Veľký piatok

Veľký piatok nás napomína, pros a ďakuj pre rebrík do neba – pevné šteble – okruhy slnečnej sústavy pre zdravý tlak fontán obnovy orgánu – svalu tela. Ponížený človek je múkou zrna – nedokáže mať správny tlak fontán pre spojitosť puzzle, nemá pevné hniezdo – v rodine, v obci, v štáte, v národe, v kontinente, nevie gazdovať v jeden celok. Povýšený – pyšný človek je kamenným zrnom – nedokáže puzzle rozložiť a spojiť, má uvarený mozog týra rodinu, obec, štát, národ, kontinent, nevie gazdovať zničí – obetuje jeden celok.

Dnes 29.03.2024 si do tabuľky pripíšeme 21. bod zákona: A – garantovaná dospelosť Ameriky, B – spojitosťou s múdrosťou sliepky, ktorá má dokonalú zodpovednosť pre nové potomstvo pre 10 Božích prikázaní.

Možnosti človeka tretia čakra: ,,11″ – vytrvalosť. Každý bod je vyvážený druhým bodom – váhami života. Súčet bodov je vždy 22, kde nachádzame polovicu čísla 11 – vytrvalosť života

 1. 12 – 10 bod v kruhu – štvrtá čakra /otec slovo a matka skutok/ a druhá čakra /tvorivosť/: Ja som pán Boh tvoj, nebudeš mať iných Bohov okrem mňa, aby sa im klaňal
 2. 13 – 9 bod v kruhu piata čakra /počujem/š/ slovo života/ a prvá čakra /dokonalosť/: Nevezmeš Božie meno nadarmo
 3. 14 – 8 bod v kruhu šiesta čakra /vidieť slovo života/ a nultá čakra /základ života/: Spomeň si, aby si deň sviatočný svätil
 4. 15 – 7 bod v kruhu siedma čakra /rozum slovu a skutku rozumie/ a mínus prvá čakra /kolobeh života/: Cti si otca svojho i matku svoju
 5. 16 – 6 bod v kruhu prvá časť aury /blana kvetu života/ a mínus druhá čakra /kompas života/: Nezabiješ
 6. 17 – 5 bod v kruhu druhá časť aury /škrupina plodu života/ a mínus tretia čakra /rovnocennosť/: Nezosmilníš
 7. 18 – 4 bod v kruhu tretia časť aury /zdravá bunka/ a mínus štvrtá čakra /rovnodennosť/: Nepokradneš
 8. 19 – 3 bod v kruhu sloboda psychiky a fyziky a mínus piata čakra /24. hodín dennodenne/: Nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu
 9. 20 – 2 bod v kruhu rozhovory s Bohom Univerzum a mínus šiesta čakra /mesiac – archa zmluvy/: Nepožiadaš manželku blížneho svojho
 10. 21 – 1 bod v kruhu dospelosť – zodpovednosť a mínus siedma čakra /zem/: Nepožiadaš majetku blížneho svojho, ani ničoho čo jeho je

Dnešný dátum 29.03.2024 – veľký piatok nás vyzýva k zodpovednej zodpovednosti:

 1. 2 x 0. = pevný základ desať Božích prikázaní pri zodpovednosti poznania ohňa svetla
 2. 3 x 2. = stíšim/š/ sa, pre načúvanie blížneho, je zadaná nota počutia a videnia rozumom, pri zodpovednosti poznania ohňa svetla
 3. 1 x 3. = dávam/š/ všetkému čas na pochopenie, tak informáciu spracujem/š/ ako puzzle, a informáciu rozložím/š/ ako puzzle, pri zodpovednosti poznania ohňa svetla. Ináč informačné noty semien zuhoľnatejú – skamenejú – zhoria v plameňoch života. Uvedomím/š/ si pýchu?
 4. 1 x 4. = pre plodnosť života, máme 21. poschodí, sme v 21 storočí, máme takzvaných 21. letokruhov slnečnej sústavy, ktoré sa rútia po koľajniciach ako vlak vesmírom, sme cestujúci vo vlaku obhajoby: zdravia, šťastia, psychickej pohody, bude cestovať len ten, kto vie, aký program je v každom vozni
 5. 1 x 9. = pre múdrosť života, Boh a vesmír je dokonalosť, Boh ukryl dokonalosť do každého človeka, aby sa sám vyzobal dennodenne zo svojho veľkonočného vajíčka – poskladal svoje puzzle

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove 29.03.2024 www.immanuel.eu

Vytlačiť Vytlačiť