Zlatý gejzír

Človek je nádobou zlatého prameňa gejzíru v nultej čakre, pre aktiváciu mínus prvej čakry, tak získava čestnosť – hygienu úst.

 • V prvej čakre ,,dokonalosť“ Univerzum – Slnko – čuch – pľúca, hrubé črevo – energia s ľahkosťou rozvetví: A – čistí mozog črevami, B – spravuje pevný chrup. Otázka znie: Mám/š/ pravidelnú stolicu zlata? Áno, mám/š/ správne nasmerovaný slnečný lúč pre spracovanie, alebo udržanie svojich fontán pre obnovu buniek a tým spravujem/š/ pevný chrup v ústach. Nultá čakra sa spája s prvou čakrou
 • V druhej čakre ,,tvorivosť“ – planéta Merkúr – pohlavné orgány – zdravý hormonálny systém – pracuje so sliznicou sliny. Otázka znie: Mám/š/ v poriadku pohlavné orgány? Mám/š/ čistú slinu v ústach. Nultá čakra sa spája s druhou čakrou
 • V tretej čakre ,,možnosti“ – planéta Venuša – sluch – obličky, močový mechúr – čisté čestné slovo – práca s jazykom. Otázka znie: Mám/š/ čistý jazyk? Mám/š/ čistý povlak jazyka? Nultá čakra sa spája s treťou čakrou
 • V štvrtej čakre ,,otec – slovo a matka skutok“ – planéta Zem – chuť – žalúdok, pankreas, slezina – spravuje chute slín slizníc. Otázka znie: Mám/š/ spracované chute slín? Mám/š/ zdravú sliznicu, som/si/ spojený/á/ s nultou čakrou ,,základ života“. Nultá čakra sa spája so štvrtou čakrou
 • V piatej čakre ,,počujem/š/ slovo života“ – planéta Mars – mať prístup k novej pokrokovej inteligencii ,,poznávať receptúry“ – zrak – žlčník, pečeň po prvýkrát ,,Mojžiš naberá skúsenosti na kráľovskom dvore“, sluchom sa otvárajú oči, to čo hovorím/š/, učím/š/ sa, vidím/š/. Otázka znie: To čo sa hovorí, aké má následky? Plodné? Neplodné? Odpoveď poznám/š/, mám/š/ prepojenú prvú čakru ,,dokonalosť“ s piatou čakrou – počujem/š/ slovo života
 • V šiestej čakre ,,vidím/š/ slovo života – planéta Jupiter – poznať receptúry – zrak – pečeň, žlčník po druhýkrát ,,Mojžiš vedie ľud“, to čo hovorím/š/ v prítomnej chvíli, stáva sa skutkom. Otázka znie: Žijem/š/ tu a teraz? Moje rozhodnutie: Mám/š/ plodné výsledky, mám/š/ prepojenú druhú čakru ,,tvorivosť“ so šiestou čakrou ,,vidím/š/ slovo života“
 • V siedmej čakre ,,rozum slova a skutku života“ – planéta Saturn – mám/š/ zodpovednosť rozumu, spájam/š/ seba a ľud s Božou dokonalosťou, mám/š/ tvorivé fluidum – synchronizáciu symbiózy, mám/š/ spojenie so zlatou nádobou v tretej čakre ,,možnosti“ a so siedmou čakrou – ,,rozum slovu, skutku života rozumie“
 • V prvej časti aury ,,blana kvetu života“- planéta Urán – spája sa zlatý gejzír s nultou čakrou – pevný základ života a so štvrtou čakrou – hmat – srdce, tenké črevo – mať čestného otca ,,slovo“ a viditeľnú matku ,,skutok“ – Mojžiš v troch podobách – rodí sa vo mne/v tebe/
 • V druhej časti aury ,,škrupina plodu života“ – planéta Neptún – spája sa zlatý gejzír s prvou čakrou – dokonalosť, a s piatou čakrou – počujem/š/ slovo života – Mojžiš v troch podobách – učím/š/ sa pri kráľovskom dvore
 • V tretej časti aury ,,zdravá bunka“ – planéta Pluto – spája sa so zlatým gejzírom s druhou čakrou – tvorivosť a so šiestou čakrou – vidím/š/ slovo života – Mojžiš v troch podobách – vediem/š/ ľud
 • Sloboda psychiky a fyziky – štartovacia dráha – váhy života, spájajú sa so zlatým gejzírom s treťou čakrou – možnosti a so siedmou čakrou – rozum slova a skutku – Mojžiš v troch podobách – ako vediem/š/ svojím životným vzorom ľud? K poznávaniu? Alebo chamtivosťou – závisťou k zániku?
 • Univerzum čaká človeka s otvorenou náručou. Zvládam/š/ testy života? Tu hovoríme o prebudenom koreni života – mínus prvej čakry – v kolobehu života, ktorá aktivuje jadro: slovo vidím/š/, počujem/š/ v plnej činnosti, mám/š/ fluidum – synchronizáciu symbiózy koruny života
 • Nultá čakra – pevný základ Boha Univerzum sa spája s -1 prvou čakrou: koreňom života pre kolobeh života so živlami, som/si/ živený/á/ pre čestnosť slova a následný kvalitný skutok
 • Nultá čakra – pevný základ Boha Univerzum sa spája s -2 čakrou koreňa života pre kompas života ,,prvkami vzduch, oheň, voda, zem“, pokojnými vodami tela
 • Nultá čakra – pevný základ Boha Univerzum sa spája s -3 čakrou koreňa života pre rovnocennosť – váhy života psychiky – duchovna a fyziky – mať zodpovednosť za zdravé telo
 • Nultá čakra – pevný základ Boha Univerzum sa spája s -4 čakrou koreňa pre rovnodennosť – vedieť začať ,,kohút kikiríkí“ a vedieť ukončiť ,,sliepka uteká po západe slnka na svoje bidlo“ – koniec koncertu – posledná nota
 • Nultá čakra – pevný základ Boha Univerzum sa spája s -5 čakrou klíčkom pre 24. hodín dennodenne, takzvaný klin v rukách, v nohách pre zručnosť človeka
 • Nultá čakra – pevný základ Boha Univerzum sa spája s -6 čakrou, puknutým semenom pre nový rast – mať chcelosť a vytrvalosť priúčať sa novému
 • Nultá čakra – pevný základ Boha Univerzum sa spája s -7 čakrou živým semenom, pre prijatie nových kvalít života a so 7. čakrou čistým rozumom života, tým sa zohrajú – spária mínus a plus, vo vzájomnú synchronizáciu symbiózy – fluidum

