Opakujeme a vynovujeme učivo: Úvodu z „Manuál života“

Opakuješ/m/ si učivo úvodu z „Manuál života“ pre rozkvet a pokrok človeka: Prebúdzaš/m/ v sebe spiacu, skrytú vojenskú silu zotročovaného človeka na covid, čítaj slovo opačne: divo c“ – človek divo žije bez citu, nevie sa stíšiť, nespracováva emócie. Naši múdri predkovia objavovali a pomenovali armádne hodnosti pre strážený tok hnacej živej sily, ukrytej vo vnútri človeka. Hneď pozrieš/m/ na slovo armáda a čo vidíš/m/ a počuješ/m/, odkaz predkov: „Adam rá“, Adama vidíš/m/ a počuješ/m/ v každom človeku, ktorý sa realizuje vo svojom svete. Myslením aktivuješ/m/ driemajúce, spiace tajomstvá, pohotovo plníš/m/ rozkazy, ktoré trénuješ/m/ pre budúcnosť, tak sa človek automaticky pohybuje. Vo všetkom hľadáš/m/ múdrosť, správne uchopená zomknutá sila napomáha v rozkvete, prináša plody života pokroku človeka. Zopakuješ/m/ si úvod z 13.01.2021. Každé slovo je odkazom našich predkov, sústreď sa na odkazy slobody, až dosiahneš slovo prezident: „prežiť deň“ vymodlený, vyskladaný hodnotný deň, pre tvoriace citlivé ruky, ukáže sa ti slovo premiérpre mier ´- svieti ti múdrosť, slnko života.

Všetci nosíme masky na tvári, je to znak spiacej mysle. Prebúdzaj v sebe zo zimného spánku spiaceho silného medveďa, ktorý plní funkciu plodného semena mysle – sýpky a pohybu plodnosti človeka. Detská zvedavosť otvára novú jar pre rozkvet života, kritika robí z človeka odpad. Bez servítky povedané, máš v ruke hnoj, stíš sa, daj tomu čas, hľadaj semeno pravdy, odhaľ plodnosť života, získavaš/m/ časom informáciu pokroku, pre reálnu realizáciu človeka.

Pros: Nekonečným príbehom človeka je kritika, otvorená rútiaca sila lávy, ktorá sa premení na krpatenie neplodnosti človeka na pokrokovej ceste.

Ďakuj: Každý človek prechádza útesom smrti, preto úprimne ďakuj za to, čo si prežil, hľadaj a udržuj plodnosť života – „zdravé systémy v človeku – zdravé inžinierske siete„.

Poď v sebe naštartovať vojenskú disciplínu tvojho/môjho/ vnútra, armáda – Adam – rá stráži tajomstvá pokroku. Vnútorným pokojom v sekunde štartuješ/m/ a prechádzaš/m/ rastom 24 energií hodností hodnotnej kvality pre život jedného dňa, si/som sám sebe prezident – prežiť deň, zomkni sa a nájdeš/m/ vytúženú jasnú žitú chvíľu pre pohyb tela získaš/m/ slovo premiér – pre mier ´– jasnou mysľou pokroku života v každom odbore.

Strážna vnútorná sila pokroku človeka:

 1. vojak
 2. desiatnik
 3. slobodník
 4. čatár
 5. rotný
 6. rotmajster
 7. nadrotmajster
 8. štábny nadrotmajster
 9. podpráporčík
 10. práporčík
 11. nadpráporčík
 12. štábny práporčík
 13. poručík
 14. nadporučík
 15. kapitán
 16. major
 17. podplukovník
 18. plukovník
 19. brigádny generál
 20. generálmajor
 21. generálporučík
 22. armádny generál
 23. generál
 24. prezident
 25. premiér

Dôveryhodnosť ducha človeka je armáda – Adam rá v plnej vyzbrojenej sile rastie, stačí sa ti stíšiť a načúvať svojmu vnútru, zlatej strednej vnútornej ceste a pokorne načúvať svojmu vnútru. Vždy, keď ťa napomínajú vonkajšie emočné sily, pozor – pros a pohov – ďakuj, vyhraj boj s novými informáciami, nasýtiš telo. Hlavnou potravou človeka sú informácie pokroku, užívanie mysle, slov, skutkov a odbornosti a udržanie sily vo svojom vnútri mysle, slov, skutkov a odbornosti.

Zoznamuješ/m/ sa s vnútornou skrytou silou pre zdravý chod človeka v úvodnej časti manuálu života.

Vnútorná sila človeka sa delí na dve časti:

 1. využitá – zdravá psychika tvorí zdravé telo
 2. premárnená – neplodná psychika zničí telo – vyhodí z neho konateľa ducha pravdy.

Využitá armádna sila Adam rán sila tvorí telo Evu, lekciu mínus tri.

Každá osoba je pre blížneho knihou života. Vidíš/m/ a počuješ/m/, či máš/m/ knihu prečítanú, alebo ti treba vedomosti odkrývať – prebúdzať.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove 04.03.2021

Vytlačiť Vytlačiť