Lietajúce taniere

Zo snehuliaka sa stavajú lietajúce taniere, aktivujeme jadrové hlavice.
Aktivovaná prvá hlavica.

Stojíš v rade, kde človek hľadá vinníka? Používaš laser, robíš laseru šou, jeden druhého spáli, bez milosrdenstva.

Človek sa cíti fyzický sám, potrebuje porozumenie. Pomalým dýchaním aktivujem prvok kovu. Viem, že je to prvá energia, kde sa nachádza moja myseľ, moja príjmová kancelária, aby som aktivoval prvú snehovú nádielku jadrovej hlavice. Všetko má svoju vôňu. Tu sa prejaví spolupráca rúk a nôh mojich blížnych z časopriestoru. Aký mám úmysel?
Vidíš božieho posla? Vitaj. Hráš ďalej. Aktivoval si jadro, kde sa nachádza len prítomný čas. Vidíš z času priestoru ako blížni používajú nohy, ako používajú ruky, aby prvá hlavica fungovala. Tomu sa hovorí: Mať víziu.
Hľadáš vinníka? Prehral si! Páliš, bez milosrdenstva. Nachádzaš sa v temnote, bez vízie.

Aktivovaná druhá hlavica.
Stojíš v rade, kde neriešiš situácie? Myslíš si, že sa to ťa netýka. Semeno padlo do skál. Tvoje telo pomaly kamenie.
Človeku nespravodlivosť vŕta v hlave. Pomalým dýchaním aktivujem prvok voda. Viem, že je to druhá energia čistoty, kde si staviam druhú guľu, učím sa ovládať druhý lietajúci tanier, kde je všetko postavené na slove. Slovo je moja projektová kancelária, kde sa aktivuje druhá snehová guľa jadrovej hlavice. Všetko má svoj zvuk, svoju hudbu, aktivácia sluchu, načúvanie božej dokonalosti, božej pravde. Aký máš postoj k životu?
Čakáš na druhých, že to urobia za teba? Prehral si, tvoje telo kamenie. Mozog človeka nevyužíva svoju kapacitu. Nič nepočuje. Je otrávený nepoznanou vôňou.
Vidíš svoju možnosť pokroku? Vitaj, pokračuješ v hre. Tvoríš druhú guľu, poznávam hudbu vône. Tu je tvoj projektový tím, tvoja vlastná hruď: „Pľúca a srdce.“

Aktivácia tretej hlavice.
Stojíš v rade, čo hovoria ľudia? Tento rad nepoužíva svojho ducha. Nechávaš sa udupať davom ľudí. Semeno padlo na cestu.
Človek sa narodil, aby myslel a projektoval pre činnosť tretej hlavice. Pomalým dýchaním, aktivujem prvok svetlo. Prvok svetlo prijíma mozog. Voláme to pochopenie. To, čo mám pochopené, to mám strávené, aktivovaná je moja tretia hlavica, tretí môj lietajúci tanier. Ako sa staviaš k životu?

Čo robia druhí, robíš aj ty? Prehral si. Dav ťa ušliape.
Zamýšľaš sa, aby si pokrokovo žil! Vitaj, pokračuješ v hre! Tvoríš tretiu guľu, chytáš sa svojej šance, kde je celý tráviaci systém, kde sa čistí prvá guľa – prijímaná kancelária, lebo ty sám si sa tak rozhodol, aby si si vybudoval projektový tím, projektovú kanceláriu.

Aktivácia štvrtej hlavice.
Pracuješ v rutine života, lebo pracovať a zarábať na chleba treba. Prinášaš 30% úrodu. Si ušiačikom, s ktorým sa manipuluje.
Človek dostal šancu prvku ohňa, kde sa nachádza štvrtá hlavica voláme ju hmat. Máš informáciu, ktorú treba overiť. Dôveruj, ale preveruj.
Dôveruješ, ale nepreveruješ? Prehral si, ľudia to zneužívajú, manipulujú s tebou, vytrhnú ti tvoje srdce.
Dôveruješ, ale preveruješ! Vyhral si svoje srdce! Si pozvaný ďalej hrať hru božieho tvorcu. Hru o zdravé hmatateľné telo.

Aktivácia štvrtej hlavice.
Pochybil si, prebudil si ducha, druhej kategórie, stíšil si sa, podrobil si sa tlaku svojich blížnych. Prinášaš 60% úrodu. Si spojkou, pomocnou rukou blížneho, napĺňaš svojmu blížnemu jeho sny.
Človek dostal šancu overovať slová v praxi, kde aktivuješ piatu hlavicu, prvok zem, svoju chuť k činnosti, pohybu tela. Máš slovo! Máš receptúru, ktorá má svoju olympiádu. Chceš svoju prácu robiť profesionálne? Vyhral si, postupuješ ďalej. Vyhral si zdravé telo.
Robíš lebo musíš? Treba platiť hypotéku, uživiť seba, rodinu? Prehral si! Tvoje telo chorľavie.

Aktivácia šiestej hlavice.
Tak ako božie dieťa, bez akýchkoľvek pochybnosti, stíšiš sa, aby si zobudil ducha 100% výkonu. Prebúdzaš naslovovzatého majstra v časopriestore, ktorý vytvára umelecké dielo v danom obore. Spúšťaš filmový dokument z času, priestoru! Plníš svoje sny. Prijal si pomocnú ruku z časopriestoru.
Človek dostal šancu byť spokojný, aktivovať prvok strom, svojim pohľadom aktivuje lásku. Využívaš šancu originálneho ducha, kde stojíš Ty, ako strom poznania, kde sa poznáva láska: aktivita.

Zvládaš cestu duchov? Od začiatku až do konca? Vitaj. Máš zdravého ducha pre všetky časy.

V Bardejove 29.04.2019

S pozdravom a úctou Matejová

Vytlačiť Vytlačiť