Dnešný dátum 26.03.2024 nám pripomína zlatý gejzír: ,,pravidelnú stolicu“ pre čistenie mozgových buniek a následné funkčné orgány tela s obručami obnovy fontán slnečnej sústavy, pre hygienu úst

 1. 2 x 0. = pevný základ čestnosti pre slovo: ohýbať telo skutkom ,,a slovo sa skutkom stalo a prebývalo medzi nami“ vedomé, podvedomé, karmické, dedičné, pôsobiace na mňa, teba, rodinu, obec, štát, národ, kontinent, planétu Zem s obručami tlaku gejzírov spojených a kontrolovaných slnečnou sústavou
 2. 3 x 2. = stíšim/š/ sa pre horeuvedené fontány s jasným cieľom – hygienu úst, byť dobré médium psychiky pre funkčnosť fyziky
 3. 1 x 3. = dávam/š/ všetkému čas, pre hmatateľné fontány zdravého tela, kontrolované slnečnou sústavou pre hygienu úst
 4. 1 x 4. = pre plodnosť života, fluidum – vzájomná synchronizácia symbiózy je v zdravom plodnom pohybe, podľa horeuvedených programov
 5. 1 x 6. = pre nové pokrokové slovo – nápad, stišujem/š/ sa pre počutie psychiky – duše, tak následne fyzika robí koordinovaný pohyb, mám/š/ dokonalú hygienu tela

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 26.03.2024

PS: myšlienkou – psychikou sa sťahuj do seba ako harmonika, tým vytvorím/š/ tlak a rozohrejem/š/ telo – fyziku

Vytlačiť Vytlačiť