Svet polarity v človeku

V človeku je zakódované riadiace centrum polarít, ktoré riadi psychika pre výkon fyziky. Psychikou všetko štartujeme aj brzdíme. Fyzickou telo overujeme, kde následne nastane kľud – pokoj. Sme ako sliepka – vták, ktorá si robí hniezdo, potrebuje znášať vajcia pre nové zážitky života. Krásna veta: ,,Dôveruj, ale preveruj.“ Všetko je založené na vesmírnej pravde – má korene života. Lož má krátke nohy, vždy spadne ako dom z karát. Poďme v sebe rozpoznávať polaritu psychiky – duše a polaritu fyziky – tela človeka:

 1. emócia nie: energia tvrdo spí v bunke človeka /bunky sú mikrovesmírom v človeku/, stíšime sa, v bunkách začína porada, aby staré nepodstatné zomrelo a nové sa zrodilo. Bunky sú vždy pripravené, majú už vylúčené splodiny, ktoré potrebujú sa dostať do srdca na poradu, odprezentovať nový projekt rozkvetu čestnosti koreňov života, splodina prechádza kanálikmi dutej žily. Každá situácia sa rodí prvý – druhýkrát, boli to, je to pôrodom – rodí sa -razí si cestu ako ľadoborec cez najmenšie cestičky – kapilárami dutej žily – vieš sa vytratiť a pomaly dýchať, kým sa upokojíš – si ľadoborec, používaš polaritu duše – psychiky
 2. splodina dorazila do dutej žily – na diaľnicu, myseľ človeka sa upokojila, ale informačný jazyk sa otvára až v komore srdca neokysličenej krvi, kde každá splodina podá informáciu v pľúcnych žilových kanálikoch a vracia sa s otvoreným informačným poľom ,,inou cestou“ cez komoru srdca okysličenej krvi, aortu, tepnu domov. Na ceste domov overuje slova svojej rečníckej prednášky – prezentuje svoje skutky.
 3. poriadna robota sa chváli sama. Splodina dorazila späť do bunky. Pod mikroskopom sa skontrolujú váhy života. Keď chýba čestnosť úmyslu, váhy života zaznamenajú ponižujeme alebo povyšujeme situácie splodina naruší bunku, následne celý sval pre nedodržanie čestnosti polarít. Kde je úmysel čestnosti spracovaný posúva sa žiarou života ďalej, vyžarovaný pokoj posilní bunku. Svaly orgánov tela a duša človeka je v harmónií.
 4. Opakovanie je matkou múdrosti, kde sa človek brúsi, aby poznával, čo svojou čestnosťou dokáže rozviť a tak zberať plody života, ale aj vidí, čo svojou sebeckosťou ničí, zanedbáva – očkuje svoje plody života. Život nie je o súťaži super štart, tam je len jeden víťaz – jedno rozhodnutie skúsenosti, ktorou cestou pôjdeš – pôjdeme, lebo tým vyživujeme svoj sval, svoje telo. Riadime svoj vesmír po veľkým tresku zrodu: ,,hon na vajíčko spermiami – koľko spermií pri hone vyhráva?/ Ochránime svoj vesmír veľkým treskom informácií. A: sme nevypočutý, utláčaný – používaj svoj duchovný ľadoborec – pomaly tíško dýchaj, upokoj svoje fyzické telo pre nové nápady osobnom informačnom poli. B: sme vypočutý – pretláčaný v pred, využívame možnosti bohatstva života v prítomnej chvíli. Uvedomujeme si, že Univerzum si hoduje životom milióny rokov, kde človek svoj vesmír zhumpľuje za krátky čas, lebo stavia svoj život na minulosti – to sú vitamíny po záruke, ktoré neslúžia, lebo ego stále preberá v sebe ľadoborca, alebo horúcu lávu. Psychika – duša a fyzika telo žije s vitamínov z prítomnej chvíli, kde detskou zvedavosťou si razíme cestu v pred. Poučne sa z detí, každá hračka ich rýchlo omrzí. Koľko z hračiek zostáva obľúbených – vydržia dlhšie, ale každá časom zapadá tuchnúcim prachom.

