HRA

Hra: skloňovanie slov prvom a siedmom páde, aby siedmi deň bol pokojom.

Mojom šarišskom nárečí to znie vyprato a krásne. Strašidla odišli, zostáva pokrok a jadrová energia.

Uložme slová ktoré vieme použiť v pozitívnej mysle. A čo robí negatívna myseľ?

Vesmír- ver sím, ves mír, sme vír,
Vesmírom- sme vír om,
VESMIREM- SMIEM VER

ČERT – TERČ
ČERTI- ČE RTI (Tvoje ústa rozprávajú detským hláskom če, hovoria tvoje rty)
ČERTOM – REČ TOM
ČERTEM- TROMČEK ( krvná zrazenina, upchávanie ciev)
ČERTEM- REČ TME

SATAN- SAT AN (satelitná anténa)
SATAN – TAS AN ( ťaháš meč do neurčitá)
SATANEM- TAS AMEN
SATANOM- TMA S ANO

LUCIFÉR- LUČ I FÉR
LUCIFĚROM – CÍFER ULOM (zlomiť hodinové ručičky)
LUCIFÉREM- LEM U CÍFER ( Na ktorej hodinovej ručičke si?)

DIABOL- DIA BOL (diéta bola)
DIABLOM- DIA MLOB
DIABLEM – DIA BLEM (nevieš, hráš sa s pusou na blém)

BOH- HOB (tvoje hoby)
S PÁNEM BOHOM- PS, AMEN HOB OM ( TAK JE, JE UKONČENO NAŠE HOBY, ZAČÍNA SA NOVÉ OM).

Slobodná vôľa. To nie je čo vysvetľovať.

JEŽIŠ- ŽIJEŠ
JEŽIŠOM- ŽIJEŠ OM

NOE- O NE
NOEM- MENO

LOT- TLO
LOTEM- T MOLE ( tvoje mole)

Zabav sa koľko chceš, ale svoje ego drž na uzde. Je to tvoja plávajúca loď. Tvoj strom slobodná vôľa, aby tvoje korenie mali dosť vody.

KRÍZA- ZRAK Í

Ježiš Kristus Spasiteľ náš Mesiáš- Spis test žije smiešna šarišská úľ

Človek má zadaný princíp: „S V E T L O:“

Dávajme správne otázky!

Čo dosiahne človek R I E Š E N Í M- „ N E S I E, M I E R“- pozitívne myslenie.
Čo dosiahne človek S K R I T I K E M- „MIER STIK K…

Čo dosiahne človek K R I T I K O V- „KRIVO TIK“- negatívne myslenie
S K R I T I K O M – „TIK MORI SK“

Človek je funguje na pohon láska- pozitívne myslenie- miluj blížneho ako seba samého. Až zisťuješ že to je ťažké- máš druhé heslo: V pote tváre budeš jedávať svoj chlieb každodenný.
Inač upratuj, skladaj písmena, aby ťa už nikdy nestrašili, len tak môžeš byť sám sebou.

Pri tom pozor na slovo HOB!!!- nie je to tvoje hoby? – tvoje neskrotné chúťky.

Peňazomenci- za peň nemoci (posudzovať človeka robiť si z neho peň- vytínať človeka, to spôsobuje diagnózy.

Spolieham na stvoriteľa.- liahne sam potvori teľa. Človek funguje na návykovej energií, ktoré spôsobujú ľudský zánik. Človeku bolo dané všetko, aby bol nesmrteľné má pocity.

Dobré pocity hovoria: „zvieratá“ – po usporiadaní písmen slovo dá sa čítať: „vie zráta“
Zle pocity hovoria: „peňazomenci“ – po usporiadaní písmen slovo dá sa čítať: „za peň nemoci“.
Tak môžeme prevracať stoly- plné nádoby svojej pýchy. Vo svojej tichosti, vo svojom tele rozložíme energiu po celom tele. Len v pohode sa dá rozkladať energia po celom tele.

Nájdeme v sebe slovo Ježiš?- Ž I J E Š ?

Alebo v tebe sídli…

Diagnóza- DIA MOZGY- diétne myslenie človeka.

Univerzita – verzia núti.
Univerzum- ver zuní um.

Byť dobrým chrámovým predavač-„P R E Č D Á V A.“
Vyhnať zo seba zvieracie spôsoby, zvieratá- „ V I E Z R A T Á“
Spoznať slovo: „ peňazomenci- pena neži cmo.

Vytlačiť Vytlačiť