Opakujeme a vynovujeme učivo: Lekcia prvá: „Manuál života“

Opakuješ/m/ a vynovuješ/m/ si učivo z lekcie prvej „Manuál života“ zo dňa: 08.10.2020 a 28.01.2021 pre rozkvet a pokrok človeka, ktorá má udržať aktívneho ducha na planéte Zem „pečeň“, pre všetky zdravé orgány tela cez mimozemské civilizačné domovy, pre spevňovanie všetkých orgánov tela. Človek svojím vedomím prebúdza vedomého ducha, pri tom dodržuje päťkrát zásady dopravy energie pre plavbu korábom. Prvá plavba korábom sa volá krkavec, to znamená: prestať kritizovať, hodnotiť seba, blížnych, mimozemšťanov, pretože spolu tvoríme jeden celok Boha Univerza, pre používanie vedomého ducha pravdy, byť zvedavý ako dieťa: proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a bude vám otvorené. Máš/m/jú/ základnú predlohu so štyrmi smermi života hormonálneho systému = kríž – koráb – statika – kompas, pre kraľovanie mysle, slov, skutku a odbornosti, urobíš/m/ia kruh s päť – cípou hviezdou, pre zdravé orgány tela. Planéta Zem je planétou pečene, pýtam sa, kde sú ďalšie živé planéty orgánov? Akými dokonalými bytosťami sú obývané mimozemské existenčné domovy?

Prvá lekcia učiva podľa: plavby korábom za plodným Abrahámom

  1. podľa vzoru „kohút a vajce:“ prvá časť žĺtka života zložená z troch častí
  2. podľa vzoru „strom poznania:“ prvá časť z kmeňa života zložená z troch častí

Podľa vzoru: „kohút a vajce, so žĺtkom života“ a „stromu poznania s kmeňom života“ aktivácia energie vedomia plavby korábom za plodným Abrahámom má zásadu, kde všetko v prítomnej chvíli aktivuješ/m/jú/ svetlom života, používaš/m/jú/ pri učive pravú a ľavú ruku. Vstupuješ/m/jú/ na prvú plavbu za svetlom, ktorá sa nazýva krkavec – vzdaj sa kritiky, lebo tvoj duch svedčí o odpojení ducha od tela – duše – dokonalého internetu.