Dokáže človek rozpoznávať svoje polarity nocí a dní?

 1. noc: spracováva duša egom – psychika
 2. deň: spracované telo egom – fyzika

Psychika – duša je o novom poznávaní Božieho bohatstva: naštartovať nové – človek sa stáva ľadoborcom a ubrzdiť kvalitu života – človek pracuje s horúcou lávou.

Fyzika – telo tuhne pri nespracovanom egu nespokojnosti – ponižovania seba alebo blížneho, telo prestane sa vyživovať pre neprechodné zmrazené kanáliky. Telo pri nespracovanom egu spokojnosti – vyvyšovania popáli kanáliky horúcou lávou. Dodávka výživy je zanedbaná v obidvoch prípadoch zariadenie: telo – fyzika ako mikrovesmír zrkadlenia maxivesmírom svoju pečať – odtlačok zanedbalo, nedosiahlo zaspali polarity života a smrti – večného spánku. Všetko slúži len určitý čas.

Fyzika rozvíja sa správnou polaritou. Vždy s prácou studenej a horúcej lávy pracuje psychika – ego človeka. Ego psychiky ľady roztápa a to isté ego fyziky pomocou psychiky horúce lávy schladzuje. Telo – fyzika pre svoj koordinovaný výkon potrebuje mať spracované suroviny psychikou a fyzikou. Chráňme svoje telo psychikou, psychika riadi počasie v tele stíšením sa, pomalým tichým dychom. Učíme sa fyzické zariadenie telo utíšiť, užívajme body Svätoplukových prútov:

 1. prvý syn Svätopluka: emócia nie – mrazivé počasie, stíšim sa, ľadoborec prechádza každou stiahnutou /poctivou/ cestičkou, rozšíri spriechodní cestu života, lebo ináč skončíš ako pyšná loď Titatic, narazíš na ľad ako mnoho iných lodí – nespracovaná emócia ega
 2. druhý syn Svätopluka: emócia nie, je egom spracovaná, cítiš kľud, človek sa cíti oddýchnutý
 3. tretí syn Svätopluka: emócia áno je hudba nápadov a ich úspešné realizovanie vychytanie všetkých možnosti
 4. Svätopluk zomiera: emócia úspešného človeka, je horúcou lávou, preto sa držme vety: ,,pravá ruka nevie o ľavej – v jednej ruke máš ľad a v druhej horúcu lávu“, rešpektuješ nástrahy života

V každej chvíli mame reparát, skúšať a skúšať – drať a drať tréningom nové črievičky – nového dňa – chvíle života, kým vesmírny poriadok odtlačíme v sebe a tým získame pečať nesmrteľností, ako vesmír nad nami, ktorý je predlohou pre človeka.

Dnešný dátum 22.12.2022 nás posilňuje:

 1. 1 x 0. = stáli pevný základ Univerzum je nám príkladom
 2. 1 x 1. = som Božie dieťa /bohatstvo osobnosti hľadaj/ každý v sebe nosí jeden jediný jednotný vesmír: harmonický pokoj vo fyzickom tele
 3. 6 x 2. = stíš sa, tak riadiš svoje zmysli rozumom, kde ego má vybojovaný čestný odtlačok Univerzum

Plaziaci sa had nás posilňuje:

 1. 1 x 12. = máš vyššie Ja spracované pod mikroskopom svojim egom – odtlačok Univerzum
 2. 1 x 20. = máš jasnú víziu spracovanú svojim egom – odtlačok Univerzum
 3. 2 x 22. = tvoj dych sa posilňuje vôňou blanou kvetou života, dychom piješ nektár z kvetou života – používaš odtlačok Univerzum

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immauel.eu

V Bardejove: 22.12.2022

Vytlačiť Vytlačiť