Prebúdzaj sa človek.

Každá chvíľa je na prebúdzanie frekvencie, na ktorých fungujú naše zdravé orgány tela. Frekvenciami posilňuješ svaly v tele. Ja pracujem so 106 – 108 rôznymi frekvenciami, (pomôcka sú karty, alebo kocky), ktoré sa rozdeľujú do skupín. Aby sme skupiny chápali, je použité prirovnanie strom poznania, alebo kohút a vajce. Všetko je preto, aby sa dalo […]

Chráňme si ducha pravdy.

Čo, robí testovacia a očkovacia látka v človeku. Testovacia látka v človeku berie vôľu – originálnu silu napájať sa telepaticky na univerzum. Zdravý človek má v sebe posvätného ducha. Cez vôľu prekonáva viac než 5G, preto potrebuje mať v sebe očkovaciu látku, aby bol človek ovládateľný. Následky? Poškodená DNA zastavuje v človeku inteligenciu. Človek funguje […]

Pracuj so svojou aurou – raketou napredovania.

Spracuj strach, zlosť, krivdu, vinu, svoju nevedomosť, svoju bolesť psychickú, fyzickú. Si božím dieťaťom, učíš sa. Prebúdzaš – tvoríš si zlatú energiu svojho tela. Pomalým tichým dychom pracuješ s pľúcami a hrubým črevom, /čuchom/. Pracuješ na zákazke života, vo svojej statike. Jadro statiky je zrkadlová sieň. Zdravá psychika tvorí zdravú fyziku. Svojim pokojným, tichým dychom, […]

Jeden za všetkých, všetci za jedného.

Človek je znovu na prvopočiatku, kde stvoriteľ sveta ľudu odovzdal moc pre sebaovládanie, za známych podmienok. Miluj svojho blížneho, ako seba samého. Udržať si zdravie, šťastie, psychickú pohodu. Vyberajte si s možnosti: 1. Ľud sveta má možnosť používať silu, ktorú vložil Boh do vienka človeka: A: Buď božím dieťaťom- učíš sa pokroku. Obhájiš zlatú korunu […]

Spĺňaš podmienky života?

Dôveruj a overuj. Človek dostal Boží dar: Múdrosť. Používaj navigáciu múdro v myšlienkach, v slovách, v skutkoch a v odborností. Múdrosť je kolobehom ľudského života. Stíš sa, pomalým tichým dychom udržiavaš svoju múdrosť- navigáciu pokroku. Si spoluúčastníkom múdrosti svojej rodiny, obce, štátu, našej planéty. Múdrosť je neustále podnikanie v každej oblasti života. Zakódované cykly princípu […]

Používaj k životu svoje zdravé bunky.

Zdravé bunky, riadia kolobeh života. Chceš sa učiť- napredovať? Obnovuješ bunku. Vytváraš si zlatú svätožiaru, hojíš, posilňuješ telo novou, tebou overovanou skúsenosťou. Chceš odovzdávať učenie, ktoré vedomé, podvedomé, dedične a karmicky poznáš? Vytváraš si diamantovú svätožiaru, chrániš svoju auru diamantovou svätožiarou – zdravou bunkou tela. Koľko času máš venovať neplodným myšlienkam, slovom, skutkom? Keďže systémy […]

Upratuj si informačné pole, posilňuj vnútro aury.

Z informačného poľa si urobíme krabicu, všetky strany. Na to použijeme štvôr – cíp a šesť- cíp, aby každému bolo jasné, s akým orgánom tela a kľúčovými slovami tabuliek, človek pracuje. Keď máš nedostatky, štartuješ, prebúdzaš svoju dobu, pracuješ na svojich základoch, pracuješ s päť- cípom. 1. Zadná strana aury. Najprv sa pozri za seba. […]

Slnečné satelity v tele – bunky.

Používaj slnečný satelit svojich zdravých buniek pre zvládnutie vírusov strachu, zlosti, viny, krivdy, pýchy…, používaj pomalý tichý dych. Každá zdravá bunka je originálom, je vlastníkom slnečného satelitu – zoradených planét slnečnej sústavy. Planéty slnečnej sústavy skrývajú príbeh strom poznania, alebo kohút a vajce, aby bolo všetko porovnateľné. Čistotou zdravého rozumu – sebadisciplínou, cez zdravé bunky […]

Ľudský mozog.

Ľudský mozog je prehrávačom duše dokonalého internetu. Ľudský mozog má spracovať- prebudiť všetky strachy krivdy, zlosti, odstrániť všetku pýchu. Predstav si orech. Určite vidíš zdravé jadro orecha. To vidíš zdravý mozog. Preto spracuj nevedomosť svoju, nevedomosť svojich blížnych. Pomalým tichým dýchaním mozog napaľuje nové informácie pokroku. Buď verný svojmu srdcu. Pros a ďakuj. Pracuješ so svojou […]

© 2020 | Anna Matejová - PREMENA | Všetky práva vyhradené, obsah podlieha autorskému zákonu
Web by: MG