Lietajúce taniere

Zo snehuliaka sa stavajú lietajúce taniere, aktivujeme jadrové hlavice.Aktivovaná prvá hlavica. Stojíš v rade, kde človek hľadá vinníka? Používaš laser, robíš laseru šou, jeden druhého spáli, bez milosrdenstva. Človek sa cíti fyzický sám, potrebuje porozumenie. Pomalým dýchaním aktivujem prvok kovu. Viem, že je to prvá energia, kde sa nachádza moja myseľ, moja príjmová kancelária, aby […]

Riaď svojho snehuliaka

Si božie dieťa, postav svojho snehuliaka na nohy. Každý človek je božie dieťa. Skladá sa z troch gúľ nôh a rúk.Prvá guľa myšlienky – príjmová kancelária človeka.Druhá guľa slova – projektová kancelária človeka.Tretia guľa skutky – realizačná kancelária človeka.Štvrtá časť sú naši blížni, aby som mohla k ním vykročiť, podať pomocnú ruku, alebo prijať pomocnú […]

Uzdravujem svoje telo, preto sa modlím za seba a za blížneho

Pane Bože môj, Ty má cez môjho blížneho uzdravuješ, jadrom mojej duše.1. Dal si mi čuch, hľadať špecifickú stopu vône môjho blížneho, aby som poznával zrelú vôňu nového, nepoznaného, aby som blížneho vedel prijať, zvládal moje emócie: „chémiu.“ 2. Dal si mi sluch, tón špecifickej hudby, aby som počul tu najkrajšiu hudbu života, aby som […]

Ako vstať z mŕtvych

Videl si? Počul si, ako pracuje tlačiareň 3D? Takýto program, ale v kvalite D – nekonečno, má každý v sebe, pre výrobu svojich svalov, orgánov. Volali sme to duša človeka. Tlačiareň D – nekonečno, používame myšlienkami, slovami, skutkami voči sebe a blížnym, ktorí žijú, žili a budú žiť! Tlačiareň D – nekonečno, nepozná hranice, je […]

© 2023 Anna Matejová - PREMENA | Všetky práva vyhradené, obsah podlieha autorskému zákonu