Vyššie Ja

Vyššie Ja je zásluha čistej inteligencie pre lásku, dosiahnutá stíšením sa, nájsť svoju čistú prapodstatu – zozbierať korienky mojej, tvojej Božskej osobnosti. Silnieť cez blížneho, tým pevne riadiť svoje telo: myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou k vyššiemu Ja, dosiahnuté láskou ku blížnemu. Pretaviť strach, zlosť, krivdu … pýchu manipuláciu k blížnemu, premeniť energiu ukotvením slnka v sebe vo všetkých pozorovateľov piatich zmyslov pre výživu tela. Rozdelíme sieť na tri základne polohy vo štyroch odvetách pre riadenie myšlienok, slov, skutkov odbornosti. Každý má právo na svoju identitu. Poznávame dva vzory: Kohút a vajce a strom poznania.

 1. každému rovnako plynie čas 24 hodín dennodenne, poznávať seba, poznanie svojej osobnosti potrebuje vojenský rešpekt 24 hodín dennodenne /plaziaci sa had -5/
 2. čas delíme na dva základné tábory 24 hodín dennodenne. 24 hodín dennodenne delíme na čísla 14+10 a tým vytvárame: A konštruktívny – tvorivý úsek prapodstaty svojho života, niť života je živá, alebo mŕtva – načúvame cez svojich blížnych a tak niť života je udržiavaná, alebo prebúdzaná s vážnosťou vyššie Ja. B deštruktívnym – likvidačným postojom opičeným sa, prepáli si niť života falošnou celebritou. Falošná celebrita je nadmernou úctou a ich vlastné zákony, kde upriamime svoju pozornosť – slnko života a tým lúčom slnka prepálime svoju niť života. Zapadneme v dave ako tisícročná voda, plánovaná potopa sveta, to je strácanie svojej originality, zrúti sa človek ako domček z karát pri myšlienkach, slovách, skutkov, odbornosti, ničí, potápa vedomé strednú vrstvu – slnko svetla života, kde nás napomína veta: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého. /rovnodennosť života -4/
 3. rovnocennosť pred Univerzum, rešpekt váh: Je čas, Ja a blížni, vyslobodiť sa globálne zo zaklatia tiaže padlých anjelov v človeku, čo je to ponižovanie – odstrihnutá niť života, alebo povyšovanie – prehorená niť života celebritami. /rovnocennosť života -3/

Každý svojim poznávaním je kohútom, čas ukáže každému, ako sedel vedomé na svojom vajci. Čo sa z vajca vyliahne, to sa časom prejaví na tele, každý sám sedí na svojom zadku – na prvej čakre ako sliepka, stavia si svoj chrám – telo: strom poznania. Obdarený skúsenosťami života ukotvíme sa, uchopené príležitosti, použité konštruktívne skúsenosti nachádzajú prapodstatu čistoty cez blížneho:

 1. Osobné Ja – korienky života /kompas života -2/
 2. Slnko zmyslov osobnosti Ja: čuchom voňať, sluchom počuť, zrakom vidieť, hmatom cítiť, chuťou chutnať nasýtenosť sa slnka k blížnemu zo svojej prapodstaty/vy ste vo mne a Ja som vo Vás/ – korene života /kolobeh života -1/
 3. S láskou k blížnemu som, si prežiarila každý tieň v sebe, tým sa v prítomnej chvíli sýtim svetlom slnka, prebúdzam sa do nového rána, nachádzam svoju prapodstatu – koreň života – spojenie s Univerzum /pevný základ života 0/

Sme pevný v základoch? Pýta sa planéta Pluto. Pomaly odchádzam, dávam Vám novú šancu, vyslobodiť sa z jarma hriechu, ktorú si vrháte na seba: ponižujete sa povyšujete sa, hoci máte odkaz vo vete: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“ – dovoliť si vo svete rásť, prvou trojicou, kde nachádzame slnečnú sústavu od pása dolu: hviezda Slnko – prvá čakra, planéta Merkúr – druhá čakra, planéta Venuša – tretia čakra