  1. Kraľuješ/m/jú/ v priestore myseľ v päť – cípej hviezde, aktivuješ/m/jú/ svetlo života zobrazenú číslicami 8888 (zopakuj si tabuľky pre päť – cíp), ľavá ruka ukazuje na priestor slova, kde hľadáš/m/jú/ kľúčové slovo pokroku v päť -cípej hviezde zobrazenú číslicami 9999 (zopakuj si tabuľky pre päť – cíp), pravá ruka ukazuje na priestor skutok, kde vidíš/m/ia/ a počuješ/m/jú/ aktívny pohyb energie, kde sa uisťuješ/m/jú/ v každej realizácii slova vedomého ducha pravdy v päť – cípej hviezde, zobrazenú číslicami 10101010 (zopakuj si tabuľky pre päť – cíp), s vedomým duchom pravdy rozpínaš/m/jú/ svetlo života na psychickej úrovni skutočnosť reálneho slova, aby si/som/oni/ony/ počul/a/i/ a videl/a/i/ naberať tichosť života na fyzickej úrovni, energia svetla fyziky sa sťahuje pre zdravé orgány tela, spájaš/m/jú/ sa s mimozemskými bytosťami, s ich existenčným domovom pre pevnosť a vyrovnanosť tvojich/mojich/ich/ orgánov tela.
  2. Kraľuješ/m/jú/ v priestore slová v päť – cípej hviezde, aktivuješ/m/jú/ svetlo života zobrazené číslicami 9999 (zopakuj si tabuľky pre päť – cíp), ľavá ruka ukazuje na priestor skutok, kde vidíš/m/ia/ a počuješ/m/jú/realizáciu slova v pohybe, podávať výkon v päť -cípej hviezde zobrazenú číslicami 10101010 (zopakuj si tabuľky pre päť – cíp), pravá ruka ukazuje na vrchol siedmej autosugescie odbornosť: „Slovo Božie žije sedem dni v týždni“, kde vidíš/m/ia/ počuješ/m/jú/ číslice 11111111 hovoria o výsledku dokonalosti aktívnej realizácie s vedomým, s prebudeným duchom pravdy svetla života na psychickej úrovni skutočnosť reálneho slova, kde energia svetla sa rozpína, aby si/som/oni/ony/ počul/a/i/ a videl/a/i/, tak naberáš/m/jú/ pokoj života na fyzickej úrovni, kde sa energia svetla fyziky sťahuje pre zdravé orgány tela. Spájaš/m/jú/ sa s mimozemskými bytosťami, s ich existenčným domovom pre pevnosť a vyrovnanosť tvojich/mojich/ich/ orgánov tela.
  3. Kraľuješ/m/jú/ v priestore skutku v päť – cípej hviezde, aktivuješ/m/jú/ svetlo života zobrazené číslicami 10101010 (zopakuj si tabuľky pre päť – cíp), ľavá ruka ukazuje na medzi – priestor skutok a odbornosť – vrchol statiky „Slovo Božie žije sedem dní v týždni, kde vidíš/m/ia/ a počuješ/m/jú/ vrchol realizácie slova v pohybe – podaný výkon, v päť -cípej hviezde zobrazený číslicami 11111111 (zopakuj si tabuľky pre päť – cíp), pravá ruka ukazuje na priestor odbornosť, kde vidíš/m/ia/ počuješ/m/jú/ číslice 12121212 (zopakuj si tabuľky pre päť – cíp), ktoré hovoria o výsledku dokonalosti aktívnej realizácie s vedomým prebúdzajúceho ducha pravdy svetla života na psychickej úrovni -skutočnosť reálneho slova, kde sa energia svetla rozpína, aby si/som/ich/ počul/a/i/ a videl/a/i/, tak naberáš/m/jú/ pokoj života na fyzickej úrovni, a tak energia svetla fyziky sa sťahuje pre zdravé, posilnené orgány tela. Spájaš/m/jú/ sa s mimozemskými bytosťami, s ich existenčným domovom pre pevnosť a vyrovnanosť tvojich/mojich/ich/ orgánov tela.
  4. Kraľuješ/m/jú/ v medzi – priestore skutku a odbornosti v päť – cípej hviezde, aktivuješ/m/jú/ svetlo života zobrazené číslicami 11111111 (zopakuj si tabuľky pre päť – cíp), ľavá ruka ukazuje na priestor odbornosť, kde hľadáš/m/jú/ kľúčové slovo pokroku v päť -cípej hviezde zobrazenej číslicami 12121212 (zopakuj si tabuľky pre päť – cíp), pravá ruka ukazuje na priestor mysle, kde vidíš/m/ia/ a počuješ/m/jú/ aktívny pohyb energie, kde sa uisťuješ/m/jú/ v realizácii mysle vedomého ducha pravdy v päť – cípej hviezde, zobrazenú číslicami 8888 (zopakuj si tabuľky pre päť – cíp), s vedomým duchom pravdy rozpínaš/m/jú/ svetlo života na psychickej úrovni skutočnosť reálneho slova, aby si/som/sme/ počul/a/i/ a videl/a/i/ tak naberáš/m/jú/ tichosť z večného života na fyzickej úrovni, energia svetla fyziky sa sťahuje pre zdravé, posilnené orgány tela. Spájaš/m/jú/ sa s mimozemskými bytosťami, s ich existenčným domovom pre pevnosť a vyrovnanosť tvojich/mojich/ich/ orgánov tela.
  5. Kraľuješ/m/jú/ v priestore odbornosti v päť – cípej hviezde, udržiavaš/m/jú/ svetlo života zobrazené číslicami 12121212 (zopakuj si tabuľky pre päť – cíp), ľavá ruka ukazuje na priestor mysle, kde podávaš/m/jú/ kľúčové slová pokroku v päť -cípej hviezde zobrazenej číslicami 8888 (zopakuj si tabuľky pre päť – cíp), pravá ruka ukazuje na priestor slova, kde vidíš/m/ia/ aktívny pohyb energie slova, kde sa uisťuješ/m/jú/ v realizácii múdrosti slova vedomého ducha pravdy v päť – cípej hviezde, zobrazenej číslicami 9999 (zopakuj si tabuľky pre päť – cíp), s vedomým duchom pravdy rozpínaš/m/jú/ svetlo života na psychickej úrovni, aby si/som/sme/ počul/a/i/ a videl/a/i/, tak naberáš/m/jú/ ticho večného života na fyzickej úrovni – skutočnosť reálneho slova, energia svetla fyziky sa sťahuje pre zdravé, posilnené orgány tela. Spájaš/m/jú/ sa s mimozemskými bytosťami, s ich existenčným domovom pre pevnosť tvojich/mojich/ich/ orgánov tela.

Zvládol/a/i/ si/som/ste/ štartovaciu energiu slnečnej sústavy človeka pre tok pečene, pre spevnenie, uchopenie a ukotvenie tvojich/mojich/ich/ orgánov tela cez rešpekt Univerza s vyspelými civilizačnými mimozemskými – nabíjacími systémami pre inteligentné bytosti, pre ich existenčné domovy, posilňuješ/m/jú/ ľudské zdravé, pevné, vyrovnané orgány tela človeka. Tvoj/môj/ich/ rozum získava pokoj s vedomím pevnej večnej podpory Boha Univerza.

Obhájiť v sebe Božie dieťa Univerza – vynálezcu, podľa autosugescii v prvej čakre: pre prijatie blížneho.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove:09.03.2021

Vytlačiť Vytlačiť