Tri a pol času

Tri a pol času je novým kalendárom pre novovek. Nová jar sa začína 08.03.2023 /spočítame čísla: 8+3+2+2+3 =18/ číslo osemnásť je našou matkou planéty Zem plaziaceho sa hada, oslavujme život každý mesiac rovnakým počtom dní, pravidelným pre každého 14 x, tým odbúrame poníženosť zo života pre zvýhodnené povýšené bytosti na planéte Zem, dvakrát nadmerné plné prémie /odmeny polročné a koncoročné/

Počítame 365 dní – rok podľa obrázka vstup do novoveku so štrnástimi mesiacmi: čiernym písmom je vyznačený nový kalendár – rovnocennosti človeka k človeku novej doby: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“, červeným písmom je vyznačený starý kalendár – zlyhanie nefunkčnej doby:

 1. zima: som Božím dieťaťom /01.01.2023 – 26.01.2023/ 19.12.2022 – 13.01.2023 – zlyhanie doby
 2. stíšim sa /01.02.2023 – 26.02.2023/ 14.01.2023 – 8.2.2023 – zlyhanie doby
 3. všetkému dávam čas /01.03.2023 – 27.03.2023/ 09.02.2023 – 07.03.2023 – zlyhanie doby
 4. jar: pre plodnosť života /01.04.2023 – 26.04.2023/ 08.03.2023 – 02.04.2023 – zlyhanie doby
 5. pre prijatie blížneho /01.05.2023 – 26.05.2023/ 03.04.2023 – 28.04.2023 – zlyhanie doby
 6. pre prijatie nového pokrokového slova – nápad /01.06.2023 – 26.06.2023/ 29.04.2023 – 24.05.2023 – zlyhanie doby
 7. slovo Božie žije sedem dní v týždni /01.07.2023 – 26.07.2023/ 25.05.2023 -19.06.2023 – zlyhanie doby
 8. leto: pre zákazku života /01.08.2023 -26.08.2023/ 20.06.2023 – 15.07.2023 – zlyhanie doby
 9. pre múdrosť života /01.09.2023 – 26.09.2023/16.07.2023 – 10.08.2023 – zlyhanie doby
 10. pre vytrvalosť života /01.10.2023 – 26.10.2023/ 11.08.2023 – 05.09.2023 – zlyhanie doby
 11. jeseň: pre zvládnuté pokrokové učivo v praxi života /01.11.2023 – 26.11.2023/ 06.09.2023 – 01.10.2023 – zlyhanie doby
 12. pre vyššie Ja v rutine života /01.12.2023 – 26.12.2023/ 02.10.2023 – 27.10.2023 – zlyhanie doby
 13. pre kraľovanie myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou /01.13.2023 – 26.13.2023/ 28.10.2023 – 22.11.2023 – zlyhanie doby
 14. pre zdravú psychiku a fyziku /01.14.2023 – 26.14.2023/ 23.11.2023 – 18.12.2023 – zlyhanie doby

Počítame 366 dní – rok podľa obrázka vstup do novoveku so štrnástimi mesiacmi:

 1. zima: som Božím dieťaťom /01.01.2024 – 26.01.2024/ 19.12.2023 – 13.01.2024 – zlyhanie doby
 2. stíšim sa /01.02.2024 – 26.02.2024/ 14.01.2024 – 08.02.2024 – zlyhanie doby
 3. všetkému dávam čas /01.03.2024 – 27.03.2024/ 09.02.2024 – 07.03.2024 – zlyhanie doby prestupný rok
 4. jar: pre plodnosť života /01.04.2024 – 26.04.2024/ 08.03.2024 – 02.04.2024 – zlyhanie doby
 5. pre prijatie blížneho /01.05.2024 – 26.05.2024/ 03.04.2024 – 28.04.2024 – zlyhanie doby
 6. pre prijatie nového pokrokového slova – nápad /01.06.2024 – 26.06.2024/ 29.04.2024 – 24.05.2024 – zlyhanie doby
 7. slovo Božie žije sedem dní v týždni /01.07.2024 – 26.07.2024/ 25.05.2024 – 19.06.2024 – zlyhanie doby
 8. leto: pre zákazku života /01.08.2024 -26.08.2024/ 20.06.2024 – 15.07.2024 – zlyhanie doby
 9. pre múdrosť života /01.09.2024 – 26.09.2024/ 16.07.2024 – 10.08.2024 – zlyhanie doby
 10. pre vytrvalosť života /01.10.2024 – 27.10.2024/ 11.08.2024 – 05.09.2024 zlyhanie doby prestupný rok
 11. jeseň: pre zvládnuté pokrokové učivo v praxi života /01.11.2024 – 26.11.2024/ 06.09.2024 – 01.10.2024 – zlyhanie doby
 12. pre vyššie Ja v rutine života /01.12.2024 – 26.12.2024/ 02.10.2024 – 27.10.2024 – zlyhanie doby
 13. pre kraľovanie myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou /01.13.2024 – 26.13.2024/ 28.10.2024 – 22.11.2024zlyhanie doby
 14. pre zdravú psychiku a fyziku /01.14.2024 – 26.14.2024/ 23.11.2024 – 18.12.2024 – zlyhanie doby

Dnes poďakujeme odchádzajúcemu 26. dňovému mesiacu: vyššie Ja v rutine života – gazdovskému rozumu. Zajtra sa začína po novom nový veľký mesiac 26. dňový novodobý sviatok: kraľovanie myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou. Verím, že človek je zrelým, aby bol vždy čerstvý používať zdravý gazdovský rozum – tri a pol času plodnosti života. Výzva patrí všetkým, používať svoj prehrávač rozumu pre svoju dušu – dokonalý internet.

Dýchajme žiabrami ako ryba pomaly – tíško, aby sme počuli rozumom svoju dušu – dokonalý internet.

Zamyslime sa, ako nazveme po novom mesiace, aby sme sa vymanili z bludu klamstiev: dôveruj, ale preveruj, aby si odhalil falošného proroka: len kráka a kráka a skutok je vždy útok – to sa nedá. použijme gazdovský rozum, ako sa dá:

 1. zimné mesiace – dar duše pre myseľ – Božej sýpky /duša rozhýbe rozum/
 2. jarné mesiace – slovo štartuje pohyb /myseľ rozhýbe jazyk/
 3. letné mesiace – skutok hľadá statiku podľa slova, slovo tvorí skutok /jazyk rozhýbe telo/
 4. jesenné mesiace – odbornosť je umelecký skutok, žije večne /slovo overené v praxi utíši každý hlad charizmatickou chvíľou/

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 27.10.2022

Konzultant: Beáta Vojčíková

Vytlačiť Vytlačiť