Opakujeme a vynovujeme učivo: Lekcia nula: „Manuál života“

Opakuješ/m/ a vynovuješ/m/ si učivo z lekcie nula „Manuál života“ zo dňa: 08.10.2020 a 25.01.2021 pre rozkvet a pokrok človeka, udržať si zdravý hormonálny systém = statika – koráb – kríž – kompas, aby si sa stal géniom tvojho/môjho života a mal funkčné inžinierske siete rovnakých pravidiel pre každého človeka na planéte Zem v myšlienke, v slove, v skutku a v odbornosti. Slnečná sústava tvorí pečeň pre Boha Univerzum, kde všetko vo vesmíre živé má vyspelú inteligenciu, všetci živí i mŕtvi, nenarodení ľudia sme si rovní – bratia a sestry, počítaj aj mimozemšťanov pre prijatie zdravých orgánov tela. Planétu Zem nazvali orgánom pečene, je to živý Mojžiš v človeku pre Boha Univerzum a pre čistotu človeka – pečeň je chemická čistiareň tela.

Najprv si postavme kríž – statiku – koráb – kompas = hormonálny systém dvakrát:

 1. jeden systém pre psychiku rozpínajúcu energiu
 2. druhý systém pre fyziku sťahovaciu energiu. Tak, ako pláva svetlo slnečnej sústavy v každej jednej bunke v tele človeka pre zdravého ducha – informátora – konateľa človeka, pre spojenie s Bohom Univerza.

Urobíš/m/ si nákres podľa predlohy, tak pochopíš/m/ kríž, statiku – kompas – koráb = hormonálny systém.

Začínaš/m/ od stredu číslice 14 pre zdravú psychiku – rozpínanie opory pevnosti človeka – miluj svojho blížneho, ako seba samého, pros, požehnávaj/m/ú/ blížnemu, získavaš/m/ú/ oporu, zobrať kríž na svoje plecia – spevniť sa – postaviť si koráb – upevniť si hormonálny systém.

Od číslice 14 – pre zdravú psychiku smerom doprava od číslic 1 – 7 je otvorený priestor pre myseľ, označený písmenom M. Pozri si tabuľky pre myseľ v lekcii mínus 3 pre rozhľad Božieho systému základu života. Opakuješ/m/jú/ si:

 1. si/som/ esom tvojho/môjho/ života
 2. stíšiš/m/ sa (prosíš/m/, ďakuješ/m/)
 3. dávaš/m/ všetkému čas
 4. pre tvoju/moju/ plodnosť života
 5. pre prijatie tvojho/môjho/ blížneho
 6. pre prijatie tvojho/môjho/ nového pokrokového slova – nápad
 7. slovo Božie žije sedem dní v týždni

pre tvoje/moje/ kraľovanie v odbore – profesii, číslica 13

Od číslice 14 – pre zdravú psychiku smerom dole je otvorený priestor od číslic 1 – 7 pre slovo, označený písmenom s. Pozri si tabuľky pre slovo v lekcii mínus 3, pre rozhľad Božieho systému základu života. Opakuješ/m/jú/ si:

 1. si/som/ esom tvojho/môjho/ života
 2. stíšiš/m/ sa (prosíš/m/, ďakuješ/m/)
 3. dávaš/m/ všetkému čas
 4. pre tvoju/moju/ plodnosť života
 5. pre prijatie tvojho/môjho/ blížneho
 6. pre prijatie tvojho/môjho/ nového pokrokového slova – nápad
 7. slovo Božie žije sedem dní v týždni

pre tvoje/moje/ kraľovanie v odbore – profesii, číslica 13

Od číslice 14 – pre zdravú psychiku smerom doľava je otvorený priestor od číslic 1 – 7 pre skutok, označený písmenom S. Pozri si tabuľky pre skutok v lekcii mínus 3, pre rozhľad Božieho systému základu života. Opakuješ/m/jú/ si:

 1. si/som/ esom tvojho/môjho/ života
 2. stíšiš/m/ sa (prosíš/m/, ďakuješ/m/)
 3. dávaš/m/ všetkému čas
 4. pre tvoju/moju/ plodnosť života
 5. pre prijatie tvojho/môjho/ blížneho
 6. pre prijatie tvojho/môjho/ nového pokrokového slova – nápad
 7. slovo Božie žije sedem dní v týždni

pre tvoje/moje/ kraľovanie v odbore – profesii, číslica 13

Od číslice 14 – pre zdravú psychiku smerom hore je otvorený priestor od číslic 1 – 7 pre odbornosť, označený písmenom O. Pozri si tabuľky pre odbornosť v lekcii mínus 3, pre rozhľad Božieho systému základu života. Opakuješ/m/jú/ si:

 1. si/som/ esom tvojho/môjho/ života
 2. stíšiš/m/ sa (prosíš/m/, ďakuješ/m/)
 3. dávaš/m/ všetkému čas
 4. pre tvoju/moju/ plodnosť života
 5. pre prijatie tvojho/môjho/ blížneho
 6. pre prijatie tvojho/môjho/ nového pokrokového slova – nápad
 7. slovo Božie žije sedem dní v týždni

pre tvoje/moje/ kraľovanie v odbore – profesii, číslica 13

1313
SSSSSSS7OOOOOOO
SSSSSSS6OOOOOOO
SSSSSSS5OOOOOOO
SSSSSSS4OOOOOOO
SSSSSSS3OOOOOOO
SSSSSSS2OOOOOOO
SSSSSSS1OOOOOOO
7654321141234567
sssssss1MMMMMMM
sssssss2MMMMMMM
sssssss3MMMMMMM
sssssss4MMMMMMM
sssssss5MMMMMMM
sssssss6MMMMMMM
sssssss7MMMMMMM
1313
Pomôže ti/mi/štvorcový papier, alebo si urobíš/m/ štvorce 17×17, aby si/som/ bol/a/ v obraze, kde kraľuje génius: myseľ, slovo, skutok, odbornosť pre rozpínanie energií.

