Čistá myseľ získava afrodiziakum

Žijeme v časoch, kde každý tvrdo bojuje s čistou mysľou, aby dosiahol čistý nádych: ,,afrodiziakum“, preto som trochu zmenila rozprávku o Pinocchiovi.

Vždy, keď sa nám niečo nepáči: na sebe, na blížnom, alebo na systéme, čistá energia „afrodiziakum“ spí. Spia kmitočty kvantovej fyziky. Človek prijíma zákazku života, aby následne spoznával novú vôňu, ktorú prebudí, otvorí mysľou. Čisto prechádza cestou pokroku cez kmitočty kvantovej fyziky: myseľ, slovo, skutok a odbornosť, zaznamená rešpekt pred kolobehom života. Pri každej pochybnosti, alebo nedôvere sa stíšime, dávame sebe, blížnemu, systému čas, sústredíme sa na špičku nosa ako ďateľ pri svojej práci, tak následne označíme trasu s cieľom života, aby sme zvládli kolobeh života a zacítili omamnú vôňu riešenia. Každá vyvolaná situácia nami, alebo blížnym má rovnaké vojenské pravidlá, hovorí Manuál života, kontrolujeme všetko pocitom, začíname od základu, cez tri lekcie života: poznávaš, učíš a žiješ afrodiziakum, obhajuješ dych života. Prechádzaš zvieracou ríšou do dokonalosti Božej, ktorou je rutina života, voláme ju: raj

  1. poznávaš prvú lekciu: nepoznáš, pochybuješ, preto prosíš, použiješ nos Pinocchia, aby si mysľou zacítil afrodiziakum, pátraš po múdrosti zvuku hudby života, potrebuješ byť vytrvalým, aby si následne zvládol tanec života = prax
  2. učíš druhú lekciu: poznáš, ďakuješ za nos Pinocchia, lebo cítiš afrodiziakum, máš poznatky Božieho bohatstva tanca života, aby si odovzdal poznatky učiva života
  3. žiješ v tretej lekcii: užívaš si v rutine života najnovšie kvalitné poznatky života slova – poznáš slovo, ako sa v praxi života správa, ponúka ti odbornosť, pohodlie života

Chýr o majiteľovi nosa Pinocchia, vždy prináša človeku nové pokrokové poznanie spracovanej energie: mysle, slova, skutku, odbornosti, preukázaný viditeľný a počuteľný rešpekt pred kolobehom života. Nos Pinocchia stíšením sa, časom prinesie človeku nové charizmatické poznatky, zaznamenaný cieľ života, otvára človeku mnohé možnosti, ktoré využíva v pokore, aby udržal teplotu a tlak = „automatika života“. Vždy sa nájde niekto s čarovným obrúskom (odborník vo svojom odbore – profesii) – prídeš na hotové, získavaš sedemmíľové čižmy pokroku (učíš sa od skutočného majstra), splnia človeku všetky priania (tak sa s tým hráš, vždy vidíš nové a nové možnosti), lebo hľadáš lásku života, má to živý nos Pinocchia, dýchaš afrodiziakum.

Zobúdzajme svojím dychom ukryté špeciálne vône tajomstiev matky zeme a Boha Univerzum, tak cez drevený nos Pinocchia, v nás ožíva ľudská inteligencia.

S pozdravom a úctou Anna Matejová

V Bardejove: 01.07.2021

Vytlačiť Vytlačiť