Šťastie

Každý je strojcom svojho šťastia. Aký máš cieľ – úmysel dennodenný, krátkodobý, alebo dlhodobý? Ako vyzerá tvoje šťastie? Zdravým šťastím človeka je slovo zhmotňovať v odborný skutok.

V každom vidíš a počuješ slovo a dáva ti osobne voňať, chutnať, hmatať skutok rastu, alebo rozkladu svojej a tvojej osobnosti.

Uvedomiť si, že to, čo povedali, urobili druhí, je len výskumnou myšou bojujúcou na osobnej šachovnici, vždy ide o figúrky tvojej osobnej identity. Šachovnica má tmavé políčka – tmy – slova zámeru, šachovnica má svetlé políčka – svetlo skutku, výsledku mojej, tvojej osobnej identity. Každý prechádza testom:

  1. každý má za sebou minulosť, môže sa utápať viditeľnou zlosťou
  2. každý má pred sebou budúcnosť, môže sa utápať počuteľným strachom
  3. každý žije v prítomnej chvíli, aby videl a počul spojenia rozhovorov s Bohom Univerzum, tak následne hmatateľne vonia chuť života

Stíš sa, používaj rozum v prítomnej chvíli, srdce ide jedným smerom – vždy prechádzaš v prítomnej chvíli tréningom. Pouč sa z chýb, daj si šancu šťastia sebe samému. Naplníš sa šťastím krátkodobým, alebo dlhodobým, tak prosperuješ sám, tvoja rodina, obec, štát, národnosť, kontinent, planéta Zem, v načúvaní Boha Univerzum

Dnešný dátum 18.07.2023 nás posilňuje:

  1. 2 x 0. = pevný základ koreňa – kohúta života ,,slova pre skutok“
  2. 1 x 1. = som, si Božím dieťaťom, slovo má v prítomnej chvíli skutkovú podobu, slovo človeka v prítomnej chvíli živí, alebo slovo človeka v prítomnej chvíli rozkladá, lebo človek žije v minulosti – zlosť, alebo v nepoznanej budúcnosti – strach
  3. 2 x 2. = stíš sa, cez blížneho, alebo hocičo načítavaš nové informácie pre pohyb – formujem/š/ sa
  4. 1 x 3. = daj všetkému čas, dennodenne skladáš svoj život – puzzle života pre krátkodobé alebo dlhodobé ciele – žiť svoje životné šťastie
  5. 1 x 7. = slovo Božie žije sedem dní v týždni, pravda je osobný rast osobnosti pre rodinu, obec, štát, národnosť, kontinent, planétu Zem s komunikáciou Univerzum. Klamstvo je rozkladom osobnosti, odpojenie od seba – prapodstaty Božstva, od planéty Zem, od spojitosti s celkom Univerzum
  6. 1 x 8. = pre zákazku života: ,,A slovo sa skutkom stalo a prebývalo medzi nami“

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 18.07.2023

Vytlačiť Vytlačiť