Opakujeme a vynovujeme učivo: Lekcia mínus jedna: „Manuál života“

Opakuješ/m/ a vynovuješ/m/ si učivo z lekcie mínus jedna „Manuál života“ zo dňa: 08.10.2020 a 16.01.2021 pre rozkvet a pokrok človeka, udržať si zdravé vitálne korene „so živým mečom života a so živým perom života“. Pri lekcii mínus dva máme obrázok zo zrkadlovej miestnosti inžinierskych sietí zloženú z kľúčových slov pre cirkuláciu systémov: nervový, cievny, lymfatický … Zopakuješ/m/ si/sebe/ autosugescie 14 krokmi do svojho vnútra – psychiky, pohybovať sa po svojom vnútri dutej žily a vojsť prvými dverami do nákupného centra – okysličiť si svoju krv vo svojom srdci, aby ti/mne/ slúžila aktívna informácia prebúdzajúc silou Univerza tvoje/moje/ vnútro. Zopakuješ/m/ si/sebe/ autosugescie 14 krokov po svojom vnútri – fyziky, okysličená /tvoja/moja krv prúdi ďalej z tvojho/môjho srdca, vyjde druhými dverami s informatívnou silou prúdu kyslíka po tvojom/mojom/ vnútri aorty, tepny … späť do bunky. Všetko má svoju životnú hĺbku, svedčí o tom zdravá vitálna udržiavaná sila v bunkách človeka. To sme/si/som/ použil/i/a/ jeden cievny príklad inžinierskych sietí, havária v tejto sieti narušuje cievny systém, keď vznikne totálna katastrofa, prestáva fungovať človek, stratí nad telom kontrolu – opúšťa dušu – dokonalý internet. Vojenské velenie: kapituluje hodnosť ducha postavenej na rovnocennosti psychiky a fyziky pre inžinierske siete, človek stratí deň (prezidenta ozbrojených síl) – zomiera. Nezvládol/a/ si/som/ kohúta života – premiéra, pre mier ´zomrelo v tebe slnko života:

  1. nezodpovedná vychcanosť slova, podceňovanie seba alebo blížnych
  2. sebectvo, odstrihnutie svojich blížnych – zabrzdený prietok nových informácií pre vitálnu výživu silu života, odpojíš/m/ si prepojenia na Boha Univerzum

V lekcii mínus jedna rozpoznávame dva vzory dané Bohom Univerza od počiatku sveta, pre funkčnosť inžinierskych sietí:

  1. kohút a vajce
  2. strom poznania

Podľa vzoru „kohút a vajce“ v lekcii mínus jedna riešiš/m/ kohúta – človeka génia v praxi. Kohút života – človek génius v praxi so 14 autosugesciami zodpovednosti podľa Božieho plánu Univerza, sa delí na dve časti :

  1. Autosugescie v praxi 1 – 12: učeň – človek sa dennodenne zoznamuje s novým pokrokovým slovom v praxi
  2. Autosugescie v praxi 13 – 14: učiteľ – človek dennodenne odovzdáva slová z nadobudnutej praxe svojim blížnym, prebúdza Božie dary Univerza, je to chladič tvojej/mojej/ rozpálenej lávy

Boj o nové živé pokrokové učivo vytvára meč života – rozpálenú lávu toku spojenú s 12 autosugesciami spustením do praxe, aby si/som/ bol/a/ pokorným kráľom: mysle, slov, skutkov a odbornosti v zdravej psychike a fyzike. Zvládnutím dvanástich autosugescií v praxi, dáva tebe/mne/ krídla – človek génius – živí sa vyšším Ja v rutine života z rozpálenej lávy, odovzdáva informácie: autosugescia 13 – 14, je učiteľom pre svojich blížnych. Používa dar Boha Univerza, slúžiaci ako chladič lávy – ovláda v obore odborné učivo – v profesii, viditeľne a počuteľne sa zvŕta v rutine života, kraľuje: v mysli, v slove, v skutku a v odbornosti, svedčí o tom jeho/tvoja/moja/ zdravá psychika a fyzika.

Podľa vzoru „strom poznania“ v lekcii mínus jedna autosugescie v praxi delíme na tri časti, aby udržali živé jeho/tvoje/moje/ Božie dary Univerza -lávu života rozpaľujeme: jar života je slovo, leto života je skutok, jeseň života je odbornosť a chladičom zimou života je myseľ:

  1. miluj seba: 1 – 8 moje korienky – tuš života
  2. miluj blížneho: 9 – 12 tvoje korene – uchopenie – držiak života
  3. miluj Boha Univerzum: 13 – 14 Boží koreň života – človek je vernou kópiou Univerza

Pozri na autosugescie 1 – 8 miluj seba v praxi, ako vojsť do svojho vnútra na psychickej a fyzickej úrovni, spustiť lanovku – inžinierskych sietí v tele človeka, podajú hodnotný kvalitný výkon pre pohyb tela. Človek sa stáva tušom života – zaznamenáva informácie.

Pozri na autosugescie 9 – 12 miluj blížneho v praxi, máš/m/ možnosť si užívať právo výhody, ako vojsť hlbšie do svojho vnútra na psychickej úrovni „prijať svojho blížneho, ako seba samého“, to znamená vstať – začať myslieť, naberať silu na fyzickej úrovni, spustená lanovka aktivuje inžinierske siete v tele človeka. Človek sa zoznamuje s hodnotným kvalitným výkonom – používa držiak života.

Pozri na autosugescie 13 – 14 miluj Boha Univerzum v praxi, využil si/som/ právo výhody, prišiel/a/ som/si/ na samé dno svojho vnútra na psychickej úrovni „prijal/a/ si/som/ svojho blížneho, ako seba samého“, to znamená som v srdci na samom dne, užívaš/m/ si dych života – zdravé pľúca naberajú silu na fyzickej úrovní, aktívna lanovka inžinierskych sietí v tele človeka plní svoju funkciu. Človek sa vypracoval na génia s hodnotným kvalitným výkonom – stáva sa kópiou života Boha Univerza.

Človek brodením rodí – objavené nové pokrokové múdrosti života, cez svojich blížnych. Telepaticky, alebo osobne uchopí/š/m/ svoju energiu génia a energiu tvojho/môjho/ blížneho, stíšiš/m/ sa, vytváraš/m/ ochranný štít pre pokrokové myslenie: „klopte a otvorí sa Vám, proste a nájdete, hľadajte a nájdete a iné“. Správne zvládnutá spoľahlivo uchopená Božia energia Univerza, píše perom pokroku v rukách zodpovedného človeka, posilňuje obnovu buniek, udržuje zrelosť pokroku vitality inteligentného človeka.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 07.03.2021

Vytlačiť Vytlačiť