Používaj napätie života

Používaj napätie života.

Otváraš knihu života.

Každý zmysel nás upozorňuje na presnosť napredovania.

Napätie je základný prvok otvárania knihy života.

Každý zmysel zaznamená napätie je to kľúč k novej informácií.

Kľuč správne použijeme, keď napätie pokojne predychávame. Potreba vyprázdniť plnú nádobu. Na fyzickej úrovní používame WC. Na duchovnej úrovní WC nie je. Sú len spojené nádoby, kde sa energia presúva.

Negatívna reakcia spôsobuje človeku praskliny- tromby.

Výbuchy negatívneho správania na duchovnej úrovni sa berú ako zvieracie spôsoby. Kde stojí tam sa vyprázdni.

Správnosť používania kľúča je zastavenie sa. Vnímanie tlaku svojho tela. Stačí v sebe nájsť dva tri body bolesti, kŕča…(zdravé telo necítime, prietok energie je bezchybný) a hráme sa ako s prihrávaním lopty, puku…(používaj fantáziu), tým vytváraj elektromagnetické vlnenie známe pod slovom mikrovlna. Napätie zmizne a po ňom zostáva teplo, mravčenie… .

Základom je pomalý pravidelný dych. Čistička nášho tela.

Sval orgán dostáva informáciu v spojených nádobách presmeruje energiu na dôležité miesto, aby naše Ja napredovalo.

Každé napätie má pod kontrolu vesmír- ver sím.

Naša sím karta má za úlohu spevniť naše fyzické telo. Nachádza stuhnutú energiu- nefunkčný klinový remeň medzi telom a dušou.

Zastavením sa, stíšením naše Ja použije napätie troch krížov- (pozri obrázok na morskej hladine v kolónke pieskové zrkadlo) keď pozerame na dno našej priepasti. Je to problém ktorý treba riešiť, lebo elektromagnetické vlny majú konečnú.

Napr. Naše Ja je ako vysokozdvižný vozík pomaly dvíha a dáva na miesto ťažké a veľké potrebné kúsky pre naše napredovanie. Preto sa potrebuje stíšiť, aby naše Ja nevypadlo z ochranného systému vysokozdvižného vozíka.

Pred každým napätím treba mať rešpekt. Je to výška nášho napredovania- dotiahnuté veci do konca, aby naše zmysly dosiahli slovko s p o k o j n o s ť- klinový remeň.

Pracuje motor ticha- naša duša.. Naše bunky majú dostatočnú výživu.

To čo sa nám páči máme krotiť- brzdiť naše chúťky. To je plná naše nádoba, to je plný počet dobrých buniek. Každý nadbytok sa správa ako krysa a hryzie naše zdravie.

Kontrolujme naše chúťky, dobro slovkom ďakujem. To sú naše plné sýpky.

To čo sa nám nepáči, to je naša nefunkčná energia- stuhnutý klinový remeň, nefunkčná energia medzi telom a dušou.

Tíšme sa, aby sme sa stali popoluškou. Tak nám budú pomáhať holuby.- naše čisté myšlienky, naša múdra sova. Život nám ponúka tri oriešky.
Prvý oriešok je meditácia- tíšenia a bojovnosť chcieť riešiť- dotyk svetla
Druhý oriešok v sebe skrýva vytrvalosť v remesle, aby oslovilo zmysly našich blížnych., odovzdanie skúsenosti- rodenie.
Tretí oriešok je úspech. Napätie sa vytratilo, energia je funkčná, človek dosiahol svadobný šat- klinový remeň, prepojenie medzi telom a dušou.

Naučí sa človek používať svoje ego?
Ľudské ego je stavané na rastlinnom podklade na elektromagnetických vlnách na princípe Jadrovej energie.
Človek, ktorý svoje ego vyvyšuje, dostáva sa do problémov rastliny, ktorá je vytiahnutá zo zeme- hliny. Odopiera si vodu- múdrosť.

Človek, ktorý sa ponižuje a nehľadá riešenie, utopí svoje Ja vo vode- múdrosti napredovania. Žije ako rastlina namočená, premočená, zaliata vodou a nemá svetlo. Človek sa zabúda, zatvára v pivnici.

Človek, ktorý svoje ego používa múdro, zaujíma ho len riešenie- zaujíma ho technológia, používa svetlo napredovania.

Každá chvíľa má svoje napätie. Záleží na tom či naše Ja má ochráni systém vybudovaný, alebo nemá. Laicky povedané má v poriadku inžiniersku sieť. Zachovaná pohoda, tichosť nášho napätia je byť, alebo dobehnúť v čas na WC.

Každá chvíľa nás preveruje. Skúma našu inžiniersku sieť- alfu. Preveruje omegu- spôsobnosť používania spojených nádob- kanalizácia.

To všetko má na starosti modlitbou – dom bolí tu.

Dokáže ťa zastaviť tvoja vlastná bolesť- druhý príchod Ježiša- A Ž I J E Š.

Nazrieš do svojej zázračnej knihy, ktorá má sedem pečatí?-

tvoja pozitívna myseľ prvá pečať
tvoje riešenie druhá pečať
plus tvoje päť zmysly máš otvorenú svoju cestu napredovania

Vytlačiť Vytlačiť