Úmysel

Úmysel je viera v hĺbku života spojená s pohybom s otcom Univerzum a matkou planétou Zem, to nám prináša plodné výsledky diela, mojej, tvojej tvorivej práce. Náboženstva odklonili túto Božskú silu systému EKG pre nevedomosť, vloženú do človeka a do všetkého, na čo pozrieš, počuješ, voniaš, chutnáš, hmatáš má pevné jadro DNA a prehrávač – rozum.

  1. myseľ otvára základy života pre pohyb riadenia štyrmi prvkami: vzduch, oheň, voda, zem
  2. slovo otvára základných päť prvkov: kov, voda, strom/drevo – drevený jazyk/, oheň, zem
  3. skutok otvára riadenie a prehrávač siedmych prvkov
  4. odbornosť riadi prehrávač, slobody psychiky a fyziky

Čo robíš s láskou – tomu veríš, rastieš – silnieš. Čo robíš z donútenia situácie, si štepom pre nové udalosti, kde svojou láskou rozvinieš mapy matky planéty Zem a otca Boha Univerzum. /Biblia o rozviazaní a zviazaní udalosti na zemi a nebi/

Dnešný dátum 27.05.2023 nás posilňuje:

  1. 2 x 0. = pevný základ pre výsledky plodnosti života
  2. 3 x 2. = stíš sa, každý začiatok je semenom života, každá vytrvalosť je úrodou života, známe EKG
  3. 1 x 3. = daj všetkému čas, všetko má svoje spravodlivé mapy pohybu života, ktorá je zvitkom štyroch prvkov: prvý prvok zvitku mapy voláme použitá – trénovaná pružná myseľ/spásonosná sýpka života/, druhý prvok zvitku mapy voláme pochopené slovo receptúry /Ježiš – siať semeno lásky/, tretí prvok zvitku mapy voláme skutok overený a vychytaný praxou /Kristus – pohyb semena lásky pre svoj osobný rast/, štvrtý prvok zvitku mapy voláme odbornosť /Mesiáš – zber úrody: konečná vystupovať/
  4. 1 x 5. = pre prijatie blížneho, otvára sa zdroj pohybu zvitkov blany kvetu života, pre rozvíjanie a nahliadnutie do Božích máp štyroch prvkov života: vzduch – sýpka – Spasiteľ – myseľ, oheň – siať – Ježiš – slovo, voda – pestovať/rásť//prax/ – Kristus – skutok, zem – žatva /zber/ – Mesiáš – odbornosť
  5. 1 x 7. = Božie slovo lásky žije sedem dní v týždni, čokoľvek, kedykoľvek, kdekoľvek, kamkoľvek pôjdeš pre zdarné výsledky je zábavou zažiť charizmatické chvíle života – otvorené zábavy lásky života so štyrmi mapami dosiahnuť zrelosť sily matky planéty Zem a otca Boha Univerzum

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

Liberec: 27.05.2023

Vytlačiť Vytlačiť