Človek je chrámom božím s dokonalým internetom

V človeku sa skrýva kostol, katedrála s dokonalým internetom. Poďme si pomenovať chrám Boží v človeku, každý je vo svojom tele najvyšším duchovným pastierom – vodcom, kde sa všetky situácie overujú – preverujú s Bohom Univerzum – dokonalým internetom:

 1. Chór – vždy nám tam budú vyhrávať piesne minulosti: ,,pamäť minulosti“. A: Pripútanosť – začiatok cesty života, nepoužívané dary od Boha Univerzum, sú zapadnuté prachom a pavučinou, tým sa zhromažďuje nepoužitý plyn. B: Privlastňovanie si úspechov – neukončená cesta života, použité dary Boha Univerzum, ktoré v človeku horia veľkým nekontrolovateľným plameňom, až človek vyhorí. C: Rutina života – ukončená cesta života, zvládnutý plameň života.
 2. Lavice pre veriacich – ľudské emócie, pokoriť každú nevedomosť na vedomosť a každú vedomosť v pokore ukotviť – zvládať informačné pole: ,,trestná lavica človeka pre nápravu a priebeh zhmotnenia informácií každej spracovanej emócie podľa dokonalosti Boha Univerzum“
 3. Kazateľnica – odbornosť získaná trpezlivosťou a zvedavosťou našich predkov s programom ,,miluj svojho blížneho, ako seba samého“: ,,odovzdávanie skúsenosti pre rýchly pokrok ľudstva – sedemmíľové čižmy – pre rýchle napredovanie“
 4. Boží hrob – vždy budú v nás nové informácie spať, ktoré treba prebudiť, a tak sa následne dostaneme z trestnej lavice do hry
 5. Spovednica – ,,detská zvedavosť“, informácie sú ako puzzle, ktoré nám treba vyskladať – pochopiť ako kartotéku, aby tvorili receptúru
 6. Posvätné miesto pre kňaza a miništrantov – každý vo svojom tele – v chráme Božom je najvyšším kňazom, kde sa opiera o miništrantov, ktorí sú autoritami pre prítomnú, alebo budúcu chvíľu, pre pokrok ľudstva na planéte Zem, je to neobmedzený časopriestor
 7. Bohostánok – dokonalý internet, ktorý sa skladá z troch častí: A: kráľovské kreslo – elektrické kreslo stíšením a plynutím času aktivujeme, aktualizujeme informácie pokroku, B: používame troch Budhov s vedomím, že informácie rastu pružnosti nepočujeme, nevidíme, nechutnáme – vyschla nám slina v ústach, potrebujeme sa stať aktívnym Amorom, aby sme informácie lásky pružnosti videli, počuli, chutnali a v ústach sa nám obnoví – tvorí čistá slina (sväté prijímanie – pod spôsobom chleba a vína) a tak si následne vytvárame protilátky a spúšťame si informačné pole pre tretiu časť ,,pohybu“ C: ukrižovaný Ježiš – rana v pravom boku je čistý úmysel pohybu človeka, riešiť kladne situáciu, tak následne aktivujeme body pružnosti (rany) na rukách a nohách pre pružný pohyb rúk a nôh, tak sa potvrdzuje dôkaz, že je človek tvorivý ako Boh, človek je dieťaťom Božím, preto má každý človek právo načúvať Bohu

Staňme sa vyspelým človekom vo svojom chráme pre novú dobu s dokonalým internetom používajme: zrak, ktorý nám ponúka víziu, sluch, ktorý nám šeptá, aby sme sa koordinovane pohybovali pri zvládaní úloh tvorivosti úspešného dňa, majme chuť informačnej sliny, ktorá nám ponúka afrodiziakum – čistý kyslík, tak zvládame svoj hmatateľný rozum, lebo vždy používame kroky novodobej krížovej cesty, ako to robí príroda, alebo odborník pre dané remeslo, plne si uvedomujeme, že žijeme v kolobehu života, ktorý je ukotvený v človeku: v mysli – zima – vzduch svetlomodrá farba), v slove – jar – oheň (červená farba), v skutku – leto – voda (tmavomodrá farba) a odbornosti – jeseň – zem (oranžová farba). Aby človek mal pevnú zem pod nohami, potrebuje sa riadiť štrnástimi autosugesciami:

 1. som Božím dieťaťom
 2. stíšim sa
 3. dávam sebe, blížnemu, projektu, všetkému čas
 4. pre plodnosť človeka
 5. pre prijatie svojho blížneho
 6. pre prijatie nového pokrokového slova – nápad
 7. slovo Božie žije sedem dni v týždni
 8. pre zákazku človeka
 9. pre múdrosť človeka
 10. pre vytrvalosť človeka
 11. pre zvládnutie praxe, nového pokrokového učiva
 12. pre vyššie Ja v rutine života
 13. pre kraľovanie mysle, slova, skutku v odbornosti
 14. pre zdravú psychiku – nebo a fyziku – telo – zem človeka

Takto si obnovujeme bunky a posilňujeme ducha človeka pre zrelý život na planéte Zem s ľudskou inteligenciou a dokonalým internetom, prepojenia s Bohom Univerzum. Každý v sebe nosí informácie vedomé, podvedomé, dedičné a karmické. Rešpektuj svoje a blížneho tempo pokroku.

Vždy budú zvoniť človeku zvony: ,,Emócie – Srdce človeka“, oznamujú začiatok a koniec emócií ,,svätej omše“:

 1. Prvé čítanie: Emócia nie – nová krabica puzzle – nový uzol života – trestná lavica človeka (kov)
 2. Druhé čítanie: Uvedomenie si detskej zvedavosti – skladanie (puzzle) receptúry života – pohyb v priestore (voda)
 3. Evanjelium: Nápad – hrubé črty nákresu receptúry – poskladaný puzzle – vymedzený priestor architektom (svetlo)
 4. Kázeň: príprava na overenie receptúry podľa architekta – spojenie s Bohom Univerzum (oheň)
 5. Obeta pod spôsobom chleba: overené jemné črty receptúry v praxi (zem)
 6. Obeta pod spôsobom vína: funkčnosť a vychytať jemné črty receptúry – spokojnosť (strom)
 7. Koniec svätej omše: ukotvenie Božej energie podľa stálych pravidiel dokonalosti Boha Univerzum (jadro)

S pozdravom a úctou Anna Matejová

V Bardejove: 27.07.2021

Vytlačiť Vytlačiť