Používaš srdce, odmenou je rozum

Človek biorobot používa všetky frekvencie hodností vojenskej disciplíny pre mier svojej osobnosti, zdravej zdatnosti. Poďme sa pozrieť od zárodku energie, do ktorej strany sa vyberáme? Zárodok sa ujíma vlády pozornosťou, rastie detskou zvedavosťou z mínusovej formy emócií, ktorý vyžaduje disciplínu aktivovania sa k čomukoľvek, alebo ku komukoľvek. Potrebujeme si uvedomiť cieľ, čo chceme, čo je naším cieľom, aby sme sa nestali ovcou stáda. Nechávame všetkému čas, aby sa energia aktivovala v srdci na patričnej frekvencii rastu. Uvedomme si, že sebaľútosťou, kritikou, nenávisťou, ohováraním, … sami znižujeme výkon svojho ducha pre telo vojenskej dokonalej hodnosti, žiadny argument nám nepomôže, zostávame zaseknutí v časopriestore. Vždy potrebujeme mať na mysli celistvosť, ktorú tvoria cykly: deň, rok, generácie, … pre porozumenie: ,,premiér – pre mier ´“ pre mier nám svieti slnko z nášho jadra bunky, je to dvadsiata piata hodnosť kvality slobody života. Vojenské hodnosti sú emóciami plusu, alebo mínusu biorobota – človeka, preto buďme zvedavými ako deti v každej oblasti, všetko má rovnaký základ aj postupnosť rastu človeka, potom je to len o točení peňazí, tým človek zaspí v časopriestore. Ľutovať sa, kritizovať, klamať, zavádzať druhých … je to energia rozpadu upírov života, živia sa nevedomosťou človeka – biorobota, že všetko slúži v kolotoči potrieb človeka. Učíme sa poznaniu, najprv si potrebujeme dovoliť duchovno – zdravú psychiku – hľadať pozitívne diamantovú dobu, aby fyzika koordinovaný pohyb fungoval na myšlienke slova: pros a ďakuj. Žiadnu energiu zo svojho vnútra zbytočne neinvestujeme do prítomných upírov našej doby života – poukazovanie na blížnych. Upírov života sýtime zbudenou neistotou, strachom, zlosťou, krivdou, vinou … a tak sa im darí zničiť a zneužívať v človeku dary. Stíšme sa, dajme všetkému čas, aby nám každá energia bola darom Univerzum, ako olej života nám slúžila k spáse prítomného času: hore myseľ – čarovná čiapka pre pohyb rozumu, dole aktivácia slova – čarovný koberec byť všade, aby sme pochopili cykly opakovania sa v kolobehu života, vpravo – čarovný obrus (na pokyn biorobota, vždy zaplní svojou aktivitou plný stôl), vľavo – lusknutím slúži čarovné klbko – receptúry spracované podrobne a citlivo vchod a východ do každej oblasti podľa potreby času, vpredu čarovný meč – ruky pre cit ku komukoľvek a čomukoľvek, vzadu čarovná lutna vyhráva do tanečného kroku, pre podanie olympijského výkonu. V strede jadro kontroluje čarovné zrkadlo, vždy má o všetkom relevantné informácie zdravého jadra i nezdravého jadra) človeka – biorobota.

Živý kolobeh v rôznych smeroch v harmónii života

Obrázky a tabuľky postavenia čohokoľvek, kohokoľvek vždy všetko chemicky zložia slovom ,,prosím“ a rozložia slovom ,,ďakujem“, je to ako s prípravou jedla, na ktoré už pri spomienke slintáme, telo dokonale strávi, to značí, máme dobre nastavené spaľovanie s riešením a tu sa dostávame ku podstate, čo s informačnou energiou urobíme cez patričné emócie vojenskej disciplíny hodnosti, aby zavládol v biorobote – v človeku dokonalý mier? Zdravého biorobota sprevádza viera v dokonalosť v každej oblasti je láska k pohybu pre olympijský výkon – odmena, plat za normu kvality výkonu. Nevedomosť neospravedlňuje, pozrite si obrázky a tabuľky pre dokonalý pohyb biorobota – človeka:

