Opakujeme a vynovujeme učivo: Lekcia mínus dva: „Manuál života“

Opakuješ/m/ a vynovuješ/m/ si učivo z lekcie mínus dva „Manuál života“ zo dňa: 08.10.2020 a 15.01.2021 pre rozkvet a pokrok človeka, psychickú a fyzickú detoxikáciu po okružných cestách so spektrom farieb inžinierskych sietí pre zdravú výživu orgánov. K tomu potrebuješ/m/ kľúče od všetkých brán – ktorými sú pevné ustálené tabuľky, riaď sa nimi, spevňuješ/m/ si inteligenciu krok za krokom. Máš/m/ možnosť výberu tabuliek podľa vzoru (môžeš/m/ si ich vymyslieť sám/sama/ podľa predlohy), pretože budeš/m/ tabuľky používať až do záverečného učiva:

Nájdi si tabuľky 14: úvod zo dňa 15.01.2021 na konci článku

 1. pre začiatočníkov
 2. pre pokročilých
 3. podľa krížovej cesty
 4. podľa remesla
 5. podľa prírody
 6. podľa šachovnice a šachových figúrok
Spektrum farieb štvorprúdovej životnej cesty inžinierskych sietí človeka.

Zvládaš/m/ v sebe emócie, máš/m/ rešpekt pred Božou dokonalosťou, kde BOH človeka stvoril na svoj obraz: GÉNIUS – gén uši, potrebuješ/m/ chcieť počúvať pokojne tvoje/moje/ vnútro, aby som mohol/a/ vidieť pokrok života.

 1. si/som/ esom tvojho/môjho/ života
 2. stíšim sa (prosíš/m/, ďakuješ/m/
 3. dávaš/m/ všetkému čas
 4. pre tvoju/moju/ plodnosť života
 5. pre prijatie tvojho/môjho/ blížneho
 6. pre prijatie tvojho/môjho/ nového pokrokového slova – nápad
 7. slovo Božie žije sedem dní v týždni
 8. pre tvoju/moju/ zákazku života
 9. pre tvoju/moju/ múdrosť života
 10. pre tvoju/moju/ vytrvalosť života
 11. pre tvoje/moje/ zvládnuté nové pokrokové učivo – prax
 12. pre tvoje/moje/ vyššie Ja v rutine života
 13. pre tvoje/moje/ kraľovanie v odbore – profesii
 14. pre tvoju/moju/ zdravú psychiku a fyziku.

Vo všetkom, kde si zvládol/a/ emócie, automaticky tvoj/môj/ duch a telo sú stotožnené s rutinou života Božieho stvorenia, ktoré Boh Univerzum svoje dielo nazval GÉNIUS – gén v tichosti rozpráva, stačí sa stíšiť a prijať nový pokrokový nápad (prijať sviatosť oltárnu – tvorí celok). Vždy, keď prichádza nové pokrokové učivo, stíšiš/m/ sa, aby si/som/ mohol/a/ použiť dokonalý internet (dušu) – zdravé zrelé bunky – na psychickej a fyzickej úrovni robíš /m/ výberové konanie nového pokrokového systému, vnútornej lávy života – len pri stíšení sa láva života spustí, alebo ubrzdí. Bez servítky povedané, stíš sa, pomaly tíško dýchaj, ako to robíš/m/ na WC. Pri používaní WC každý zdravý človek volí svoje osobné súkromie. Spracuj negatívne emócie, inak sa bunky budú topiť vo vlastných výkaloch. Spracuj svoje pozitívne emócie, inak budú bunky horieť – zhorí ti životná sila života.

Vždy, keď si spokojný/á/ na psychickej úrovni v myšlienkach, v slovách, v skutkoch a v odbornosti – je to o tvojom/mojom/ spravodlivom srdci – prosíš/m/, aby tvoje/moje/ inžinierske siete plnili funkciu a naberali na sile. Keď si spokojný/á/ na fyzickej úrovni v myšlienkach, v slovách, v skutkoch a v odbornosti – tvoja/moja/ inžinierska sieť kontroluje odborný výkon v bunke. V tichosti ďakuj – nerob opilca, v rukách držíš čistý destilát alkoholu opojenia, aby ti bunku nevypálilo – nespálila ťa/mňa/ radostná sila života.

Verím, že názorný obrázok s pružnou detailnou okružnou dráhou inžinierskych sietí – systémy v človeku: nervový, krvný, lymfatický…, ti/mne/ umožní dostatočnú detoxikáciu pre správne rozhodnutie stať sa lepším človekom s plnohodnotným kvalitným životom.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove 06.03.2021

Vytlačiť Vytlačiť