Začínam od stredu číslicou 14 pre zdravú fyziku pre sťahovanie opory pevnosti človeka – miluj svojho blížneho, ako seba samého, ďakuj za charizmatickú chvíľu života svojmu blížnemu – zložíš/m/ia/ kríž zo svojich ramien – pre plavbu korábu – zvládaš/m/jú/ hormonálny systém – plodnosť života.

Od číslice 14 – pre zdravú fyziku smerom doprava od číslic 7 – 1 pre uzatvorenie priestoru mysle, označeného písmenom M. Pozri si tabuľky pre myseľ v lekcii mínus 3, pre rozhľad Božieho systému základu života. Opakuješ/m/jú/ si:

slovo Božie žije sedem dní v týždni, číslica 7

pre prijatie tvojho/môjho/ich/ nového pokrokového slova – nápad, číslica 6

pre prijatie tvojho/môjho/ich/ blížneho, číslica 5

pre tvoju/moju/ich/ plodnosť života, číslica 4

dávaš/m/ich/ všetkému čas, číslica 3

stíšiš/m/ich/ sa (prosíš/m/, ďakuješ/m/), číslica 2

si/som/ich/ esom tvojho/môjho/ života, číslica 1

pre tvoje/moje/jeho/ kraľovanie v odbore – profesii, číslica 13

Od číslice 14 – pre zdravú fyziku smerom dole je otvorený priestor od číslic 7 – 1 pre slovo, označený písmenom s. Pozri si tabuľky pre slovo v lekcii mínus 3, pre rozhľad Božieho systému základu života. Opakuješ/m/jú/ si podľa predchádzajúcej predlohy.

Od číslice 14 – pre zdravú fyziku smerom doľava je otvorený priestor od číslic 1 – 7 pre skutok, označený písmenom S. Pozri si tabuľky pre skutok v lekcii mínus 3, pre rozhľad Božieho systému základu života. Opakuješ/m/jú/ si podľa predchádzajúcej predlohy.

Od číslice 14 – pre zdravú fyziku smerom hore je otvorený priestor od číslic 7 – 1 pre odbornosť, označený písmenom O. Pozri si tabuľky pre odbornosť v lekcii mínus 3, pre rozhľad Božieho systému základu života. Opakuješ/m/jú/ si podľa predchádzajúcej predlohy.

1313
SSSSSSS1OOOOOOO
SSSSSSS2OOOOOOO
SSSSSSS3OOOOOOO
SSSSSSS4OOOOOOO
SSSSSSS5OOOOOOO
SSSSSSS6OOOOOOO
SSSSSSS7OOOOOOO
1234567147654321
sssssss7MMMMMMM
sssssss6MMMMMMM
sssssss5MMMMMMM
sssssss4MMMMMMM
sssssss3MMMMMMM
sssssss2MMMMMMM
sssssss1MMMMMMM
1313
Pomôže ti/mi/ štvorcový papier, alebo si urobíš/m/ štvorce 17×17, aby si/som/ bol/a/ v obraze, kde kraľuje génius: myseľ, slovo, skutok, odbornosť pre sťahovanie energií.

Päť – cíp sa delí na dva systémy:

 1. žĺtok života
 2. kmeň života

Poďme si naložiť koráb, spevniť statiku, vždy byť v obraze mať kompas, prehľad na krížnych cestách, mať vedomý kríž, mať zdravý hormonálny systém. Preto si vyzdvihnime kľúče od všetkých brán pre päť – cíp = tabuľky:

88889999101010101111111112121212
pľúca hrubé črevoobličky močový mechúrpečeň žlčníksrdce tenké črevožalúdok pankreas slezina
čuchsluchzrakhmatchuť
pikantnáslanákysláhorkásladká
hadkorytnačkatigerdrakfénix
afrodiziakumhudbatanecučiteľzodpovednosť
LótAbrahámMojžišSarajNoe
zákazka životamúdrosť životavytrvalosť životazvládnuté pokrokové učivo života – praxvyššie Ja v rutine života
kovvodastromoheňzem
 1. Kráľ mysle kraľuje vždy pre pľúca, hrubé črevo, číslice 8888
 2. Kráľ slova kraľuje pre obličky, močový mechúr, číslice 9999
 3. Kráľ skutku kraľuje pre pečeň, žlčník, číslice 10101010
 4. Po stúpačkách hore k odbornosti máme srdce, tenké črevo, číslice 11111111
 5. Kráľ odbornosti kraľuje pre žalúdok, pankreas, slezinu, číslice 12121212

Nultá lekcia je základom plodnosti života hormonálneho systému, pozeraj na každého človeka ako na génia, zrovnáš/m/jú/ si/sebe/im/ energiu pre objavenie, alebo udržanie Božieho bohatstva pokroku, oznamuje to štvrtá autosugescia: pre plodnosť koreňov života – Bohatstvo osobnosti hľadáš/m/jú/. Rozloženie obrázka päť – cípu, pozri zo dňa 25.01.2021

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejov 08.03.2021

Vytlačiť Vytlačiť