Človek je chrámom božím s dokonalým internetom

V človeku sa skrýva kostol, katedrála s dokonalým internetom. Poďme si pomenovať chrám Boží v človeku, každý je vo svojom tele najvyšším duchovným pastierom – vodcom, kde sa všetky situácie overujú – preverujú s Bohom Univerzum – dokonalým internetom: Chór – vždy nám tam budú vyhrávať piesne minulosti: ,,pamäť minulosti“. A: Pripútanosť – začiatok cesty […]

Rozdelenie kostola v človeku

Dnes sa cez emócie rozhliadneme v kostole – Božom chráme, aby sme našli konštruktívne riešenie života. Kostolné miesta majú priamy vplyv na človeka. Pomenujme si časti v kostole, začneme odzadu s uvedomením, že sú len dva smery: tvorivosť – spevňuje statiku a pružnosť človeka a rozklad – človek svojou neposlušnosťou emócií NIE – štart = […]

Neobmedzený časopriestor

Každý, kto rieši problém mení v sebe charakter zvieracieho pudu na ľudský cit, a tak následne sa dostáva cez duchovnú čarovnú stenu dokonalosti, kde človek vstupuje do neobmedzeného časopriestoru, pod duchovnú žiaru reflektoru hadej korunky života. Poďme pekne po poriadku. Keď človek v dnešných časoch nechce byť len konzument – prizerať sa a žiť chaos […]

Čistá myseľ získava afrodiziakum

Žijeme v časoch, kde každý tvrdo bojuje s čistou mysľou, aby dosiahol čistý nádych: ,,afrodiziakum“, preto som trochu zmenila rozprávku o Pinocchiovi. Vždy, keď sa nám niečo nepáči: na sebe, na blížnom, alebo na systéme, čistá energia „afrodiziakum“ spí. Spia kmitočty kvantovej fyziky. Človek prijíma zákazku života, aby následne spoznával novú vôňu, ktorú prebudí, otvorí […]

© 2023 Anna Matejová - PREMENA | Všetky práva vyhradené, obsah podlieha autorskému zákonu