 1. Používaním hviezdy ,,Slnko“ svetla života otváram si prvú čakru – dokonalosť, pozorovaním a trénovaní dokonalého pohyb rastu osobnosti v praxi. Sústredením sa, držať si svoje osobné lano ,,nit“ života, ktoré sa skladá z: myšlienok, slov, skutkov, dotýkať sa odbornosťou neba – grilovať sa slnkom, tým prebúdzam blížneho, dávam si možnosť, ugrilovať ho slnkom – prebudiť ho k životu. Je to rozhodnutie v prítomnej chvíli, ktorou cestou sa vyberiem. Pôjdem na nástupište korábu proroka ,,Noe“, chcem sa pripraviť čeliť dnešnej potope sveta. Duchovný prorok Noe čaká každého človeka ako krkavca, pre prácu s emóciami. Noe vypustí krkavca nad vodami, aby preveril vetu: A slovo sa skutkom stalo a prebývalo medzi nami – poučme sa z histórie. Zaslepenosť neveriaceho Tomáša nosíme v sebe, treba sa ubezpečiť – pripomenúť si: Tomáš ,,to-máš“ v sebe, natrénuj si to, tým postojom sa krkavec vracia na koráb svojej prapodstaty, da si osobnú šancu, precítil sám seba v dokonalosť – ukotviť sa. Prestaňme si z blížneho robiť hlupáka, uveriť, že blížni sú materiálom pre napredovanie a tým sa zoznamujeme s dokonalosťou prvého Božieho príkazu: ,,Ja som pán Boh tvoj, nebudeš mať iných Bohom okrem mňa, aby si sa im klaňal“, potvrdeným správnosti príkazu je gramatika slovných druhov: ,,podstatné mená“ – podstata živená prapodstatou dokonalého Božieho zámeru ,,Boha Univerzum“
 2. Používaním planéty ,,Merkúr“ otváram druhú čakru – tvorivosť. Pozorovaním a trénovaním, čo kde treba, dekorujeme dokonalosť svojej osobnosti. Plynutím času, znalosťou pozitívnej mysle, každého griluje na slnku svetla života a tým naberám/š/ materiál skúsenosti, som, si tvorivý – konštruktívny. Cestujem/š/ na korábe proroka ,,Noe“, pripravená/ý/ čeliť potope – nevedomosti v remesle, alebo k prírode. Usmerňujem/š/ svojich blížnych: myšlienkami, slovami, skutkami, dotýkam/š/ sa dokonalého neba, tým sa vnútro človeka stáva holubicou, ktorá si nakupuje náradie pre svoju plnú realizáciu. Dávaj pozor na kritiku ,,deštruktívnosť“, možnosť nákupu náradia sa utopí, Boží dar zaznamená zatratenie, hovorí o tom druhý Boží príkaz: ,,Nevezmeš mena Božieho nadarmo“, potvrdeným správnosti príkazu je gramatika slovných druhov: ,,prídavné mená“. Som, si slobodou psychiky a fyziky, ktorá je prepojená/ý/ prapodstatou dokonalosťou Boha Univerzum. Som, si vytrvalý v grilovali slnkom svetla života, našla som, našiel si prapodstatu – druhý stupienok do neba
 3. Používaním planéty ,,Venuša“ otváram tretiu čakru – možnosti. Pozorovaním a trénovaním, čo kde treba, zamýšľaním sa novodobo, dekorujem dokonalosť svojej osobnosti. Plynutím času, znalosťou pozitívnej mysle na každého, grilujem/š/ sa slnkom svetla života a tak vzniká spracovaný materiál skúsenosťami, sme tvorivý – konštruktívny s neobmedzenými možnosťami v neobmedzenom časopriestore. Cestujem/š/ na korábe proroka ,,Noe“, pripravená/ý/ čeliť potope – usmerňujem/š/ svojich blížnych: myšlienkami, slovami, skutkami, mojím úprimným úmyslom je: dotýkať sa dokonalého neba, tým sa vnútro človeka stáva holubicou, ktorá má nakúpené náradie pre svoju plnú realizáciu. Kritika ,,deštruktívnosť“ utopí sa, rozloží sa na nové prvky pripravené na pokrok, dar Boží zaznamenal úspech v ľudských rukách, tam kde žiadam/š/ tam kde stojím/š/, hovorí o tom tretí Boží príkaz: ,,Spomeň si, aby si deň sviatočný svätil“, potvrdeným správnosti príkazu je gramatika slovných druhov: ,,slovesá“. Som, si slobodou psychiky a fyziky spojená/ý/ prapodstatou dokonalosťou Boha Univerzum, situácia vytrvalá pri grilovali slnkom svetla života, rozpúšťa všetko v sile lásky, kde sa dostávame nad pupok sveta, holubica opúšťa koráb, proroka ,,Noe“ som, si zodpovedný za svoju prapodstatu

