Neobmedzený časopriestor

Každý, kto rieši problém mení v sebe charakter zvieracieho pudu na ľudský cit, a tak následne sa dostáva cez duchovnú čarovnú stenu dokonalosti, kde človek vstupuje do neobmedzeného časopriestoru, pod duchovnú žiaru reflektoru hadej korunky života. Poďme pekne po poriadku. Keď človek v dnešných časoch nechce byť len konzument – prizerať sa a žiť chaos života, to znamená spať na vavrínoch, energia hadej sily zostáva v prvej čakre, kde si bezcitný človek život len vychutnáva, zbiera smotanu života, alebo kritizuje a prichádza o smotanu života, zaznamenaný pád ešte z dávnych čias, zapísaný ako pád padlých anjelov.

Poďme si dvihnúť hadiu silu z čakry do čakry, stať sa tvorivým človekom, aby sme prešli neobmedzeným časopriestorom a získali hadiu korunku života:

  1. čakra: dokonalosť – si ďateľ s dreveným nosom Pinocchia, na psychickej úrovni prekonávaš strachy, krivdy, pýchu …., kde je odkázaná fyzická úroveň na milosrdné posilnenie energie
  2. čakra: tvorivosť – každý je vychystaný do školy tvorivosti ako Pinocchio, aby si sa učil koordinovane hýbať, a tak za sebou zanechávaš stopu života. Kde zvedavá psychika – úmysel mysle, slova, skutku, pre odbornosť psychiky, posilňuje fyziku, hadia sila sa dostala do druhej čakry
  3. čakra: možnosti – hľadáš nové pokrokové možnosti? Zvládol si kritiku. Hadia sila sa presúva do tretej čakry
  4. čakra: otec – slovo, matka – skutok. Si hladný po slove, aby si sa obohatil o skutok? Hadia sila vystúpila do štvrtej čakry
  5. čakra: macocha nepočuje, nemá cit, matka počuje, má cit. Bojuješ s emóciou, keď prichádza problém – zákazka života, aby si našiel nové pokrokové riešenie. Dostávaš sa do piatej čakry, ide ti o hlavu, hadia sila vystúpila v krku do piatej čakry
  6. čakra: tretie oko = neobmedzený časopriestor, vidíš minulosť, prebehla aktualizácia programu, vidíš prítomnosť, počuješ slovo a máš víziu pre prax, posilňuješ fyziku – telo, o budúcnosť máš postarané, poznáš proces kolobehu života v danom odbore – profesii, energia hadej sily je v šiestej čakre
  7. čakra: rozum ti funguje – tu vidieť korunku hada, aura žiari ako svetlo reflektoru, kde je človek chránený v neobmedzenom časopriestore, kde získava zlatý kľúč od brán nebies, od zlatej sýpky života. Zlatý kľúč nebies získavaš pozitívnym myslením, príkladným slovom, vytrvalým skutkom, keď druhých naučíš, aby robili lepšie ako Ty, to znamená žiak prekonáva učiteľa, získavaš zlatý kľúč od nebeských brán, stávaš sa zlatou sýpkou nebies, máš s kým tráviť čas, s olympijskými výkonmi a charizmatickým pocitom, realizovaním nových nápadov. Chráňme si v pokore hadiu korunku – obetnú misku života, aby nám chránila čisté zmysly života, ktoré sú bránami k zdravým orgánom tela.

Dávajme si pozor na svoj nos, či ho máme drevený, alebo živý, pre dych života, ktorý je závislý od afrodiziaka, len tak vojdeme do brán nebies „neobmedzeného časopriestoru“. Pokorme silu v sebe, aby nám príkladne mohla slúžiť, objavovať nové zrelé vône. Vstupnú bránu si každý otvára svojou zvedavosťou pre tvorivosť – robota vonia, a tak presne vieme, kedy je v praxi zachytené afrodiziakum. Pamätaj na svoj krach, nič nie je zadarmo: „Poď chlieb zjem ťa, moje ústa sú už pripravené, aby prísne degustovali“. O všetko potrebujeme bojovať: poznávať s citom kroky života k olympijským výkonom, a tak následne výkon slúži k úžitku inteligentnému človeku.

Čo myslím pod dlhým dreveným nosom Pinocchia? Pokojný, prirodzený nádych a výdych s detskou zvedavosťou pre nové hry, ktoré nutne potrebujú vychytať všetky zátišia – detail života poriadku, Boha Univerzum. Prekonávaš strachy, krivdy, pýchu …. zvládaš dlhý nos Pinocchia pre zdravé formovanie každej časti tela, poslaním človeka je zvládať čistý sľub psychiky pre funkčnú fyziku.

S pozdravom a úctou Anna Matejová

V Bardejove: 02.07.2021

Vytlačiť Vytlačiť