Poďme si zaspievať s nultou lekciou pokroku.

Spevy máme operné a moderné. Operné spevy sú na otváranie energií, otváranie sa univerzu, pre zvládnutie zdravej psychiky. Dokonalé prepojenie človeka s univerzom. Telo naplníme energiou z univerza, aby fyzika mohla fungovať. Funguje v človeku moderná hudba, funguje zdravý pohyb.

Buďte zvedavý ako deti- operný spev, zakoreníš sa. Spracuješ informácie, príde nápad- nájdeš byľ- kmeň. Vytvoríš korunu na populárny spev. Telo má náboj pohybu. Energiou sa pohybuje.

Vrátime sa späť do školských lavíc, pre známkovanie. Známkovanie, od jeden do päť. Tu vidíme hĺbku božieho plánu. Päť čiar – päť prstov a štyri medzery – medzery medzi prstami. Ukazujú jasnú stopu života – notovú osnovu. Prijímať nové informácie pre ľahký krok života.

Chceme žiť a rásť. Prekonávajme emócie strachu, krivdy. Sú to tóny na dolnej časti stupnice. Každý pevný krok ľudského života, zaznamená zvuk informačnej energie tónu na notovej osnove, na hornej časti stupnice. Odovzdávaním informácií, do praxe, uzemníme informačnú energiu, na notovej osnove zaznejú tóny v notovej osnove na dolnej časti stupnice.

Načúvanie Bohu, transformovanie energií.

Poďme si spievať operu – otvárame, prebúdzame si energiu. S víziou myšlienky si dáme hlavu pod pazuchu, ako pohodlnú kabelku do opery. Spracovávame negatívne myšlienky, slova, skutku, odbornosti. Sústredíme sa na brucho. Bruchom spievame operu s pevným postojom stiahnutého zadku. Posilňujeme si otvory močového mechúra a konečníka.

Druhé načúvanie univerza, prijímanie informácií.

S myšlienkou si dáš hlavu pod pazuchu, ako kabelku. Stíšiš sa. Sústredíš sa na klenby nôh. Načúvaš cez chodidla opernej hudby.

Tretie načúvanie univerza, prijímanie informácií. Stíšiš sa. S myšlienkou si dáš stopy nôh – vankúšiky na uši ako slúchadla. Načúvaš cez chodidla opernej hudbe.

Štvrté načúvanie univerza, prijímanie informácií. Stíšiš sa. Použiješ turecký sed, stopy vysielajú informácie. Načúvaš cez chodidla opernej hudbe.

Piate načúvanie univerza, prijímanie informácií. Na kolenách, ako to robia moslimovia. Takzvaní páni sú boží strážcovia božích informácií. Stíšiš sa. Je čas, stíšiť sa a použiť túto techniku, prebudenie informácií z univerza. Načúvaš cez chodidla opernej hudby.

Obnovujeme si energiu. Všetko klíči, všetko rastie hore. Všetko sa v nás obnovuje. Prepájame sa s univerzom. Vytvárame si pevné nohy – hudobnej osnovy. Spievame si: do, re, mi, fa, so,la, si, do. Prebúdzame v sebe jar. Novú energiu svetla.

Tu vládne zdravá psychika, čierna panna – teória božia. Otváranie nových poznatkov miluj seba. Miluj seba, na šachovnici sú určení pešiaci. Každý pešiak nesie jeden z tónov tón. Pre lepšie a viditeľne rozpoznávanie, vidieť farebnosť tónu hlasu, keď použijeme kocky, alebo karty. Rozpíname energiu:

Zopakujme si autosugescie pre miluj seba spevom pre rozpínanie:

 1. do – som esom svojho života, chcem sa s bohom rozprávať.
 2. re – stíšim sa, použijem iskru nádeje zdravého rozumu.
 3. mi – dávam všetkému čas, aby sa iskra zdravého rozumu rozhorela.
 4. fa – pre plodnosť môjho života.
 5. so – pre prijatie môjho blížneho, ako strážcu božieho pokladu.
 6. la – pre prijatie nového pokrokového slova.
 7. si – slovo božie žije sedem dni v týždni.
 8. do – pre zákazku môjho života.

Moderná hudba, hýbe zadkom, preto stupnicu nôt spievame nadol. Tu vládne biela panna – prax, každý nápad položiť na zem – byť majiteľom chuti života. Sťahujeme si energiu. Zaspievajme si:

8. do – to je zákazka môjho života – nápad realizujem, hýbem zadkom. Zopakujme si autosugescie pre miluj seba spevom pre sťahovanie:

7. si – slovo božie žije sedem dni v týždni.

6. la – pre prijatie a zhmotnenie nového pokrokového slova.

