Vidíš a počuješ svoju zodpovednosť?

Vidíš a počuješ svoju zodpovednosť?

Svojou myšlienkou, slovom a skutkom obsluhuješ: svaly
orgány
bunky.. svojho Ja.

Každý zmysel má svoj orgán, s ktorým disponuje staráme sa o ne ako najcennejšie náradie.

Akým tónom hlasu sa rozprávaš, aký si charakter, v takom stave máš svoj orgán, sval, bunku, svoje najcennejšie poklady svojho života, tvojho cenného chrámu.- tela.

Kričíš a nenávidíš na niekoho, bičuješ, trháš svoj sval, svoj orgán, svoju bunku. Si terčom pod plnou likvidáciou seba.

Nechceš sa s niekým stretnúť? Vylúčil si niekoho zo svojho života? Vypínaš z činnosti svoj sval, svoj orgán, svoju bunku.

V tvojom tele je odpojená energia, nedodáva svalu, orgánu, bunky energiu. Poznávaš odpojenie energii:
1.- Nespokojnosťou – uvedomenie si neprítomnej energie
2.- Bolesťou- energia sa tlačí, má zatvorený priechod
3.- Diagnózou- proteíny papajú tvoje telo, kosti, orgány, mozog… .
spoliehaš sa na lekára, že ťa vylieči, tvoje poruchy neriešených maličkosti. Tvoje poruchy, tvojich osobných chutí.
4.- Smrťou – spoliehaním sa Ježiša, že ťa zachráni, vyslobodí, dovedie k Bohu.

Boh je v kolónke chuť- mať zmysel pre život.

Ježiš je v kolónke Jadro energie, po usporiadaní písmen, kde si BOH oddychuje vzniknú slová v siedmom páde:„s Ježišom- Ž I J E Š S O M.

Buďme milý k sebe, k ľudom a dodržujme zákon: „Miluj svojho blížneho ako seba samého.“ Tu sú všetky chute, ktoré poznáš, s nimi súhlasíš. Na tvojom riadení je to brzdní pedál a ľudské ĎAKUJEM.

Máš problém, tu sa ponúka druhý zákon: „V pote tváre budeš jedávať chlieb svoj každodenný.“ Tu sa prejavuje tvoja nefunkčná energia, ktorú voláme náhrobný kameň. Prejavuje sa bolesťou, kŕčom, tŕpnutím… .
Uvedomením si holej skutočnosti, máme možnosť zmeniť svoj postoj k životu, aby sme dobrovoľne začali vyzliekať svoje bunky- obnovovať a gejzír energie sa dostáva do celého tela. Základom je zmena myslenia.

Je to náš anjel, ktorý odvaľuje kameň z nášho hrobu a ponúka nám vodnú knihu, spojených nádob, ktorá prúdi našimi žilami, aby sme zmenili postoj k životu a uvedomili si zodpovednosť za svoj vlastný život.

Používať božiu knihu, rozbíjať sedem pečatí, to znamená požehnávať- priať čistotu, objímať každého- vyprať, obnovovať energiu.

Rozbíjaj sedem pečatí: – knihu poznania berieš do svojich rúk, keď pozitívne myslíš. Poslanie človeka na zemi. Praská prvá pečať. – zrak a čuch, aby sa mne a dotyčnej osobe páčil dizajn a vôňa. Praská prvá dvojica pečatí v znaku kríža na ľudskom tele.. – sluch a chuť, aby každá činnosť znela ako nebeská hudba a chutila ako z božieho obetného stola. Praská druhá dvojica pečatí v znaku kríža na ľudskom tele.. – hmat a myslenie- dotýkať sa, cítiť hmotnú silu, aký tlak na hmotu môžeme použiť. Predstavivosť, chcieť riešiť pri stíšení, pohode chcieť riešiť v jadre bunky sa vytvára teplota jadrovej energie, kde organizmus si vyrobí všetky potrebné látky. Tretia trojica rozbíja pečate v znaku kríža na ľudskom tele..

Tak svoju nefunkčnú energiu v tichosti naštartuješ, tlačíš na plynový pedál, ktorý je umiestnený vo vlastnom srdci, srdcových komorách slovom: „P R O S Í M.“

Potreba chcieť riešiť, nachádzať poradie abecedy, nájsť všetkému OS. Poďme sa pozrieť na písmena medzitým: o- ó, ô, p, q, r, ŕ, s a tak ticho šumí energia písmenom š.

o- pozabudol
ó- prekvapenie
ô- vôl
Q- pozastaviť sa zamyslieť sa, je to červená na križovatke na písmeno K, aby sme sa presvedčili či žijeme s písmenom L, čo značí láska. Keď máme pevný základ a staviame na láske môžeme sa pohnúť ďalej na písmeno V, viera. Veriť si, že danú problematiku, krok po kroku zvládnem.
Až mi chýba L, sklopím zrak, lebo mám problém s únikom energií, nájdem si osamelé miesto, aby som sa utíšil, tak sa spojené nádoby dajú do činnosti, otvoria nám sedem pečatí.
r- motor energii zacíti energiu
ŕ- príval energie
s- stíš sa, aby nával energie vydržalo tvoje oslabené telo.
ś- zmení sa na šum vetra, našej energií, v našom tele.

Poznávaj energiu svojho tela.

Vytlačiť Vytlačiť