Veľký tresk

Všetko má riešenie, moje šťastie je jednotou medzi telom – fyzikou a dušou – psychikou. Všetko, čo sa mi nepáči, lomím pečať nevedomosti v spojitosti medzi slobodnou vôľou môjho – tvojho šťastia, tým vytváram nový priestor veľkého tresku – otváram nový program pokroku. Všetko je o viere v dokonalosť Božiu, zistiť, čo je živé – tvorivé a čo spí – je výdatným hnojivom pre blížnych – prebúdzať v nich osobného génia. Všetci sme piloti svojho tela s rovnakým základom, s rovnakým učením. Dôveruj, ale preveruj kvalitu svojho života, stará doba je o semene – panstve a o hnojive – chudobe spiaceho génia. Nová doba je o veľkom tresku: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“, otváranie nových pokrokových programov a následné preverenie poriadku v spojitosti s Univerzum pre využitie jednoty: psychiky a fyziky.

Včera sme si zopakovali prvú lekciu, cez trojicu – vidličku s tromi zúbkami, to sú návyky ako dosiahnuť svoj cieľ vytrvalým tréningom. V druhej lekcii, sme zobrali štvor zúbkovú vidličku – pre vychytanie múdrosti, odstrániť nedostatky nátlaku – tlaku, lebo história hovorí, že nátlak vždy sa odzrkadlí: zlo prinieslo dobro a dobro prinieslo zlo. To, čo sa nám javí dobro a je samozrejmosťou rutiny života, vytvára prebytok pre nové úsporné hodnoty života otvorenia nových programov veľkého tresku – váh: Ja a blížni sú v stálom boji o moje, rodinné, obecné, štátne, kontinenty planéty Zem o spoločné ukotvené šťastie v kolobehu života.

Každý buduje svoje šťastie to, čo myslíš, hovoríš, robíš, ukazuješ pre kolektívne zmeny viery v dokonalosť Boha Univerzum

  1. nová doba – Ja užívam kolektívny majetok a prispievam svojou originalitou veľkého tresku, plne si uvedomujem: vždy je v stávke moje šťastie, zdravie, pokoj
  2. stará doba – Ja využívam svoj majetok, ktorý som krvopotne nazhromaždil /a/ pre svoj rod, časom spadne – roztriešti sa na všetky strany ako domček z karát, hovoria rôzne skúsenosti histórie

Dnešný dátum 25.01.2023 nás posilňuje:

  1. 2 x 0. = pevný základ šťastia je v každej situácií overovaný vo veľkom tresku – spoznávať nové: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“ – každý má rovnaký základ, pre riadenie svojho a kolektívneho sveta, nachádzať nebo – výsledky zdravého rozumu v spojitosti s Univerzum
  2. 1 x 1. = som, si esom svojho života Božieho dieťaťa, každý úmysel si povinný konfrontovať veľkým treskom dokonalých váh: ,,Moje šťastie, zdravie, pokoj ku mne!“, výsledok sa objaví v tvojom rode a rozteká sa ako voda po obci, štáte, kontinente, po planéte Zem
  3. 3 x 2. = stíš sa, si pilotom /psychika/ svojho tela /fyzika/ riadiš sedem čakier sveta – sedem tiel, som, si sám pre boj veľkého tresku, vždy ide o moje – tvoje šťastie, zdravie, pokoj rodu dokonalých váh
  4. 1 x 3. = daj všetkému čas, kolobeh života nového potomstva pri užívaní spravodlivosti nám otvára ústa v nemom úžase, čo všetko ako bioroboti sú, sme schopní /veľkým treskom otvárame informačné pole nových možností – surfovanie v neobmedzenom časopriestore/
  5. 1 x 5. = pre prijatie blížneho, boj všetkých časov súperenia zničil na planéte Zem Raj, obnovíme svoju pozíciu dokonalého stvoriteľa a prijmeme pravidlá veľkého tresku, nie kto je lepší, nevieš aké genetické programy potrebuješ spracovať osobne, alebo kolektívne pre odpoveď vety: ,,Prečo som sa narodil tu a teraz?“, lebo chcem odhaliť tajomstvo cez svojho blížneho najdôležitejšej vety: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“ – veľkého tresku pre vetu: ,,Ani ako nevidelo, ani ucho nepočulo, čo Boh pripravil pre tých, čo ho milujú“

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 25.01.2023

Konzultanti: Beáta Vojčíková, Mária Bednárová

Vytlačiť Vytlačiť