Slovo pravdy

Slovo pravdy v siedmom páde nám odhaľuje skutočnosť výsledkov našej osobnej aktivity, ako sme čelili slovu v hľadaní pravdy: ,,A slovo sa skutkom stalo a prebývalo medzi nami“. Skopírovala som siedmy bod z 24 možností:

7.nadrotmajsterblíženciVII.živý rast pre druh plodustály živý pohyb k remeslupešiakrozpráva to istéslovo Božie žije sedem dní v týždni

Skopírovala som sedemnásty bod z 24 možností, pochopenia pre kvalitný život:

17.podplukovníkVenuša3. čakražltá farbamožnosti3.slovesáSpomeň si, aby si deň sviatočný svätil

Dnešný dátum 17.07.2023 nás posilňuje:

  1. 2 x 0. = pevný základ slova, pre koordinovaný pohyb tela
  2. 1 x 1. = som, si Božím dieťaťom, navzájom máme možnosť, byť dokonalé Wi-Fi pre pohyb tela
  3. 2 x 2. = stíš sa, načítavaš dokonalé Wi-Fi z každého a zo všetkého podľa vlastného úmyslu /dávaj pozor, kto čo povedal – dôveruj, ale preveruj, tu je Boží palec: A – energia rozkladu – klamstvo, B – rastu – pravda/
  4. 1 x 3. = daj všetkému čas, rak je energia naopak – slama – nekonečné pravidla pre rast, prichádza lev – zrno – výsledky zodpovednej práce
  5. 2 x 7. = slovo Božie žije sedem dní v týždni, poctivá práca mysle, rúk a nôh posilňuje – upevňuje zdravé orgány v tele

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 17.07.2023

Vytlačiť Vytlačiť