Ako vstať z mŕtvych

Videl si? Počul si, ako pracuje tlačiareň 3D?

Takýto program, ale v kvalite D – nekonečno, má každý v sebe, pre výrobu svojich svalov, orgánov. Volali sme to duša človeka.

Tlačiareň D – nekonečno, používame myšlienkami, slovami, skutkami voči sebe a blížnym, ktorí žijú, žili a budú žiť! Tlačiareň D – nekonečno, nepozná hranice, je to dar slnečnej sústavy, ako obohatiť základ nášho zrodu. Základ nášho zrodu je spermia a vajíčko. Holý základ – spermia sa ovláda myšlienkami, slovami, skutkami voči sebe a voči blížnym, ktorí žijú, žili, alebo budú žiť. Volali sme to kríž Ježiša Krista.

Vajíčko pracuje ako maternica. Keď hľadáme plodné slová, je to plodná maternica. Keď sa držíme a utápame v emóciách, je to neplodná maternica.

Máš nastavenie správne pre tlačiareň D – nekonečno? Ako používaš svoje dva dary od narodenia? Tvoje dva dary od narodenia sú emócie, aby si zvládol chemickú vojnu. To, čo sa ti nepáči, pros! Použi svoju tlačiareň D – nekonečno! To, čo sa ti páči, ďakuj, aby si zvládol jadrovú vojnu, ďakuješ za prebudenie proroka v sebe, používaš tlačiareň D – nekonečno, používaš činnosť jadra.

Spasiteľ Ježiš Kristus, Mesiáš, Vykupiteľ bol jeden z mnohých prebudených prorokov! Nič nevyvyšuj! Staň sa aj ty prorokom! Ako sa stať prebudeným človekom, ako získať titul prorok? Máš dosť informácií na stránke www.immanuel.eu

Sú to staršie verzie, ale prorocké. Mám ešte novinky, najnovšia verzia vajíčka, ktorú odovzdávam pri osobných, alebo spoločných stretnutiach má deväť programov. Kto sa rád učí sám, vie si vyčítať z kľúčových slov – z tabuliek a objavovať všetko na mape hviezd na web stránke.
Poďme spoznávať spoločne. Poďme sa prebúdzať spoločne. Spoločne staneme z mŕtvych. Použijeme pri tom dar univerza, tlačiareň D – nekonečno!

Nehľadaj vinníkov! Nič neponižuj, lebo slová, ktorými sme opovrhovali, v tých slovách je zašifrovaná božia veľkosť! Čert – čítaj terč, sú to myšlienky človeka. Diabol čítaj ako Dia bol hľadáš diétne slová, slová receptúr: „A slovo sa skutkom stalo.“ Slovo satan čítaj naopak, čítaš: „na tas,“ znamená to, na trénuj, skúšaj, vytváraj skutky. Overuj slová v praxi: „A slovo sa skutkom stáva!“ A nakoniec zakódované slovo Lucifer! Písmeno L rozpílime na tri časti. Potrebujeme jeden mäkčeň – zopnuté ruky k nastaveniu D – nekonečno, nastaviť svoju psychiku myšlienky a slova. Dva dĺžky, aby sme uvoľnili ruky, nohy pre prácu z tlačiarne D – nekonečno, vytvárali fyzikálno. Tak slovo vidíme a počujeme správne, vždy správne prečítame: „UČÍ FÉR!“ Všetci blížni majú možnosť zopnúť ruky – meditovať, nastavovať svoj terč, svoju myseľ, aby videli a počuli mysľou ako na televíznej obrazovke funguje dokonalosť. Odpusť slová, ktoré ťa ranili, daj preč záclony z očí! Ďakuj za slová, ktoré ťa tešili, aby si nenašiel prázdnotu, kde padáš z veľkej výšky! Urob si diétu slov! Hovor k veci! Raz to bude rutinou! Začni! Daj tomu čas a priestor, pre svoje skutky! Robíš to pre seba! Si jeden z nás! Jeden z mnohých! Ako bol Ježiš! Nezabi sám seba! Kedy sa rozhodneš prebudiť! Je to na každom z nás! Používať boží poriadok. Zákon stvoriteľa. Ja som zákon stvoriteľa mohla len napísať, ale žiť boží zákon sa budeme učiť spoločne. Každý sám si volí čas a priestor. Kedy sa bude chcieť prebudiť!

S pozdravom a úctou Anna Matejová
V Bardejove 22.04. 2019
PS: čím môžeme byť do roka a do dňa 22.04.2020 pri používaní vesmírneho daru D – nekonečno, ako zmeníme DNA človeka!
Každý človek má tri dary!
1. Odkiaľ – zlú emóciu!
2. Potiaľ- dobrú emóciu!
3. D – nekonečno, ležiacu osmičku. Ležiacu osmičku Adam spí obhájiš vtedy, keď ti vonia chutná, odhaľuje a vysvetľuje to šesťcípa hviezda. Stojaca osmička, určuješ si sám čas, vysvetlenie nájdeš v päťcípej hviezde. To je už učivo pre pokročilých.

Vytlačiť Vytlačiť