Rozdelenie kostola v človeku

Dnes sa cez emócie rozhliadneme v kostole – Božom chráme, aby sme našli konštruktívne riešenie života. Kostolné miesta majú priamy vplyv na človeka. Pomenujme si časti v kostole, začneme odzadu s uvedomením, že sú len dva smery: tvorivosť – spevňuje statiku a pružnosť človeka a rozklad – človek svojou neposlušnosťou emócií NIE – štart = zamrzne na štarte, alebo ÁNO – cieľ = zhorí v cieli, nemá pružnosť, stráca aktívnu silu, je vodičom na svojej ceste životom, svojou nedisciplinovanosťou človek stráca aktívnu silu pružnosti statiky.

  1. chóruš – balkón v kostole s orgánom – hudbou života, všetko, čo sme prežili, za to ďakujeme = skúsenosti
  2. lavice pre veriacich ľudí, ktorí sú na štartovacej dráhe – majú prekonávať strach, zlosť, obavy, krivdy, pýchu …, každé kostolné miesto je určené pre štart pohybu emócií NIE, hľadať pokrok, nájsť svoj originálny Bohostánok emóciu ÁNO, a tak ukotviť energiu koordinovaného pohybu – dokonalú receptúru v sebe = rozhovory s Bohom Univerzum
  3. kazateľnica – dostupné učenie medzi ľuďmi, ktoré má hlavu i pätu = prebehnuté, zhmotnené rozhovory s Bohom Univerzum posúvajú človeka míľovými krokmi vpred, človek potrebuje vytrvalé odhodlanie zmeniť sám seba pre tvorivosť – lásku: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“.
  4. hrob Ježiša Krista – všetko nové spí, leží v Božom depozitári, práca s emóciou „NIE“ prebúdza – štartuje nové pokrokové, vyžaduje trpezlivosť a detskú zvedavosť
  5. spovedeľnica – uvedomenie si, že chcem pokrok (nie bezvýchodiskovo stáť na jednom mieste), chcem načúvať Bohu Univerzum, tu je moje osobné Ja a Boh, hľadám cestu k Bohostánku
  6. priestor pred Bohostánkom – si kňazom = rozhodnutie človeka pre nový projekt. Miništranti – tvoriví ľudia, o ktorých sa môžeš s dôverou oprieť, pre určitú vychytanú funkčnú časť celku. V priestore pred Bohostánkom je človek chránený tvorivou silou Univerzum, kde zažívame super emócie – hry výkonu pre úspech pokroku, za emócie Áno úprimne ďakujeme. Ďalej je už len Bohostánok – sila Všehomíra = receptúra prevedená do praxe
  7. Bohostánok – práca s emóciou ÁNO – je ukotvená automatická energia človeka, nazveme ju božou helmou pre koordinovaný pohyb: pre oči, ktoré vidia receptúru pokroku, pre uši, ktoré počujú receptúru pokroku, pre nos, ktorý vonia afrodiziakom pokroku, tak prijímame chuť života, aby sme sa hmatateľne, zručne, koordinovane pohybovali. Prosíme za svojich blížnych, aby sa z radu lavíc dostali do priestoru pred Bohostánkom, ďakujeme za svojich blížnych, že sa smú hrať pred Bohostánkom – tak sa stávame šťastnými deťmi novej doby v neobmedzenom časopriestore

Definícia pre zdravý rozum znie: Všetko máme v hlave – hlava šeptá koordinovaný pohyb, ale keď máme emócie: ,,NIE a ÁNO“ – ,,večne živá tŕňová koruna v človeku“, to svedčí o tom, že automatika systému v danej zákazke života ešte nie je ukotvená. Pre používanie čistého pohybu rozprúdime čistý cit – slovom prosím štartujeme energiu pohybu, alebo ubrzdíme čistý cit – slovom ďakujem – brzda energie pohybu, pritom prebieha kontrola živého afrodiziaka vo svojej vlastnej krvi, cez osobný cit v rukách a nohách, kde sú rany Ježiša Krista. Cítime afrodiziakum – hmatom počujeme a vidíme v pohybe na rukách a nohách – rozprúdený osobný čistý cit zrelosti, túrujeme podľa hudby (prvá doba – myslím, snívam o riešení, druhá doba – hovorím k veci príkladným slovom, tretia doba – vytrvalým skutkom konám k pokrokovému úžitku, štvrtá doba – som príkladným odborníkom v praxi) – štartujeme energiu slovom prosím, ako auto v mrznúcej zime, ale dávame pozor, aby nič nezhorelo slovom ďakujem – brzdíme energiu ako auto s výfukom v horúcom lete, (aby iskra nezapálila suchú slamu, a tým nám zhorí úroda života – vyhorený človek), zostáva čistá automatická energia, a tak následne hlava udrží zrelú chuť života, pre nový šťastný blahobyt človeka v neobmedzenom časopriestore, keď robíš automaticky so zatajeným dychom – si spojený s Bohom Univerzum.

Každá situácia má svoje konštruktívne miesto, kde práve si, aby si sa koordinovane pohyboval(a) v myšlienkach, v slovách, v skutkoch a tak obhájil(a) odbornosť pokroku. Staňme sa vo svojom chráme priamym účastníkom svojho života v každej jednej situácii. Život je dokonalou hrou pre šťastný blahobyt človeka.

S pozdravom a úctou Anna Matejová

V Bardejove 19.07.2021

Vytlačiť Vytlačiť