Vidíš a počuješ svoju zodpovednosť?

Vidíš a počuješ svoju zodpovednosť? Svojou myšlienkou, slovom a skutkom obsluhuješ: svalyorgánybunky.. svojho Ja. Každý zmysel má svoj orgán, s ktorým disponuje staráme sa o ne ako najcennejšie náradie. Akým tónom hlasu sa rozprávaš, aký si charakter, v takom stave máš svoj orgán, sval, bunku, svoje najcennejšie poklady svojho života, tvojho cenného chrámu.- tela. Kričíš […]

Slobodná vôľa

Slobodná vôľa. Slobodná vôľa nám dáva, alebo berie život. Slovenský jazyk má podstatné mena. Použijeme skloňovanie podstatných mien v siedmom páde. Kľúčové slová pôsobia na čas minulý, prítomný a budúci. Pripomeňme si, čo robia naše zmysli, orgány, bunky. Ktorá pádová otázka sa čoho týka a koho sa to týka. Na 5:00 hod. tróni náš čuch, […]

Diagnóza- DAGZI, ONY

Diagnózy – D A G Z I, O N Y. Človek potrebuje sa zastaviť pred kritikou ako pred červenou na križovatke. Všetko čo človeka napadne je cesta má svoje miesto- poriadok, svoju úlohu. Na prahu pre veľkých sedí Šarišské slovo: „D A G D I, O N Y“- konečna cesty vystupovať- omega.Malý ho volajú Šarišský: […]

Používaj napätie života

Používaj napätie života. Otváraš knihu života. Každý zmysel nás upozorňuje na presnosť napredovania. Napätie je základný prvok otvárania knihy života. Každý zmysel zaznamená napätie je to kľúč k novej informácií. Kľuč správne použijeme, keď napätie pokojne predychávame. Potreba vyprázdniť plnú nádobu. Na fyzickej úrovní používame WC. Na duchovnej úrovní WC nie je. Sú len spojené […]

HRA

Hra: skloňovanie slov prvom a siedmom páde, aby siedmi deň bol pokojom. Mojom šarišskom nárečí to znie vyprato a krásne. Strašidla odišli, zostáva pokrok a jadrová energia. Uložme slová ktoré vieme použiť v pozitívnej mysle. A čo robí negatívna myseľ? Vesmír- ver sím, ves mír, sme vír,Vesmírom- sme vír om,VESMIREM- SMIEM VER ČERT – TERČČERTI- ČE RTI (Tvoje ústa […]

Kto si človeče?

Kto si človeče? Človek na duchovnej úrovní svojou nespokojnosťou vchádza sám dobrovoľne do plynových komôr, kde je nevedomým ŽI- dom. To sú dôsledky našich nálad- žatva človeka je diagnóza. Človek svojim strachom stále opakuje životnú chybu, ktorá spôsobila druhá svetová vojna. Nanovo spúšťa v svojich bunkách bomby – konštatuje, robím najlepšie ako viem. Opakovanie pýchy […]

Traja králi držia v ruke naše šťastie

Tvoji králi držia v ruke naše šťastie. Prvý kráľ tohto sveta zastupuje duchovno- Pápež. Na fyzickej úrovní sú to naše ústa. Druhého kráľa sveta zastupuje židovský národ, ktorí majú v symbole šesťcípu hviezdu- znak diamantu. Ako sa bude diamant k nám správať, to hovoria o tom naše pocity. Pozitívna myseľ je liekom pre človeka, národ, […]

© 2023 Anna Matejová - PREMENA | Všetky práva vyhradené, obsah podlieha autorskému zákonu