 1. obrázok číslo 1: vojenská čistota tvorenia dvadsaťštyri hodín denne, dvadsaťštyri hodnosti bojujú o udržanie mieru zdravého jadra
 2. obrázok číslo 2: statika, kríž v kolobehu života v prírode, v remesle, v duchovne a fyzicky v čomkoľvek – zdravý základ človeka
 3. obrázok číslo 3: učíme sa poznávať v kolobehu života seba duchovne – psychicky a následne fyzicky, prijímať blížnych, planétu zem, prírodu, remeslo cez päť – cípu hviezdu
 4. obrázok číslo 4: poznáme harmóniu v kolobehu života: seba duchovne – psychicky a následne fyzicky, prijímať blížnych, planétu zem, prírodu, remeslo cez šesť – cípu hviezdu
 5. obrázok číslo 5: harmónia tlaku spodného a vrchného vertikálne – v rovine, horizontálne – zdola hore, z hora dole (vidíš vnútorný a vonkajší kruh, vždy majú rovnako rozložený tlak: 8+7=15, 9+6=15, …
 6. obrázok číslo 6: bunka kraľuje so stálym súčtom trinásť zdravej psychike a fyzike
 7. obrázok číslo 7: vždy všetko ide cez srdce, keď sa učíme: ,,päť – cípa hviezda, krv sa aktivuje v srdci človeka pre zdravé jadro rozumu pre aktívny rast
 8. obrázok číslo 8: vždy všetko ide cez srdce, keď odovzdávame skúsenosti: ,,šesť – cípa hviezda krv je aktivovaná srdcom zdravého jadra rozumu pre rast

Každá chvíľa sa pýta: Si zdravý biorobot spojený so zdravým jadrom rozumu? Zdravý rozum a jadro inteligencie ducha biorobota – človeka je spojený cez čakry a cez každú zdravú aktivovanú bunku s Univerzum. Pokročí človek na duchovnej úrovni, je zvedavý ako dieťa, je zrelým, poučením z histórie, chce poznávať a overovať ďalšie možnosti, akými darmi sme ako bioroboti obdarení? Duchovno kráča skutkom cez srdce, odbornosťou von zo srdca, preto zvládajme vojenský nápor na svoj organizmus dvadsaťštyri hodín denne, tak zvládneme hodnosti profesie prežiť úspešne deň ako slobodný prezident Biorobot v načúvaní Bohu Univerzum.

Ponaučenie:

Emócie zvládajme vojenskou disciplínou, prosme a ďakujme, aby nám dávkovač energií dokonale fungoval vyjsť hore – pochopiť slovo, overiť v praxi pre olympijský výkon – robota ide od ruky, dokázať odovzdať pravdivé skúsenosti svojim blížnym a tým svoju pýchu pokoríme spomienkou na svoje začiatky, ako sme štartovali svoju energiu, svoj rozum, ktorý je prehrávačom jadra pre zdravú funkčnosť svojich orgánov, jedno v ktorom odvetví sa človek venuje.

