Slobodná vôľa

Slobodná vôľa.

Slobodná vôľa nám dáva, alebo berie život. Slovenský jazyk má podstatné mena. Použijeme skloňovanie podstatných mien v siedmom páde. Kľúčové slová pôsobia na čas minulý, prítomný a budúci.

Pripomeňme si, čo robia naše zmysli, orgány, bunky. Ktorá pádová otázka sa čoho týka a koho sa to týka.

Na 5:00 hod. tróni náš čuch, dych, hrubé črevo. Čo robí náš dych, náš čuch? – vonia?- čuchá? Čo hovorím JA hrubé črevo?- aké je voňavé vyprázdňovanie.
JA s prvou pádovou otázkou: Kto? Čo? – náš čuch, náš dych, moje vyprazdňovanie.

Na 7: 00 hod. tróni náš sluch, obličky, močový mechúr. Čo robia obličky? Odpoveď my TY močový mechúr. Č robí? Hľadá teba, energiu TY. S druhou pádovou otázkou: Bez Koho? Bez Čoho? – bez sluchu, bez obličky, bez moču.

V hodinách sú títo dvaja súperi na jednej úrovni. V Biblii sa táto úroveň volá priepasť. Je to úplný začiatok prvých slov Biblie.

Keď pozrieme numere loggiou: 5+7=12 1+2=3 Nachádzame trojjediného boha po prvýkrát.
Táto úroveň sa volá priepasť. More kde sa skrýva všetko čo žije vo vode- v múdrosti.

Na 3: 00 hod. tróni náš hmat, srdce, tenké črevo. Pýta sa na naše ruky: „My ruky hmatateľné čoho sa dotýkame“? Položíme si štvrtú pádovú otázku: vidím Koho? Vidím Čo? „Svoje ruky otvárať sa a zatvárať- svoj hmat, srdce“.

Na 9: 00hod. tróni naša chuť, žalúdok, pankreas, slezina. Pýtame sa jej: Vy chute poznávate každú originálnu chuť. „Ako pracujete vy moje chúťky?“ Položíme si piatu pádovú otázku: Voláme! „Chuť!, Žalúdok! pankreas! Slezina!- chuť sladká“.

V hodinách sú títo dvaja súperi na jednej úrovni. V Biblii sa táto úroveň volá zem: pod názvom: „Vyrovnajte Pánovi chodníky.“ Tu chodia všetky zvieratá, zverstvo. Je to stredná úroveň.

Keď pozrieme numere loggiou: 3+9=12 1+2=3 Nachádzame trojjediného boha po druhýkrát.
Táto úroveň sa volá zem po ktorej chodíme. Zem kde sa ukrýva všetko zverstvo, čo žije vo na zemi- dopad človeka.

Na 1: 00 hod. tróni naša predstavivosť, naše myšlienky, naše sni. Pozorujú a pýtajú sa čo robí? On- každý jeden orgán, ONA- každá jedna bunka. Programuje program, ktorý si sám človek nastavuje svojim myslením, podľa toho na čo myslí. Pýta sa treťou pádovou otázkou? Komu dám?- svojej mysli, svojmu poslaniu tu na zemi.

Na 11: 00 hod. tróni náš zrak, pečeň, žlčník. Náš pozorovateľ, expert dizajnu. Pýta sa nás?- čo robia, vidia ONY- pečeň. A čo vidia ONI- žlčník Život nám dáva šiestu pádovú otázku: O kom je to?- o mojej pečení. O čom je to? – o mojom žlčníku.

Keď pozrieme numere loggiou: 1+11=12 1+2=3 Nachádzame trojjediného boha po tretíkrát.
Táto úroveň sa volá nebo po ktorým lietajú naše myšlienky a zrak. Nebo kde sa ukrýva všetko vtáctvo čo žije vo na nebi, hviezdy, mesiac, slnko- programovanie človeka.

3+3+3= 9

Jadro bunky, náš stred, naše srdce i náš žalúdok, kráčajú tu v ruka v ruke po tráve traja. V oblakoch hlava, ktorá má rovnaký počet: „tri“. Výtoky našej kanalizácie majú rovnaké číslo: „tri.“ Táto kolónka je základ, človek potrebuje poznať chuť, len tak veci pochopí.

Položme im siedmu pádovú otázku: S kým?- so srdcom, vidíme ho stále vo svojich rukách jeho pulz, tvoje ruky sú tvojim srdcom. S čím?- so žalúdkom, ako sa cítiš, ako ti to chutná?- každá činnosť je duchovný jedlom človeka. Kuchárom i hosťom si sám.

Každý človek rozhoduje sám. Dáva nám kľúčové slová, ktoré použijeme v siedmom páde.

Prečo?- Boh siedmy deň oddychuje. Odpočiňme si aj my. Zahrajme si hru v siedmy deň. Použijeme pádové otázky na kľúčové slova – skloňovanie.

Pýta sa, čo robia, vidia a ako sa majú Tie naše veľké i malé chúťky.

Každé kľúčové slovo si dáme do siedmeho pádu a tvoríme nové slová:

Zoradené podľa hviezdy:

S chémiou- MIECHOU,
S matematikou- MASTÍ KOMÉTU A
S fyzikou- FÚZY SI OK
So zemepisom- PISMO ZEME
S dejepisom- DOPI SEJ SEM,
S biológiou- SU BIOGÓLI O
S psychológiou- CHOPÍ OS S LYGOU O

1.
S Lótom- STOLOM,
S Abrámom- SÁM ROB MA
S Eliášom- SMELŠI Á O
So Sarou- ROSOU SA
S Noemom- SEM MENO
S Mojžišom- MOJIM SI Š Ž

S Ježišom- ŽIJEŠ SOM.

2.
S Lótom- STOLOM,
S Abrahámom- MÁ RÁM HOPSA
S Eliášom- SMELŠI Á O
So Sarajou- OSA JARO SU
S Noemom- SEM MENO
S Mojžišom- MOJIM SI Ž Š

S Ježišom- ŽIJEŠ SOM

Vytlačiť Vytlačiť