5. so – prijala som môjho blížneho, ako boží poklad.

4. fa – som plodná svojho života.

3. mi – dávam všetkému čas, aby sa rozpálený oheň môjho života schladil.

2. re – stíšim sa, aby som oheň života uchovala ako iskru pre nové príležitosti života.

1. do – som esom svojho života, rozprávala som sa s bohom.

Máme spracované miluj seba. Teraz poďme spracovať energiu, miluj svojho blížneho.

Najprv na šachovnicu. Čierne políčka sú pre nás čierna panna, pre spracovanie zlých emócií. To sú rezervy pokrokových informácií.

 1. Na šachovnici je zprava i zľava postavená veža. V kartách a v kockách máme 4 x deviatku pre múdrosť života v zdravej psychike.
 2. Na šachovnici potom idú zprava i zľava jazdci. V kartách a v kockách máme 4x desiatku pre vytrvalosť života v zdravej psychike.
 3. Nasledujú strelci zprava i zľava. V kartách máme dolníka a v kockách máme číslo 11. pre zvládnutie pokrokového učiva.
 4. Čierna dáma, je len jedna na šachovnici, ako každá situácia, ktorú treba riešiť. V kartách máme Q., v kockách 12. v rôznych šatách, riešime situáciu myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou.
 5. Kráľ je len jeden na šachovnici, hovorí, že máš len jednu zdravú psychiku. V kartách máme K., v kockách 13. v rôznych šatách, riešime situáciu myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou.

Šachovnica je len jedna, po ktorej sa pohybujú figúrky. V kartách určených pre zdravú psychiku sú dva modré, alebo tmavé Jokere. V kockách máme čierneho Jokera, pre zdravé zvládnutie situácie, ktorá sa potrebuje pevne postaviť na nohy.

Keď sme to zvládli na psychickej úrovni, posilnili sme fyziku. Lietame ako speváci po javisku  tancujúc s riťou modernom ritme.

Stíšme sa, aby sme si udržali iskru svojho života.

Keďže, máme nultú lekciu v plnom prúde, aby sme pochopili statiku človeka. Postavíme si koráb, aby sme sa neutopili v strachu. Všetko sa deje z vyššieho rozhodnutia, aby sme pochopili hĺbku života.

Vyberte si karty, alebo kocky, pre rozumné vysvetlenie systému v človeku. Viditeľne čiernu a bielu pannu nám robili čierne a biele kocky na šachovnici. Umiestnime Jokere. Pre karty modrej, alebo tmavej farby, alebo pre kocky čiernej farby budeme spracovávať rozpínaciu energiu. Pre karty červenej, alebo svetlej farby, alebo pre kocky červenej farby budeme spracovávať sťahovaciu energiu.

Máme hotové jadro bunky pre zdravú psychiku, jeden priestor s kartami, alebo s kockami a pre zdravú fyziku druhý priestor s kockami, alebo s kartami. Poďme umiestniť kráľov. Zaženieme ich do kútov. Každému kráľovi poskytneme informácie, aby mal jasno v kraľovaní. Použijeme tabuľky 4. možnosti kľúčových slov. Vlastný kút pre myseľ, kút pre slovo, kút pre skutok, kút pre odbornosť. V božskej moci máme jasno, všetko je na mieste. Poďme si označiť územie, kde začína myseľ na sever. Použijeme sedem kariet, alebo sedem kociek od čísla 1- po sedem v kockách a od A po sedem v kartách. Začíname v rozpínacej energii – psychika:

Staviame prvé rameno kríža, pre myseľ.

 1. do – som esom svojho života, chcem sa súrne rozprávať s bohom, aby som získal víziu- nápad.
 2. re -stíšim sa, použijem iskru nádeje zdravého rozumu.
 3. mi – dávam všetkému čas, aby sa iskra zdravého rozumu rozhorela.
 4. fa – pre plodnosť môjho života.
 5. so – pre prijatie môjho blížneho, ako strážcu božieho pokladu, aby som bohu porozumela mysľou.
 6. la – pre prijatie nového pokrokového slova.
 7. si – slovo božie žije sedem dni v týždni.
 8. do – pre zákazku môjho života.

Staviame drevo kríža pre slovo.

1. do – som esom svojho života, načúvam bohu, aby som mal víziu – nápad.

2. re – stíšim sa, použijem iskru nádeje zdravého rozumu.

3. mi- dávam všetkému čas, aby sa iskra zdravého rozumu rozhorela.

4. fa – pre plodnosť môjho života.

5. so – pre prijatie môjho blížneho, ako strážcu božieho pokladu, aby som bohu porozumela slovom.

6. la – pre prijatie nového pokrokového slova.

7. si – slovo božie žije sedem dni v týždni.

