak prežiješ/m/ slobodný deň svojho života, obnovuješ/m/ bunku cez skryté tajomstvá. Človek je večný študent – (tuš deň t – s perom deň píšeš/m/ tajomstvá), človeku je od Boha dané, že je vysokopostavená osobnosť – prezident (preži deň, mäkčene máme v tomto slove pridané dva, pre pokojnú myseľ a reálne slovo) je stvorená žiť ako premiér ( pre mier ´, vždy máš v hlave jasné svetlo života). Svoje dielo človeka Boh volá: „Génius“ (gén má uši, v tichosti počuješ/m/ rozhovory ducha konateľa so zdravou zrelou bunkou – súčasť v tele človeka je dokonalý internet v zdravých zrelých bunkách) voláme ho duša.

Využiješ/m/ svoju /moju/ príležitosť pre charizmatické chvíle života:

Boh Univerzum, blížneho pomenoval perom života, človek sa pre človeka stáva otvoreným ohňom, lávou života – slovom láme bránu pohybu: v mysli, v slove, v skutku a v odbornosti. Je tam tvoj/môj/ admirál – Adam lír zdvihol zbraň – pero – iskru života, opretú o dokonalosť Boha Univerzum, zlatú lávu života, vytvoriť viditeľný, počuteľný reálny skutok pre pohyb človeka. Používaš/m/ vetu: „Miluj svojho blížneho, ako seba samého“, plodí novú vetu: „A slovo sa skutkom stalo“ plní svoju originálnu moc dôležitosti, spoľahlivosti, informovanosti zdravého rozumu pre zdravé inžinierske siete človeka (systémy: lymfatický, nervový, cievny…).

Zahodíš/m/ tvoju /moju/ príležitosť žiť charizmatický život:

Kedy tvoj/môj/ prezident (prežiť deň) kapituluje? Keď autorita dňa tvoja/moja/zlyhala, zatriasla slovom premiér – pre mier ´, stratil si/som/ svetlo života pre ľud, slúžiš ako svorka – štvané psy na love zvierat, váhy života zlyhali, prestal/a/ si/som/ hľadať múdre riešenia, zahodíš/m/ autoritu seba, prestávaš/m/ používať blížneho, ako oheň iskru života, strácaš lávu života – tuš dňa tichosti (študent), zapredal si v sebe Boží gén uši (génius), zlomená je v tebe/vo mne/ armáda – Adam radosť života spí a admirál – Adam lír sa utopil v strachu, v hneve, v nevedomosti o použití svojej vlastnej vnútornej sily.

Každý odovzdáva v prítomnej chvíli bohatstvo mysle, slov, skutkov, odbornosti nadobudnuté svojim životom. Svojim bohatstvom vedomostí hostíš/m/ svojich blížnych a oni, ony hostia teba.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove 05.03.2021

Vytlačiť Vytlačiť