 1. v mysli pre seba sme duchovným pastierom, jedno, do ktorej oblasti nás vietor zaveje, náš duch vládne svojim bunkám vojenskou disciplínou. Svojou detskou zvedavosťou otvárame programy zdravého jadra buniek pre následný výkon. Svojimi skúsenosťami udržiavame jadro buniek v rozumnom chode ( bunky v piatej čakre majú chod jadrových elektrárni) – v dávkovaní pre psychiku a fyziku po schodoch vojenskej disciplíny, aby sme v rozkvete prežili deň ako prezident – najvyššia vojenská hodnosť s číslom 24. Každý je pre seba celok dňa, aby človek – biorobot žil pre mier (premiér – skúsený charizmatický človek) žije s vedomím rozkvetu mysle: 1. som Božím dieťaťom, 2. stíšim sa, 3. všetkému dávam čas.
 2. v slove pre seba sme politickým vodcom, svojou detskou zvedavosťou náš duch načúva starým príbehom aktívnych v bunkách, ktorými máme prejsť pre zachovanie zdravého jadra buniek pre aktívny koordinovaný pohyb tela – chrámu božieho v rozpoznávaní, čo je pravda a čo je klamstvo. Pravda obsahuje chutnú tvorivú slinu, vždy bohatú so zdravým aktivovaným jadrom. Klamstvo je jedom, ako imelo na strome – živí sa cudzopasníctvom intrigánstvom, nepozná slobodu spojenia s Bohom Univerzum. Používajme šiestu čakru vízie tretieho oka, aby slovo bolo slobodne skontrolované pre potreby rastu života biorobota – človeka v každej jednej oblasti, nastavujeme si harmonický, inteligentný život na planéte Zem: 4. pre plodnosť života, 5. pre prijatie blížneho, 6. pre prijatie nového slova – nápad, 7. slovo Božie žije sedem dní v týždni.
 3. v skutku pre seba sme lekárom špecialistom, tam kde nás vietor zavial, máme možnosť zozbierať more informácií a skúsenosti. Každá nová skúsenosť je ako vlna na mori, ktorú udržiavame plávaním cez vojenské disciplinárne hodnosti prežiť deň s pochopením, byť slobodným, prajným, učenlivým v naberaní skúsenosti. Tu sa uvoľní sloboda prejavu tela zdravých buniek, kde sme si sami dovolili dosiahnuť, dotiahnuť informáciu k zdarnému výkonu, vždy je tam informácia s pomocou blížnych, jedno či kladná, alebo záporná, ženie človeka vpred. Aký vietor nám veje v našom živote? Akú máme výchovu? Sme vnútorne mierumilovní? Sme pomstychtiví? Aký máme vnútorný cieľ? Poučili sme sa z histórie, ktorá sa vždy v istých intervaloch opakuje, čiže má kolobeh života? Naše dediny, mestá vytvárajú podmienky pre obživu tela, aj ducha? Pre inteligentný život? Naše skutky majú nastavený cieľový význam? 8. zákazka života, 9. múdrosť života, 10. vytrvalosť života.
 4. v odbornosti pre seba sme revízorom, prevenciou, skúsenosťami vytvárame pevnú zem pod nohami. Vojenská disciplína mieru pre diamantovú dobu je základom pre biorobota – človeka s následným vodidlom pre autosugescie koordinovaného pohybu: 11. pre zvládnutie pokrokového učiva v praxi, 12. pre vyššie Ja v rutine života, 13. pre kraľovanie myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou, 14. pre zdravú psychiku a fyziku biorobota – človeka.

Biorobot – človek zvláda emócie vojenskou disciplínou svojim vlastným tempom pre vyššie ciele Boha Univerum, na to potrebuje zdravého ducha, ktorý si aktivuje, vypestuje zdravé telo zdravými bunkami dokonalým internetom , tak nám slúži ,,chrám Boží.“

Dôveruj, ale preveruj! Akým žánrom života sprevádzaš svoje emócie? Si režisérom svojho života, cez emócie programuješ svoj život, používaš pri tom vyžadovanú vojenskú disciplínu: každý scenár má osoby a obsadenie. Akú úlohu si ochotný hrať so svojim okolím? Svojím snívaním vytváraš plodné pole diania pre seba, rodinu, obec, štát, kontinent, planétu Zem. Je čas zobudiť sa emočne a vedieť dopredu, kde chodník emócií končí, prezrádza ťa žáner tvojej ponuky, ktorý ovplyvňuje tvoju psychiku a výkon fyziky. Sú dva žánre, jeden je psychicko – tvorivý, štartujeme ho slovom ,,prosím“ a druhý je fyzicko – tráviaci, ukončíme ho čisto slovom ,,ďakujem“.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

Liberec: 04.05.2022

V Bardejove: 09.05.2022, Konzultanti: Beáta Vojčíková, Lucia Sobolčíková

Vytlačiť Vytlačiť