Dnešný dátum 12.03.2023 nás posilňuje:

 1. 2 x 0. = som, si pánom vo svojich základoch, mojou detskou zvedavosťou pre čistotu k blížnym, zaznamenávam slnko svetla, pre rast stromu poznania, mojej spevňujúcej sa osobnosti
 2. 1 x 1. = som, si Božím dieťaťom, všetci sme si navzájom stavebným materiálom chrámu Božieho, hľadaním riešenia nájdeme pozitíva, používame svetlo života – konštruktívnosť. Hľadaním paste – negatíva, slúžime deštruktívnosti – stávame sa červami rozkladu svojej osobnosti
 3. 3 x 2. = stíš sa, napájaš sa na svoju prapodstatu duše, ktorá spracováva materiál pokroku ,,pre prijatie blížneho“ pre stavbu tela – chrámu Božieho
 4. 2 x 3. =daj všetkému čas, každý pre každého je korábom, kde každý v každom hľadá slnko svetla života – pevnú zem pod nohami si vytvára každý sám

Drž blížneho hore ako hostiu, kým sa prebudí tvoja prapodstata duše a duch spracuje materiály tela – výživu tela. Daj si otázku: S akým duchom pristupujú moje zmysly ku svojim blížnemu, aby nasýtili orgány tela? V prítomnej chvíli, vždy sa niekto ponúka? Odpoveď pozná vedomý prebudený človek. Neprebudený človek čaká na svojho princa, na svojho hrdinu, kedy, kto mu požehná, v podvedomí vie, že je kresadlom, obetným baránkom pre materiál strateného slnko života. Každý sám svojou vytrvalosťou zapáli kresadlom nový olympijský oheň – slnko svetla života – daruje sebe a blížnemu dych života. Dáš požehnanie – prijímam blížneho, zakrešem/š/si posvätný oheň – lana nite života, tvoreného: z myšlienok, slov, skutkov a odovzdávaní svojej odbornosti, tým sa znásobí svetlo nite života. Sme jedno spoločenstvo, jeden koráb, pomnožený svetlom svojich blížnych.

Plaziaci sa had – 24 hodín dennodenne nás posilňuje:

 1. 12 – prebudený človek používa vyššie Ja v prítomnej chvíli
 2. 03 – dám, daj všetkému čas, nech sa rozžiaria nite svetla – spracovaný materiál mojej, tvojej osobnosti
 3. 20 – som, si generál major pre vízie života, používam šiesty Boží príkaz: ,,Nezosmilníš“, ktorý je podporovaný Slovenským a Českým národom v gramatike slovných druhov: Príslovky
 4. 23 – som, si armádnym generálom svojej zrelosti, používam deviaty Boží príkaz: ,,Nepožiadam/š/ manželku blížneho svojho“, ktorý je podporovaný Slovenským a Českým národom v gramatike slovných druhov: ,,Častice“. Viem, že častice sú mojím, tvojím posvätným ohňom živého ducha života, tvoreného každou prítomnou chvíľou

Čo sú to duchovné kasty? Duchovné kasty sú niťou života, kde krešeme a udržujeme posvätný oheň. Ako delíme duchovné kasty? Duchovné kasty sú deliteľné nite v kolobehu života, delí sa: A – nepokojné a pokojné myšlienky, B – nepochopené a pochopené slova, C – slovo zrealizované a nezrealizované, D – slovo odovzdané a neodovzdané

Vyššie Ja, je hodina dvanásta držania svetla života bez akýchkoľvek tieňov.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 12.03.2023

Vytlačiť Vytlačiť