Váhy sú anjelské krídla človeka

Váhy súdu človeka – ponižovanie, alebo povyšovanie: Ja a Blížny, rešpekt pred rôznymi frekvenciami systémov anjelských krídel. Predstavme si svoje krídlo, ktoré má šestnásť bodov učiva, trup je lietadlom – Bohom Univerzum je planétou Zem pre človeka – orgánov tela, a druhé zrkadlové krídlo so šestnástimi bodmi učiva je úcta k blížnemu získaná detskou zvedavosťou. Jedno krídlo je osobnosť človeka Ja, druhé krídlo sa zrkadlí v úcte k blížnemu detskou zvedavosťou pochopiť – otec, overiť systém v Božích pravidlách – matka, tým si vytvárame anjelské krídla človeka, pre trup zdravých orgánov tela.

Trup lietadla je jadrom pre dokonalé váhy, počíta sa od planéty Pluto, až k špičke krídla: Ja – ľavé krídlo, a Blížny – pravé krídlo, koho označíte, je to pravé zrkadlové krídlo pre vzlet energií koordinovaného pohybu tela. Pri emócii nie, stíšime sa, aby sme energiu v prítomnej chvíli recyklovali a tak si dobíjali baterky, udržali zdravý kmeň života. Dávajme pozor na ponižovanie, hundranie, je to materiál na recykláciu nabíjania batérií sily človeka. Pri emócii áno, stíšime sa, aby sme si udržali nabité baterky – zdravú korunu osobnosti. Dávajme pozor na pýchu kritiky vyvyšovania, lebo koruna osobnosti vysychá zo stromu poznania.

Krídlo – krídla osobnosti v Božích pravidlách lásky: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého.“

 1. planéta Pluto – čerstvosť a zrelosť človeka
 2. planéta Neptún – chuť plodu človeka
 3. planéta Urán – afrodiziakum kvetu človeka
 4. planéta Saturn – rozum umu človeka
 5. planéta Jupiter – vízia človeka
 6. planéta Mars – počuť Boží hlas cez človeka
 7. planéta Zem – mať otca – semeno človeka, mať matku – vynosená trpezlivosťou plodnosť človeka
 8. planéta Venuša – mať možnosti rozkvetu vývoja človeka
 9. planéta Merkúr – rešpekt pred živými pravidlami života človeka
 10. Slnko – dokonalé pravidlá života človeka
 11. základ ukotvenia človeka
 12. cirkulácia energií človeka
 13. rovnosť systémov pre anjelské krídla človeka
 14. kolobeh života človeka
 15. ručičky života – hodina – malá ručička hodiniek zastupuje studené farby, minúta – veľká ručička hodiniek zastupuje teplé farby, sekundová ručička – prítomný okamih: pros – recykluješ staré udalosti – trávi ti, ďakuj – udržiavaš inteligenciu napredovania osobnosti v dokonalých pravidlách lásky človeka
 16. zdroj sily života pre človeka je vojenská disciplína, ktorá trestá dezertérov na mieste – zanedbaná úcta k sebe, alebo k blížnemu ničí krídla človeka. Odmeňuje sa preverená čestnosť udržiavaných pravidiel lásky pevnými, pružnými krídlami

Anjelské krídla človeka sa zrkadlia cez blížnych, ktoré sú slnečnou sústavou. Orgány tela sú trupom lietadla, zrkadlia sa cez kontinenty planéty Zem pri dodržiavaním Božských pravidiel systémov:

 1. pľúca, hrubé črevo – Ázia
 2. obličky, močový mechúr – Amerika
 3. pečeň, žlčník – Európa
 4. srdce, tenké črevo – Afrika
 5. žalúdok, pankreas, slezina – Austrália
 6. rozum, um – severný pól
 7. plodnosť života – južný pól

Človek je živým anjelom, krídla dostal v sile slnečnej sústavy a trup v sile planéty Zem, počíta sa úcta k sebe, ktorá je jedným krídlom, úcta k blížnemu, ktorá je druhým krídlom, tým si tvoríme trup – úcta k systémom na planéte Zem. Tu sa dozvedáme, ako je to s padlými anjelmi, kde sme si krídla dolámali, spálili … . Každý sám si opatruje svoje krídla a udržiava zdravý trup: 16+16+1=33. Si Vykupiteľom svojho tela, Božím anjelom máš: Spásonosné myšlienky, slovo hodné Ježiša, skutky Kristove a Mesiáš na kríži zomiera – staré návyky opúšťame, aby sme si dopriali dokonalosť Univerzum. Hymna lásky: staré opustíš, aby si nové mohol prijať. Si živou osobnosťou planéty Zem?

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 01.07.2022

Konzultant: Beáta Vojčíkova, Lucia Sobolčíková

Vytlačiť Vytlačiť