8. do – pre zákazku môjho života.

Staviame druhé rameno kríža, pre skutok.

1. do- som esom svojho života, víziu- nápad si ukladám do pamätí.

2. re – stíšim sa, použijem iskru nádeje zdravého rozumu.

3. mi- dávam všetkému čas, aby iskra zdravého rozumu sa rozhorela.

4. fa- pre plodnosť môjho života.

5. so- pre prijatie môjho blížneho, ako strážcu božieho pokladu, aby som bohu porozumela skutkom.

6. la- pre prijatie nového pokrokového slova.

7. si – slovo božie žije sedem dni v týždni.

8. do – pre zákazku môjho života.

Staviame drevo kríža pre odbornosť.

1. do – som esom svojho života, ďakujem bohu za odbornú víziu – nápad.

2. re – stíšim sa, použijem iskru nádeje zdravého rozumu.

3. mi – dávam všetkému čas, aby sa iskra zdravého rozumu rozhorela.

4. fa – pre plodnosť môjho života.

5. so – pre prijatie môjho blížneho, ako strážcu božieho pokladu, aby som bohu porozumela odbornosťou.

6. la – pre prijatie nového pokrokového slova.

7. si – slovo božie žije sedem dni v týždni.

8. do – pre zákazku môjho života.

Staviame druhé rameno kríža, pre skutok.

1. do – som esom svojho života, víziu – nápad si ukladám do pamäti.

2. re – stíšim sa, použijem iskru nádeje zdravého rozumu.

3. mi – dávam všetkému čas, aby iskra zdravého rozumu sa rozhorela.

4. fa – pre plodnosť môjho života.

5. so – pre prijatie môjho blížneho, ako strážcu božieho pokladu, aby som bohu porozumela skutkom.

6. la – pre prijatie nového pokrokového slova.

7. si -slovo božie žije sedem dni v týždni.

8. do – pre zákazku môjho života.

Staviame drevo kríža pre odbornosť.

1. do – som esom svojho života, ďakujem bohu, za odbornú víziu- nápad.

2. re – stíšim sa, použijem iskru nádeje zdravého rozumu.

3. mi – dávam všetkému čas, aby sa iskra zdravého rozumu rozhorela.

4. fa – pre plodnosť môjho života.

5. so – pre prijatie môjho blížneho, ako strážcu božieho pokladu, aby som bohu porozumela odbornosťou.

6.la – pre prijatie nového pokrokového slova.

7. si – slovo božie žije sedem dni v týždni.

8. do – pre zákazku môjho života.

Venujme sa fyzike, sťahovacej energii. Sťahujeme spodné drevo kríža, pre slovo, 8. do – pre zákazku môjho života.

7. si – slovo božie žije sedem dni v týždni.

6. la – prijala som a zhmotnila nové pokrokové slovo.

5. so – prijala som môjho blížneho, ako boží poklad, za nové informácie pokroku slova.

4. fa – som plodná svojho života.

3. mi – dávam všetkému čas, aby sa rozpálený oheň môjho života schladil.

2. re – stíšim sa, aby som oheň života uchovala ako iskru pre nové príležitosti života.

1. do – som esom svojho života, rozprávala som sa s bohom.

Keď som postavila koráb, kríž, statiku, kohúta, korene života, vidíme, že je to kompas života.

Poďme nasadať do korábu. Stavať kmeň života. Budeme potrebovať päť- cíp.

Na územie mysle položíme 8888.- myšlienky, slová, skutky, odbornosť, pre moju zákazku života.

Na územie slova 9999. – myšlienky, slová, skutky, odbornosť, pre moju múdrosť života.

Na územie skutku10101010 . – myšlienky, slová, skutky, odbornosť, pre moju vytrvalosť života.

Na koniec praxe a začiatok odbornosti uložíme kocky 11111111, alebo karty JJJJ . – myšlienky, slová, skutky, odbornosť, pre moje zvládnuté pokrokové učivo života.

Na územie odbornosti uložíme kocky12121212, alebo karty QQQQ . – myšlienky, slová, skutky, odbornosť, pre moje vyššie Ja v rutine života.

Vybavenie má rovnaké psychika aj fyzika. Dávajme pozor na niť života. To, čo sa ti nepáči je strážca pokladu informácií, pre pokrok ľudstva. Obhajuješ zdravú psychiku. To, čo sa ti páči je odhalený poklad pre inteligenciu človeka. Obhajuješ zdravú fyziku.

Príklad pre hospodárov. Každý zvládnutý tón na stupnici, je orané pole, aby telo človeka bolo úrodné.

Nastúpili všetci. Čaká nás prvá plavba, ale to nabudúce.

V Bardejove 29.10.2020

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

Vytlačiť Vytlačiť